Operatiivinfo
24.04.2014

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


23.04.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 116 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 raske tervisekahjustus, 1 röövimine, 55 varavastast kuritegu, neist 48 vargust (8 eluruumidest, 4 sõidukitest). Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 14 alkoholijoobes sõidukijuhti. Tuvastati 1 narkosüütegu. Registreeriti 372 väärtegu. Piirilt saadeti tagasi 3 välismaalast. Esitati 1 varjupaigataotlus.

22.04.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 140 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 röövimist, 74 varavastast kuritegu, neist 57 vargust (5 eluruumidest, 8 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 9 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 12 inimest. Tabati 17 alkoholijoobes sõidukijuhti. Tuvastati 2 narkosüütegu. Registreeriti 476 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 15 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt saadeti tagasi 1 välismaalane, Eestist saadeti välja 2 isikut, tuvastati 2 ebaseaduslikult riigis viibinud välismaalast, 1 merereostus.

21.04.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 256 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 raske tervisekahjustus, 3 röövimist, 2 avaliku korra rasket rikkumist, 154 varavastast kuritegu, neist 140 vargust (14 eluruumidest, 11 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 15 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 3 ja sai vigastada 20 inimest. Tabati 105 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 4 narkosüütegu. Registreeriti 1139 väärtegu.

17.04.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 110 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 61 varavastast kuritegu, neist 50 vargust (10 eluruumidest, 6 sõidukitest). Registreeriti 8 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 3 ja sai vigastada 19 inimest. Tabati 12 alkoholijoobes sõidukijuhti. Tuvastati 2 narkosüütegu. Registreeriti 255 väärtegu. Piirilt saadeti tagasi 1 välismaalane, Eestist saadeti välja 2 isikut, tuvastati 1 ebaseaduslikult riigis viibinud välismaalane, 1 merereostus.

16.04.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 129 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 raske tervisekahjustus, 3 röövimist, 65 varavastast kuritegu, neist 64 vargust (5 eluruumidest, 8 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti, tuvastati 2 narkosüütegu. Registreeriti 288 väärtegu. Piirilt saadeti tagasi 1 välismaalane, tuvastati 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine, 1 salakaubavedamise juhtum, 1 merereostus, 2 piirirežiimi rikkumist.

15.04.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 139 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 74 varavastast kuritegu, neist 45 vargust (6 eluruumidest, 4 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Tuvastati 2 narkosüütegu. Registreeriti 339 väärtegu. Piirilt saadeti tagasi 1 välismaalane, tuvastati 1 piirirežiimi rikkumine.

14.04.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 201 avaldust ja teadet kuritegudes, sealhulgas 4 röövimist, 2 avaliku korra rasket rikkumist, 97 varavastast kuritegu, neist 82 vargust (14 eluruumidest, 7 sõidukitest), 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 10 inimest. Tabati 54 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Tuvastati 3 narkosüütegu. Registreeriti 585 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 6 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt saadeti tagasi 12 välismaalast, Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 2 ebaseaduslikult riigis viibinud välismaalast, 1 salakaubavedamise juhtum, 1 merereostus.

11.04.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 91 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 röövimist, 1 avaliku korra raske rikkumine, 55 varavastast kuritegu, neist 40 vargust (1 eluruumidest, 8 sõidukitest), 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 7 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 391 väärtegu. Piirilt saadeti tagasi 1 välismaalane, tuvastati 1 piirirežiimi rikkumine.

11.04.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 91 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 röövimist, 1 avaliku korra raske rikkumine, 55 varavastast kuritegu, neist 40 vargust (1 eluruumidest, 8 sõidukitest), 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 7 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 391 väärtegu. Piirilt saadeti tagasi 1 välismaalane, tuvastati 1 piirirežiimi rikkumine.

11.04.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 91 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 röövimist, 1 avaliku korra raske rikkumine, 55 varavastast kuritegu, neist 40 vargust (1 eluruumidest, 8 sõidukitest), 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 7 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 391 väärtegu. Piirilt saadeti tagasi 1 välismaalane, tuvastati 1 piirirežiimi rikkumine.

11.04.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 91 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 röövimist, 1 avaliku korra raske rikkumine, 55 varavastast kuritegu, neist 40 vargust (1 eluruumidest, 8 sõidukitest), 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 7 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 391 väärtegu. Piirilt saadeti tagasi 1 välismaalane, tuvastati 1 piirirežiimi rikkumine.

10.04.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 132 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 3 avaliku korra rasket rikkumist, 80 varavastast kuritegu, neist 54 vargust (5 eluruumidest, 6 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 365 väärtegu. Piirilt saadeti tagasi 2 välismaalast, 1 piirirežiimi rikkumine.

10.04.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 132 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 3 avaliku korra rasket rikkumist, 80 varavastast kuritegu, neist 54 vargust (5 eluruumidest, 6 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 365 väärtegu. Piirilt saadeti tagasi 2 välismaalast, 1 piirirežiimi rikkumine.

10.04.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 132 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 3 avaliku korra rasket rikkumist, 80 varavastast kuritegu, neist 54 vargust (5 eluruumidest, 6 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 365 väärtegu. Piirilt saadeti tagasi 2 välismaalast, 1 piirirežiimi rikkumine.

10.04.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 132 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 3 avaliku korra rasket rikkumist, 80 varavastast kuritegu, neist 54 vargust (5 eluruumidest, 6 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 365 väärtegu. Piirilt saadeti tagasi 2 välismaalast, 1 piirirežiimi rikkumine.

