Operatiivinfo
31.10.2014

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Numbriline ülevaade registreeritud kuriteosündmuste kohta maakondade ja kuriteoliikide lõikes

NB! Info puhul tuleb arvestada, et tegu on esialgsete andmetega, mida võidakse hiljem parandada.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


30.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 111 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 raske tervisekahjustus, 62 varavastast kuritegu, neist 46 vargust (2 eluruumidest, 2 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Tuvastati 1 narkosüütegu. Registreeriti 320 väärtegu. Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

29.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 108 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 53 varavastast kuritegu, neist 43 vargust (6 eluruumidest, 5 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 19 alkoholijoobes ja 3 narkojoobes sõidukijuhti. Tuvastati 1 narkosüütegu. Registreeriti 404 väärtegu.

28.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 121 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 tapmine, 61 varavastast kuritegu, neist 46 vargust (5 eluruumidest, 5 sõidukitest), 5 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 37 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 321 väärtegu. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist. Esitati 3 varjupaigataotlust.

27.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 202 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 röövimist, 2 avaliku korra rasket rikkumist, 100 varavastast kuritegu, neist 84 vargust (16 eluruumidest, 7 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 10 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 19 inimest. Joobes juhtide süül juhtus 2 inimvigastustega liiklusõnnetust. Tabati 58 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 546 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 16 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 5 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 2 piirirežiimi või dokumendikohustuse rikkumist. Esitati 2 varjupaigataotlust.

24.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Viimase ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 96 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 röövimist, 60 varavastast kuritegu, neist 42 vargust (7 eluruumidest, 6 sõidukitest), 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 12 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 253 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, esitati 4 varjupaigataotlust.

23.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Eelmise ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 123 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 1 avaliku korra raske rikkumine, 59 varavastast kuritegu, neist 38 vargust (10 eluruumidest, 1 sõidukist). Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 306 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine. Esitati 4 varjupaigataotlust.

22.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 97 avaldust ja teadet kuritegudes, sealhulgas 1 avaliku korra raske rikkumine, 55 varavastast kuritegu, neist 43 vargust (6 eluruumidest, 3 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Tuvastati 2 narkosüütegu. Registreeriti 360 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 isik, tuvastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine (peeti kinni 1 isik).

21.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 147 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 78 varavastast kuritegu, neist 66 vargust (2 eluruumidest, 9 sõidukitest), 6 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 2 inimest. Tabati 15 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 302 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 2 isikut, tuvastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, esitati 4 varjupaigataotlust.

20.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 189 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas2 röövimist, 1 avaliku korra raske rikkumine, 86 varavastast kuritegu, neist 71 vargust (14 eluruumidest, 3 sõidukitest), 5 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 10 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 12 inimest. Joobes juhtide süül toimus 3 inimvigastustega liiklusõnnetust. Tabati 76 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht, tuvastati 2 narkosüütegu. Registreeriti 601 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 9 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 6 sisenemiskeeldu, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 2 isikut), 1 salakaubavedamise juhtum, 2 piirirežiimi või dokumendikohustuse rikkumist. Esitati 2 varjupaigataotlust.

17.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Viimase ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 110 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 72 varavastast kuritegu, neist 53 vargust (9 eluruumidest, 4 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Tabati 14 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 319 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld.

16.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 108 avaldust ja teadet kuritegudes, sealhulgas 2 rasket tervisekahjustust, 52 varavastast kuritegu, neist 43 vargust (4 eluruumidest, 6 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 275 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu, tuvastati 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

14.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 121 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas1 röövimine, 3 avaliku korra rasket rikkumist, 72 varavastast kuritegu, neist 62 vargust (10 eluruumidest, 5 sõidukitest), 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 5 inimest. Tabati 17 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 296 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 1 isik.

13.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 229 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 tapmist, 1 raske tervisekahjustus, 5 röövimist, 101 varavastast kuritegu, neist 80 vargust (13 eluruumidest, 7 sõidukitest), 4 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 8 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 7 inimest. Tabati 88 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Tuvastati 3 narkosüütegu. Registreeriti 580 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 8 euro võltsimisega seotud kuritegu.

09.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 105 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 53 varavastast kuritegu, neist 38 vargust (6 eluruumidest, 2 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 13 alkoholijoobes sõidukijuhti, registreeriti 293 väärtegu. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu.

08.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 161 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 4 röövimist, 120 varavastast kuritegu, neist 61 vargust (10 eluruumidest, 3 sõidukitest), 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Joobes juhtide süül toimus 2 inimvigastustega liiklusõnnetust. Tabati 15 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 343 väärtegu. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, esitati 2 varjupaigataotlust.

07.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti ööpäeva jooksul 137 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 raske tervisekahjustus, 1 röövimine, 83 varavastast kuritegu, neist 56 vargust (6 eluruumidest, 5 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 15 alkoholijoobes sõidukijuhti, tuvastati 3 narkootikumide omamise või tarbimise juhtu. Registreeriti 328 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu, tuvastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

06.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 224 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 2 rasket tervisekahjustust, 4 röövimist, 1 avaliku korra raske rikkumine, 99 varavastast kuritegu, neist 85 vargust (14 eluruumidest, 1 sõidukist), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Juhtus 9 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 9 inimest. Tabati 47 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Tuvastati 6 narkosüütegu. Registreeriti 623 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 10 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 7 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 2 isikut, tuvastati 4 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 3 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 3 isikut), 1 salakaubavedamise juhtum, 3 piirirežiimi rikkumist.

03.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 101 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 röövimine, 56 varavastast kuritegu, neist 49 vargust (5 eluruumidest, 1 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 4 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes ja 4 narkojoobes sõidukijuhti, tuvastati 3 narkosüütegu. Registreeriti 301 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 1 piirirežiimi või dokumendikohustuse rikkumine.

02.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 85 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 48 varavastast kuritegu, neist 33 vargust (2 eluruumidest, 6 sõidukitest), 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 244 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, tuvastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 1 piirirežiimi või dokumendikohustuse rikkumine.

01.10.2014   Politseis registreeritud sündmused
Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 96 avaldust ja teadet kuritegudest, sealhulgas 1 raske tervisekahjustus, 70 varavastast kuritegu, neist 58 vargust (8 eluruumidest, 3 sõidukitest), 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Juhtus 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 258 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 1 isik.