Operatiivinfo
02.08.2014

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


01.08.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 93 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 raske tervisekahjustus, 1 röövimine, 1 avaliku korra raske rikkumine, 63 varavastast kuritegu, neist 52 vargust (6 eluruumidest, 2 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 9 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 255 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu, saadeti välja 3 isikut, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine. Esitati 5 varjupaigataotlust.

31.07.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 122 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 raske tervisekahjustus, 1 röövimine, 87 varavastast kuritegu, neist 74 vargust (8 eluruumidest, 1 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 4 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 2 narkosüütegu. Registreeriti 242 väärtegu. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu, tuvastati 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine (peeti kinni 2 isikut), 1 piirirežiimi rikkumine.

30.07.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 128 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 1 avaliku korra raske rikkumine, 89 varavastast kuritegu, neist 81 vargust (13 eluruumidest, 7 sõidukitest). Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 2 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 41 väärtegu. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu, saadeti välja 1 isik, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja 2 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

29.07.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 124 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 3 röövimist, 1 avaliku korra raske rikkumine, 85 varavastast kuritegu, neist 67 vargust (7 eluruumidest, 2 sõidukitest). Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 3 alkoholijoobes sõidukijuhti, tuvastati 2 narkootikumide omamise või tarbimise juhtumit. Registreeriti 42 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine (peeti kinni 2 isikut), 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Esitati 2 varjupaigataotlust.

29.07.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 221 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 3 röövimist, 1 avaliku korra raske rikkumine, 117 varavastast kuritegu, neist 110 vargust (15 eluruumidest, 2 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 23 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 3 ja sai vigastada 30 inimest. Tabati 48 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 491 väärtegu. Piirilt väljastati 14 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist 2 (peeti kinni 4 isikut), 1 salakaubavedamise juhtum, 1 merereostus, 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine 1. Esitati 2 varjupaigataotlust.

25.07.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 112 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 3 röövimist, 70 varavastast kuritegu, neist 52 vargust (5 eluruumidest, 3 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 14 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 290 väärtegu. Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 1 salakaubavedamise juhtum, 1 piirirežiimi rikkumine.

24.07.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 90 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 raske tervisekahjustus, 1 röövimine, 50 varavastast kuritegu, neist 39 vargust (7 eluruumidest, 1 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 7 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 206 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu, esitati 1 varjupaigataotlus.

23.07.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 96 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 50 varavastast kuritegu, neist 45 vargust (6 eluruumidest, 2 sõidukitest). Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 12 alkoholijoobes sõidukijuhti, tuvastati 2 narkootikumide omamise või tarbimise juhtu. Registreeriti 265 väärtegu. Eestist saadeti välja 2 isikut.

22.07.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 113 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 61 varavastast kuritegu, neist 60 vargust ja 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Tabati 20 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 344 väärtegu. Liiklusõnnetuses hukkus 1 inimene. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

21.07.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 257 avaldust ja teadet kuritegudes, sealhulgas 1 tapmine, 2 röövimist, 2 avaliku korra rasket rikkumist, 158 varavastast kuritegu, neist 144 vargust (25 eluruumidest, 11 sõidukitest), 4 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 10 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 10 inimest. Tabati 65 alkoholijoobes ja 3 narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 546 väärtegu. Piirilt väljastati 9 sisenemiskeeldu, tuvastati 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 9 isikut), 3 salakaubavedamise juhtumit.

18.07.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 108 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 64 varavastast kuritegu, neist 50 vargust (11 eluruumidest, 2 sõidukitest), 4 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Tabati 11 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Tuvastati 4 narkosüütegu. Registreeriti 277 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 6 isikut, tuvastati 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 1 salakaubavedamise juhtum.

17.07.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 107 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas: 1 röövimine, 75 varavastast kuritegu, neist 59 vargust, 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja vigastada sai 4 inimest. Tabati 9 alkoholijoobes sõidukijuhti. Tuvastati 1 narkosüütegu. Registreeriti 257 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 10 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 3 piirirežiimi rikkumist.

16.07.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 125 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimist, 1 avaliku korra raske rikkumine, 66 varavastast kuritegu, neist 57 vargust (7 eluruumidest, 4 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 3 inimest. Tabati 15 alkoholijoobes sõidukijuhti, tuvastati 1 narkootikumide omamise või tarbimise juhtum. Registreeriti 322 väärtegu. Piirilt väljastati 6 sisenemiskeeldu, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine, 2 salakaubavedamise juhtumit, 1 piirirežiimi või dokumendikohustuse rikkumine.

15.07.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 108 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 63 varavastast kuritegu, neist 55 vargust (10 eluruumidest, 3 sõidukitest). Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 29 alkoholijoobes sõidukijuhti, tuvastati 4 narkootikumide omamise või tarbimise juhtu. Registreeriti 245 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, esitati 1 varjupaigataotlus.

14.07.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 217 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 tapmine, 2 rasket tervisekahjustust, 4 röövimist, 99 varavastast kuritegu, sh 89 vargust (12 eluruumidest, 10 sõidukitest), 6 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 14 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 20 inimest. Joobes juhtide süül toimus 1 inimvigastustega liiklusõnnetus. Tabati 70 alkoholijoobes ja 3 narkojoobes sõidukijuhti, tuvastati 5 narkosüütegu. Registreeriti 446 väärtegu. Piirilt väljastati 8 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 6 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 1 isik), 2 salakaubavedamise juhtumit, 5 piirirežiimi või dokumendikohustuse rikkumine. Esitati 3 varjupaigataotlust.

10.07.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 86 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 64 varavastast kuritegu, neist 49 vargust, 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Tabati 6 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 239 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, esitati 1 varjupaigataotlus.

09.07.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 93 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 54 varavastast kuritegu, neist 45 vargust (4 eluruumidest, 3 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 221 väärtegu. Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine.

08.07.2014   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 125 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 röövimist, 1 avaliku korra raske rikkumine, 72 varavastast kuritegu, neist 58 vargust (6 eluruumidest, 5 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 28 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 278 väärtegu. Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine.

07.07.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 202 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 5 röövimist, 115 varavastast kuritegu, neist 92 vargust (10 eluruumidest, 4 sõidukitest), 4 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 17 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 21 inimest. Joobes juhtide süül toimus 2 inimvigastustega liiklusõnnetust. Tabati 82 alkoholijoobes sõidukijuhti, tuvastati 7 narkosüütegu. Registreeriti 518 väärtegu. Piirilt väljastati 5 sisenemiskeeldu, tuvastati 4 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 1 isik).

03.07.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 92 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 57 varavastast kuritegu, neist 41 vargust (6 eluruumidest, 1 sõidukist). Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 9 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 219 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 7 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 2 isikut, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine.

03.07.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 114 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 69 varavastast kuritegu, neist 51 vargust (7 eluruumidest, 5 sõidukitest), 5 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 17 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 245 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 2 isikut, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine, 1 salakaubavedamise juhtum, 1 piirirežiimi rikkumine.

02.07.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 91 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 47 varavastast kuritegu, neist 36 vargust (5 eluruumidest, 3 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 6 alkoholijoobes sõidukijuhti, tuvastati 2 narkosüütegu. Registreeriti 351 väärtegu. Tuvastati 1 salakaubavedamise juhtum, 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.