Operatiivinfo
21.12.2014

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


19.12.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 144 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 avaliku korra rasket rikkumist, 61 varavastast kuritegu, neist 35 vargust (6 eluruumidest, 2 sõidukitest). Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 8 inimest. Tabati 9 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 286 väärtegu. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

18.12.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 241 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 71 varavastast kuritegu, neist 49 vargust (5 eluruumidest, 4 sõidukitest). Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 7 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 276 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu, tuvastati 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

17.12.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 90 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 röövimist, 40 varavastast kuritegu, neist 29 vargust (5 eluruumidest, 3 sõidukitest). Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 323 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld.

16.12.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 147 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 röövimist, 57 varavastast kuritegu, neist 41 vargust (10 eluruumidest, 6 sõidukitest). Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 17 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 302 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu.

15.12.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 199 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 1 röövimine, 91 varavastast kuritegu, neist 75 vargust (14 eluruumidest, 4 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 12 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 19 inimest. Tabati 50 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 459 väärtegu. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 4 isikut, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 1 salakaubavedamise juhtum. Esitati 1 varjupaigataotlust.

12.12.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 116 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 47 varavastast kuritegu, neist 43 vargust (4 eluruumidest, 2 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Tabati 12 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 170 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 4 isikut, tuvastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja 2 dokumendikohustuse rikkumist.

11.12.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 94 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 46 varavastast kuritegu, neist 33 vargust, 4 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 262 väärtegu.

10.12.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 85 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 raske tervisekahjustus, 45 varavastast kuritegu, neist 34 vargust (6 eluruumidest, 2 sõidukitest). Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 295 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 3 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist. Esitati 1 varjupaigataotlus.

09.12.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 127 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 avaliku korra raske rikkumine, 61 varavastast kuritegu, neist 45 vargust (4 eluruumidest, 1 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 33 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 287 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu.

08.12.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 214 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 raske tervisekahjustus, 109 varavastast kuritegu, neist 80 vargust (15 eluruumidest, 6 sõidukitest), 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 12 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 2 ja sai vigastada 12 inimest. Tabati 55 alkoholijoobes sõidukijuhti ja 7 narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 519 väärtegu. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu ja tuvastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

05.12.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksu registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 44 varavastast kuritegu, neist 36 vargust (5 eluruumidest, 6 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 340 väärtegu. Tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine (peeti kinni 1 isik), 2 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

04.12.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 104 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 röövimist, 69 varavastast kuritegu, neist 33 vargust (3 eluruumidest, 7 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 11 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 320 väärtegu. Piirilt väljastati 6 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 1 salakaubavedamise juhtum, 2 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist. Esitati 1 varjupaigataotlus.

03.12.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 104 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 röövimist, 43 varavastast kuritegu, neist 31 vargust (4 eluruumidest, 4 sõidukitest). Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 2 inimest. Tabati 9 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 305 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu, tuvastati 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine (peeti kinni 2 isikut). Esitati 3 varjupaigataotlust.

02.12.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 123 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 75 varavastast kuritegu, neist 43 vargust (8 eluruumidest, 3 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 7 inimest. Tabati 13 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 341 väärtegu. Tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

01.12.2014   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 200 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 1 avaliku korra raske rikkumine, 92 varavastast kuritegu, sh 62 vargust (eluruumidest 14, sõidukitest 9), sõidukivargustest ja omavolilistest kasutamistest anti teada 5 korral. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 47, narkojoobes sõidukijuhte 6. Väärtegusid registreeriti 683.

28.11.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 93 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 53 varavastast kuritegu, neist 39 vargust (4 eluruumidest, 6 sõidukitest), 4 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 4 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 339 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 2 isikut, tuvastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

27.11.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 84 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 47 varavastast kuritegu, neist 40 vargust (5 eluruumidest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 316 väärtegu. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu, tuvastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine.

26.11.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 108 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 avaliku korra raske rikkumine, 54 varavastast kuritegu, neist 47 vargust (4 eluruumidest, 4 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 357 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine. Esitati 1 varjupaigataotlus.

25.11.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 133 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 avaliku korra rasket rikkumist, 77 varavastast kuritegu, neist 3 röövimist, 46 vargust (4 eluruumidest, 2 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 9 alkoholijoobes sõidukijuhti Registreeriti 316 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

24.11.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 172 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 raske tervisekahjustus, 2 röövimist, 1 avaliku korra raske rikkumine, 78 varavastast kuritegu, neist 54 vargust (13 eluruumidest, 4 sõidukitest). Registreeriti 13 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 16 inimest. Tabati 42 alkoholijoobes sõidukijuhti tabati 42, 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 600. Piirilt väljastati 5 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 3 isikut.

21.11.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 98 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 69 varavastast kuritegu, neist 41 vargust (5 eluruumidest, 5 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 4 inimest. Tabati 13 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 227 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld.

20.11.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 99 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 64 varavastast kuritegu, neist 41 vargust (9 eluruumidest, 4 sõidukitest), 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 265 väärtegu. Registreeriti 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine ja 1 piirirežiimi rikkumine.