10.04.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 132 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 3 avaliku korra rasket rikkumist, 80 varavastast kuritegu, neist 54 vargust (5 eluruumidest, 6 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 365 väärtegu. Piirilt saadeti tagasi 2 välismaalast, 1 piirirežiimi rikkumine.

09.04.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 128 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 73 varavastast kuritegu, neist 47 vargust (eluruumidest 3, sõidukitest 3). Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti, tuvastati 9 narkosüütegu. Registreeriti 389 väärtegu. Piirilt saadeti tagasi 1 välismaalane, tuvastati 2 ebaseaduslikult riigis viibinud välismaalast.

08.04.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 139 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 1 avaliku korra raske rikkumine, 81 varavastast kuritegu, neist 49 vargust (9 eluruumidest, 7 sõidukitest), 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 32 alkoholijoobes sõidukijuhti, tuvastati 1 narkosüütegu. Registreeriti 354 väärtegu. Piirilt saadeti tagasi 4 välismaalast, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine, 2 salakaubavedamise juhtumit, 3 piirirežiimi rikkumist.

07.04.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 376 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 5 röövimist, 4 avaliku korra rasket rikkumist, 214 varavastast kuritegu, neist 177 vargust (20 eluruumidest, 14 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 7 inimest. Joobes juhtide süül toimus 3 inimvigastustega liiklusõnnetust. Tabati 74 alkoholijoobes ja 5 narkojoobes sõidukijuhti. Tuvastati 3 narkosüütegu. Registreeriti 862 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 7 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt saadeti tagasi 3 välismaalast, Eestist saadeti välja 2 isikut.

04.04.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 98 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 3 röövimist, 1 avaliku korra raske rikkumine, 56 varavastast kuritegu, neist 42 vargust (4 eluruumidest, 5 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 9 alkoholijoobes sõidukijuhti. Tuvastati 4 narkosüütegu. Registreeriti 316 väärtegu. Tuvastati 1 ebaseaduslikult riigis viibinud välismaalane, 1 salakaubavedamise juhtum.

03.04.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 86 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 52 varavastast kuritegu, sh 41 vargust (8 eluruumidest, 3 sõidukitest), 1 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 4 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 232 väärtegu. Piirilt saadeti tagasi 3 välismaalast, Eestist saadeti välja 1 isik. Esitati 3 varjupaigataotlust.

02.04.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 98 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 54 varavastast kuritegu, neist 46 vargust (eluruumidest 6, sõidukitest 5). Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 282 väärtegu. Tuvastati 1 piirirežiimi rikkumine, esitati 1 varjupaigataotlus.

01.04.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 95 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 avaliku korra raske rikkumine, 70 varavastast kuritegu, neist 64 vargust, 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 13 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 341 väärtegu. Piirilt saadeti tagasi 2 välismaalast, Eestist saadeti välja 2 isikut, tuvastati 3 ebaseaduslikult riigis viibinud välismaalast, 1 salakaubavedamise juhtum.

31.03.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 257 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 röövimist, 1 avaliku korra rasket rikkumist, 153 varavastast kuritegu, 117 vargust (15 eluruumidest, 13 sõidukitest), 6 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 57 alkoholijoobes sõidukijuhti, tuvastati 2 narkootikumide omamise või tarbimise juhtumit. Registreeriti 601 väärtegu. Piirilt saadeti tagasi 4 välismaalast, Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 3 ebaseaduslikult riigis viibinud välismaalast.

28.03.2014   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 154 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 3 vägistamist, 1 röövimine ja 109 varavastast kuritegu. Viimaste seas oli 57 vargust (eluruumidest 7 ja sõidukitest 11). Juhtus 4 vigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 9 alkoholi- ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 5 narkosüütegu ja 356 väärtegu. Samuti registreeriti 2 ebaseaduslikult riigis viibinud välismaalast ja 4 piirirežiimi rikkumist.

27.03.2014   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 137 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 avaliku korra raske rikkumine ja 87 varavastast kuritegu. Viimaste seas oli 41 vargust (eluruumidest 4 ja sõidukitest 7) ning 2 sõiduki vargust või omavolilist kasutamist. Juhtus 4 vigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 6 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 375 väärtegu. Avastati 1 salakaubavedamise juhtum.

25.03.2014   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud nädalavahetusel 118 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 röövimist, 4 avaliku korra rasket rikkumist ning 62 varavastast kuritegu, mille hulgas oli 43 vargust (eluruumidest 7, sõidukitest 4) ning 3 sõiduki vargust või omavolilist kasutamist. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 11. Väärtegusid registreeriti 399. Piirilt saadeti tagasi 5 välismaalast ja avastati 1 salakaubavedamise juhtum.

24.03.2014   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud nädalavahetusel 218 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 vägistamine, 4 röövimist, 1 avaliku korra raske rikkumine ning 112 varavastast kuritegu, mille hulgas oli 81 vargust (eluruumidest 11, sõidukitest 5) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Juhtus 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 9 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 59, narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 673. Piirilt saadeti tagasi 7 välismaalast, riigist saadeti välja 1 välismaalane ja registreeriti 1 ebaseaduslikult riigis viibinud välismaalane. Avastati 2 salakaubavedamise juhtumit ja 3 piirirežiimi rikkumist.