Pressile
25.10.2014

Meediasuhtlust Politsei- ja Piirivalveametis korraldab PPA kommunikatsioonibüroo.

Politsei- ja Piirivalveameti kommunikatsioonibüroo on keskselt st ameti tasandilt juhitud terviklik üksus, mille osa töötajaid asuvad regioonides. See tähendab, et kuigi töötajad asuvad regioonides, ei ole igas prefektuuris eraldi kommunikatsiooniüksust.

PPA kommunikatsioonibüroo koosseisu kuuluvad vastava valdkonna spetsialistid nii ameti kui ka regiooni tasandil. Kommunikatsioonibüroo töövaldkond jaguneb tinglikult kaheks - välis-  ja sisekommunikatsiooniks. Väliskommunikatsiooni valdkonna põhiülesanne on meediasuhtlus, sisekommunikatsiooni valdkond tagab info liikumise maja sees, korraldab üritusi ja annab välja PPA ajakirja.

Büroojuhi otsealluvuses on neli grupijuhti regioonides, kes oma igapäevase kommunikatsioonitöö kõrval on põhikontaktiks prefektile ning peavad omama ülevaadet büroo ülesannete täitmisest regioonis.

PPA kommunikatsioonibüroo juhataja on Martin Luige. Põhivaldkondade meediatööd juhivad Tuuli Härson korrakaitsepolitseiosakonnas, Kaarel Kuusk keskkriminaalpolitseis, Katrin Rohtla kodakondsus- ja migratsiooniosakonnas ja Kaja Kukk piirivalveosakonnas. Regionaalsed grupijuhid on Lääne prefektuuris Hedy Tammeleht ja Lõunas Kerly Peitel. Regionaalsed pressiesindajad on Mari Riina Rist ja Olja Kivistik Ida prefektuuris, Ragne Keisk Lõunas, Heiko Leesment ja Kristi Kais Läänes ja Helen Uldrich, Andres Sang ning Ilmar Kahro Põhjas. Kõik regioonide pressiesindajad töötavad prefektuuride peamajades.