Operatiivinfo
21.11.2014

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


19.11.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 115 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 tapmine, 2 röövimist, 64 varavastast kuritegu, neist 52 vargust (5 eluruumidest, 6 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Tabati 7 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 376 väärtegu.

18.11.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 103 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 52 varavastast kuritegu, neist 40 vargust (8 eluruumidest, 2 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 306 väärtegu. Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

17.11.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 201 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 4 röövimist, 1 avaliku korra raske rikkumine, 101 varavastast kuritegu, neist 90 vargust (16 eluruumidest, 2 sõidukitest), 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 12 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 3 ja sai vigastada 13 inimest. Tabati 60 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 486 väärtegu. Piirilt väljastati 8 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

14.11.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 100 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 59 varavastast kuritegu, neist 44 vargust (8 eluruumidest, 4 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 14 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 231 väärtegu. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu.

13.11.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 104 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 43 varavastast kuritegu, neist 31 vargust (5 eluruumidest, 4 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 14 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 291 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine. Esitati 1 varjupaigataotlus.

12.11.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 103 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 53 varavastast kuritegu, neist 41 vargust (9 eluruumidest, 3 sõidukitest), 4 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 14 alkoholijoobes sõidukijuhti ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 364 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 2 isikut, tuvastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist. Esitati 2 varjupaigataotlust.

11.11.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 117 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 56 varavastast kuritegu, neist 39 vargust (6 eluruumidest, 2 sõidukitest). Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 41 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 368 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine (peeti kinni 1 isik). Esitati 5 varjupaigataotlust.

10.11.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 204 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 tapmine, 1 raske tervisekahjustus, 1 röövimine, 3 avaliku korra rasket rikkumist, 96 varavastast kuritegu, neist 72 vargust (18 eluruumidest, 1 sõidukist), 1 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 12 inimest. Tabati 69 alkoholijoobes sõidukijuhti, 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 451 väärtegu. Piirilt väljastati 8 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 5 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine (peeti kinni 1 isik) ja 6 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist

07.11.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 116 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 66 varavastast kuritegu, neist 50 vargust (3 eluruumidest, 1 sõidukist), 4 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 254 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, tuvastati 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine.

06.11.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 104 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 avalikku korra raske rikkumine, 70 varavastast kuritegu, neist 47 vargust (5 eluruumidest, 5 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 6 inimest. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 242 väärtegu. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

05.11.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 113 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 56 varavastast kuritegu, neist 44 vargust (7 eluruumidest, 1 sõidukist), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 321 väärtegu. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 isik. Tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

04.11.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 107 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 3 röövimist, 1 avalikku korra raske rikkumine, 61 varavastast kuritegu, neist 50 vargust (8 eluruumidest, 4 sõidukitest). Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 14 alkoholijoobes sõidukijuhti ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 333 väärtegu. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu. Eestist saadeti välja 1 isik. Tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

03.11.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 201 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 1 avalikku korra raske rikkumine, 112 varavastast kuritegu, neist 94 vargust (14 eluruumidest, 6 sõidukitest), 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 8 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 11 inimest. Tabati 57 alkoholijoobes sõidukijuhti, registreeriti 9 narkosüütegu. Registreeriti 754 väärtegu. Piirilt väljastati 10 sisenemiskeeldu, tuvastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 3 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 7 isikut). Esitati 1 varjupaigataotlus.

30.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 111 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 raske tervisekahjustus, 62 varavastast kuritegu, neist 46 vargust (2 eluruumidest, 2 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Tuvastati 1 narkosüütegu. Registreeriti 320 väärtegu. Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

29.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 108 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 53 varavastast kuritegu, neist 43 vargust (6 eluruumidest, 5 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 19 alkoholijoobes ja 3 narkojoobes sõidukijuhti. Tuvastati 1 narkosüütegu. Registreeriti 404 väärtegu.

28.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 121 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 tapmine, 61 varavastast kuritegu, neist 46 vargust (5 eluruumidest, 5 sõidukitest), 5 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 37 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 321 väärtegu. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist. Esitati 3 varjupaigataotlust.

27.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 202 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 röövimist, 2 avaliku korra rasket rikkumist, 100 varavastast kuritegu, neist 84 vargust (16 eluruumidest, 7 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 10 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 19 inimest. Joobes juhtide süül juhtus 2 inimvigastustega liiklusõnnetust. Tabati 58 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 546 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 16 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 5 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 2 piirirežiimi või dokumendikohustuse rikkumist. Esitati 2 varjupaigataotlust.

24.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Viimase ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 96 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 röövimist, 60 varavastast kuritegu, neist 42 vargust (7 eluruumidest, 6 sõidukitest), 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 12 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 253 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, esitati 4 varjupaigataotlust.

23.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Eelmise ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 123 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 1 avaliku korra raske rikkumine, 59 varavastast kuritegu, neist 38 vargust (10 eluruumidest, 1 sõidukist). Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 306 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine. Esitati 4 varjupaigataotlust.

22.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 97 avaldust ja teadet kuritegudes, sealhulgas 1 avaliku korra raske rikkumine, 55 varavastast kuritegu, neist 43 vargust (6 eluruumidest, 3 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Tuvastati 2 narkosüütegu. Registreeriti 360 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine (peeti kinni 1 isik).