Lääne prefektuuri ülesed ennetusprojektid
26.07.2014

RANNAPATRULL


Eesmärk: Vähendada õigusrikkumisi Lääne prefektuuri tööpiirkonnas.

Projekt viiakse läbi Saare, Pärnu, Hiiu ja Lääne maakondades. Et ranna- ja veemõnude nautijatel oleks meeldiv ja turvaline rannas viibida, püstitatakse suve jooksul randades politseitelk. Politseitelgi tunneb ära lehvivate rannalippude järgi, mis viitavad telgi asukohale.
Randa püstitatud telgis jagatakse infomaterjale, vesteldakse avastatud korrarikkujatega ning toimuvad erinevad tegevused lastele: saab selga proovida päästevesti ja katsetada päästevest seljas vees ujumist, saab katsetada päästerõnga abil inimese päästmist veest, vaadata Jänku Jussi õpetlikke multifilme arvutiekraanilt, lahendada ristsõna ning võistelda viskeliini heitmises. Lisaks jagatakse lapsevanematele käepaelasid, kuhu vanemal on võimalik kirjutada lapse nimi ning vanema telefoninumber. See kiirendab eksinud laste abistamist jõudmaks tagasi tema eest vastutava inimese juurde. Rannapatrulli on kaasatud vabatahtlikud gümnaasiuminoored ja abipolitseinikud, kes abistavad korrarikkujaid tabada ning süütegusid ära hoida.

Partnerid: Keskkonnainspektsioon, Päästeameti Lääne päästekeskus, SA Turvaline Saaremaa, ajaleht „Meie Maa“
    
Kontakt: Janne Mets, 454 9721; janne.mets@politsei.ee

 

ABIKÄSI


Eesmärk: Laste vastu toimepandud vägivallajuhtumite vähendamine Lääne prefektuuri tööpiirkonnas.

13.08-16.08.2013 toimub Jõulumäel lastelaager vägivallaga kokkupuutunud lastele. Laagri kasvatajateks on politseinikud ja ohvriabitöötaja. Peale sportlike, käsitööliste ja mänguliste tegevuste saavad lapsed tutvuda politsei ja päästeameti tööga, õpitakse ka veeohutust.

Partnerid: Päästeameti Lääne päästekeskus, Ohvriabi, OLE, Aide Autokool, KOV.

Kontakt: Karin Uibo 444 6455; karin.uibo@politsei.ee

 

KAMPAANIA „OLEN PUHAS!“


Eesmärk: Tõsta noorte teadlikkust tubakatoodete kahjulikkusest ja seeläbi vähendada tubakatoodete tarvitamist kooliõpilaste seas.

Veebruari ja märtsi kuudes viib Eesti Vähiliidu vabatahtlik Hanno Egipt Pärnu linna üheksas koolis läbi loengud tubakatoodete kahjulikkusest teavitamiseks. Maikuu jooksul viib ennetusteenistus loengus osalenud õpilaste seas järelküsitluse, hindamaks õpilaste teadlikkust tubakatoodete kahjulikkusest.

Partnerid: Pärnu linna Noortekogu, Hanno Egipt

Kontakt: Karmen Kukk 444 6439; karmen.kukk@politsei.ee

 

KAMPAANIA „MINU RATAS ON KORRAS“


Eesmärk: Kontrollida jalgrataste tehnilistele nõuetele vastavust ja teavitada rattureid liiklemise reeglitest.

Suve hooaja vältel kontrollivad nii auto- kui ka jalgratta patrullid jalgrataste tehnilistele nõuetele vastavust. Kui ratas on tehniliselt korras, saab rattur kleebise „Minu ratas on korras!“. Ratta puuduste korral täidab politseiametnik postkaardi taolise tehniliste nõuetega kaardi, mis alaealise rattajuhi puhul saadetakse vanemale koju, kes näeb millised puudused lapse jalgrattal tuleks parandada ning juhile antakse kleebis „Minu ratas vajab vuntsimist!“.

Partnerid: Maanteeamet

Kontakt: Karmen Kukk 444 6439; karmen.kukk@politsei.ee  

 

KAMPAANIA „KES VALVAB SINU ASJU?“


Eesmärk: Suunata inimeste tähelepanu enda ja oma vara turvalisusele ühistranspordis, rannas ja meelelahutus-toitlustus asutustes.

Kampaania käigus jagatakse Lääne prefektuuri toitlustus ja meelelahutusasutustesse laudadele jaotatavad voldikud ning seintele kleebitavad plakatid. Plakatid saavad ka transpordifirmade sõidukid ning need riputatakse sõidukites nähtavale kohale. Kampaania käigus tuletatakse inimestele meelde, et oma asju tuleb jälgida ning ei tohi neid jätta varastele kättesaadavatesse kohtadesse.

Kontakt: Karmen Kukk 444 6439; karmen.kukk@politsei.ee