Teenistuja : Oleg Lodeikin
19.04.2014

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Oleg Lodeikin
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
korrakaitsebüroo,
liiklusjärelevalvekeskus,
liiklusmenetlustalitus
Ametikoht: talituse juht
Teenistusaste: pol kolonelleitnant
Tel: 6125601
E-post: oleg.lodeikin@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahumäe tee - 6/1, 11316, Tallinn, Tallinn
Nimi: Oleg Lodeikin
Haridustase: Kõrgharidus
Eriala: juriidiline
Akadeemiline kraad: Rakenduskõrgharidus