Politsei- ja Piirivalveameti kontaktid struktuuri järgi
20.12.2014

Kuna politsei- ja piirivalve seaduse § 4 lõike 5 kohaselt on Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitsei ja teabeturbe korralduse struktuur ja teenistujate koosseis asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave, siis neid andmeid politsei kodulehel ei avaldata.

NB! Struktuuriüksuse kuvamiseks tuleb klikkida asutuse nime ees olevale plussmärgile.

Struktuuriüksused