Operatiivinfo
21.10.2014

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


21.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 147 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 78 varavastast kuritegu, neist 66 vargust (2 eluruumidest, 9 sõidukitest), 6 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 2 inimest. Tabati 15 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 302 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 2 isikut, tuvastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, esitati 4 varjupaigataotlust.

20.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 189 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas2 röövimist, 1 avaliku korra raske rikkumine, 86 varavastast kuritegu, neist 71 vargust (14 eluruumidest, 3 sõidukitest), 5 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 10 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 12 inimest. Joobes juhtide süül toimus 3 inimvigastustega liiklusõnnetust. Tabati 76 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht, tuvastati 2 narkosüütegu. Registreeriti 601 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 9 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 6 sisenemiskeeldu, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 2 isikut), 1 salakaubavedamise juhtum, 2 piirirežiimi või dokumendikohustuse rikkumist. Esitati 2 varjupaigataotlust.

17.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Viimase ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 110 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 72 varavastast kuritegu, neist 53 vargust (9 eluruumidest, 4 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Tabati 14 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 319 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld.

16.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 108 avaldust ja teadet kuritegudes, sealhulgas 2 rasket tervisekahjustust, 52 varavastast kuritegu, neist 43 vargust (4 eluruumidest, 6 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 275 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu, tuvastati 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

14.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 121 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas1 röövimine, 3 avaliku korra rasket rikkumist, 72 varavastast kuritegu, neist 62 vargust (10 eluruumidest, 5 sõidukitest), 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 5 inimest. Tabati 17 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 296 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 1 isik.

13.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 229 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 tapmist, 1 raske tervisekahjustus, 5 röövimist, 101 varavastast kuritegu, neist 80 vargust (13 eluruumidest, 7 sõidukitest), 4 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 8 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 7 inimest. Tabati 88 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Tuvastati 3 narkosüütegu. Registreeriti 580 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 8 euro võltsimisega seotud kuritegu.

09.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 105 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 53 varavastast kuritegu, neist 38 vargust (6 eluruumidest, 2 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 13 alkoholijoobes sõidukijuhti, registreeriti 293 väärtegu. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu.

08.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 161 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 4 röövimist, 120 varavastast kuritegu, neist 61 vargust (10 eluruumidest, 3 sõidukitest), 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Joobes juhtide süül toimus 2 inimvigastustega liiklusõnnetust. Tabati 15 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 343 väärtegu. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, esitati 2 varjupaigataotlust.

07.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti ööpäeva jooksul 137 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 raske tervisekahjustus, 1 röövimine, 83 varavastast kuritegu, neist 56 vargust (6 eluruumidest, 5 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 15 alkoholijoobes sõidukijuhti, tuvastati 3 narkootikumide omamise või tarbimise juhtu. Registreeriti 328 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu, tuvastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

06.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 224 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 rasket tervisekahjustust, 4 röövimist, 1 avaliku korra raske rikkumine, 99 varavastast kuritegu, neist 85 vargust (14 eluruumidest, 1 sõidukist), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Juhtus 9 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 9 inimest. Tabati 47 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Tuvastati 6 narkosüütegu. Registreeriti 623 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 10 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 7 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 2 isikut, tuvastati 4 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 3 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 3 isikut), 1 salakaubavedamise juhtum, 3 piirirežiimi rikkumist.

03.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 101 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 56 varavastast kuritegu, neist 49 vargust (5 eluruumidest, 1 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 4 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes ja 4 narkojoobes sõidukijuhti, tuvastati 3 narkosüütegu. Registreeriti 301 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 1 piirirežiimi või dokumendikohustuse rikkumine.

02.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 85 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 48 varavastast kuritegu, neist 33 vargust (2 eluruumidest, 6 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 244 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, tuvastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 1 piirirežiimi või dokumendikohustuse rikkumine.

01.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 96 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 raske tervisekahjustus, 70 varavastast kuritegu, neist 58 vargust (8 eluruumidest, 3 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Juhtus 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 258 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 1 isik.

30.09.2014   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 99 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 65 varavastast kuritegu, neist 55 vargust (5 eluruumidest, 5 sõidukitest), 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 14 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 249 väärtegu. Tuvastati 1 piirirežiimi või dokumendikohustuse rikkumine. Esitati 1 varjupaigataotlus.

29.09.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 230 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 raske tervisekahjustus, 3 röövimist, 115 varavastast kuritegu, neist 90 vargust (8 eluruumidest, 8 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 9 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 9 inimest. Tabati 53 alkoholijoobes sõidukijuhti, 5 narkootikumide omamise või tarbimise juhtumit. Registreeriti 517 väärtegu. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 3 isikut, tuvastati 5 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 2 isikut).

26.09.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 102 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 60 varavastast kuritegu, neist 53 vargust (6 eluruumidest, 5 sõidukitest), 5 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 9 alkoholijoobes sõidukijuhti, tuvastati 6 narkosüütegu. Registreeriti 369 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, tuvastati 1 salakaubavedamise juhtum, 1 piirirežiimi või dokumendikohustuse rikkumine. Esitati 3 varjupaigataotlust.

25.09.2014   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 98 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 1 avaliku korra raske rikkumine, 51 varavastast kuritegu, neist 41 vargust (3 eluruumidest, 2 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles ja sai vigastada 4 inimest. Tabati 12 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 272 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, tuvastati 1 salakaubavedamise juhtum, esitati 2 varjupaigataotlust.

24.09.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 95 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 avaliku korra raske rikkumine, 72 varavastast kuritegu, neist 67 vargust. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 288 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu, 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

23.09.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 192 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 röövimist, 145 varavastast kuritegu, neist 55 vargust (5 eluruumidest, 2 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Tabati 60 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 352 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 1 isik.

22.09.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 198 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 120 varavastast kuritegu, neist 109 vargust (21 eluruumidest, 6 sõidukitest). Registreeriti 24 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 28 inimest. Joobes juhtide süül toimus 5 inimvigastustega liiklusõnnetust. Tabati 72 alkoholijoobes sõidukijuhti, tuvastati 5 narkootikumide omamise või tarbimise juhtu. Registreeriti 508 väärtegu. Piirilt väljastati 6 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 3 isikut, tuvastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 5 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 6 isikut), 2 salakaubavedamise juhtumit. Esitati 1 varjupaigataotlus.