Operatiivinfo
15.09.2014

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


12.09.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 116 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 90 varavastast kuritegu, neist 63 vargust (7 eluruumidest, 5 sõidukitest), 4 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Tabati 5 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 200 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 1 salakaubavedamise juhtum.

11.09.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 65 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 31 varavastast kuritegu, neist 26 vargust (2 eluruumidest, 4 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 211 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

10.09.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 106 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 1 avaliku korra raske rikkumine, 57 varavastast kuritegu, neist 44 vargust (5 eluruumidest, 2 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 256 väärtegu. Registreeriti 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine.

09.09.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 145 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 76 varavastast kuritegu, neist 61 vargust (7 eluruumidest, 6 sõidukitest), 5 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 9 inimest. Tabati 13 alkoholijoobes sõidukijuhti, registreeriti 230 väärtegu. Tuvastati 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 1 piirirežiimi või dokumendikohustuse rikkumine.

08.09.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 221 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 3 avaliku korra rasket rikkumist, 111 varavastast kuritegu, neist 93 vargust (9 eluruumidest, 10 sõidukitest), 7 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 17 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 2 ja sai vigastada 20 inimest. Tabati 62 alkoholijoobes sõidukijuhti, tuvastati 6 narkootikumide omamise või tarbimise juhtu. Registreeriti 499 väärtegu.

05.09.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 100 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimist, 80 varavastast kuritegu, neist 41 vargust (8 eluruumidest, 6 sõidukitest). Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 4 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 138 väärtegu. Piirilt väljastati 5 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 3 piirirežiimi või dokumendikohustuse rikkumist.

04.09.2014   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 71 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 tapmine, 1 röövimine, 51 varavastast kuritegu, neist 39 vargust (8 eluruumidest, 1 sõidukitest). Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 12 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 155 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu ning 1 EL, EMP ja CH kodaniku sisenemist keelav kirjalik teade, tuvastati 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 2 isikut), 2 piirirežiimi või dokumendikohustuse rikkumist.

03.09.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 120 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 raske tervisekahjustus, 1 avaliku korra raske rikkumine, 58 varavastast kuritegu, neist 44 vargust (5 eluruumidest, 4 sõidukitest). Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus inimest. Tabati 5 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 224 väärtegu. Piirilt väljastati 6 sisenemiskeeldu 6 ning 1 EL, EMP ja CH kodaniku sisenemist keelav kirjalik teade, 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 7 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist, 19 piirirežiimi või dokumendikohustuse rikkumist.

02.09.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 94 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 tapmine, 1 röövimine, 58 varavastast kuritegu, neist 52 vargust (5 eluruumidest, 5 sõidukitest). Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 6 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 256 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld ning 3 EL, EMP ja CH kodanike sisenemist keelavat kirjalikku teadet, tuvastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 11 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

01.09.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 237 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 rasket tervisekahjustust, 1 röövimine, 1 avaliku korra raske rikkumine, 141 varavastast kuritegu, neist 120 vargust (12 eluruumidest, 13 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 12 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 22 inimest. Joobes juhtide süül toimus 3 inimvigastustega liiklusõnnetust. Tabati 58 alkoholijoobes sõidukijuhti, tuvastati 10 narkootikumide omamise või tarbimise juhtu. Registreeriti 687 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 7 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 5 sisenemiskeeldu ning 1 EL, EMP ja CH kodanike sisenemist keelavat kirjalikku teadet, tuvastati 4 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 6 salakaubavedamise juhtumit, 17 piirirežiimi või dokumendikohustuse rikkumist.

28.08.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 94 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 67 varavastast kuritegu, neist 53 vargust ja 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 245. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, tuvastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine.

27.08.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 100 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 57 varavastast kuritegu, neist 48 vargust (6 eluruumidest, 5 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 5 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 187 väärtegu. Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine. Esitati 2 varjupaigataotlust.

26.08.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 109 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 röövimist, 2 avaliku korra rasket rikkumist, 64 varavastast kuritegu, neist 50 vargust (2 eluruumidest, 4 sõidukitest), 7 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 12 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 279 väärtegu. Piirilt väljastati 6 sisenemiskeeldu ja tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

25.08.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 211 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 raske tervisekahjustus, 4 röövimist, 2 avaliku korra rasket rikkumist, 120 varavastast kuritegu, neist 97 vargust (9 eluruumidest, 10 sõidukitest), 7 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 10 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 12 inimest. Tabati 52 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 681 väärtegu. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu, saadeti välja 2 isikut. Tuvastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 4 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 5 isikut), 2 salakaubavedamise juhtumit.

21.08.2014   Politseis registreeritud sündmused
Kahe ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis148 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 röövimist, 96 varavastast kuritegu, neist 77 vargust, (5 eluruumidest, 2 sõidukitest), 4 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 4 inimest. Tabati 35 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 321 väärtegu. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu, tuvastati 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine, 3 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist. Esitati 2 varjupaigataotlust.

19.08.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 133 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 80 varavastast kuritegu, neist 72 vargust (9 eluruumidest, 4 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 19 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 289 väärtegu. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu, tuvastati 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine, 1 salakaubavedamise juhtum, 2 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist. Esitati 3 varjupaigataotlust.

18.08.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 192 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 3 röövimist, 148 varavastast kuritegu, neist 92 vargust, 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 17 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 2 ja sai vigastada 22 inimest. Tabati 46 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 403 väärtegu. Piirilt väljastati 7 sisenemiskeeldu, tuvastati 4 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja 3 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 3 isikut).