Jääolud
20.08.2014

Alates 9. märtsist on seoses jääolude halvenemisega keelatud väljumine Peipsi-, Pihkva-  ja Lämmijärve jääle.