E-teenused
22.12.2014

NB! Kõiki e-teenuste kaudu tehtavaid päringuid ja teateid saab samuti esitada lähimas politseiasutuses.


Politsei e-teenused:

Esita politseile e-postiga avaldus (süüteoteade).

Kiiret politseilist sekkumist mittevajavate juhtumite puhul on  võimalik avaldus esitada e-posti teel vastava prefektuuri e-posti aadressile. NB! Avaldus tuleb digitaalselt allkirjastada. Täpsema info avalduse esitamise kohta leiab siit.

Seoses infosüsteemide ümberehitusega ei ole võimalik politsei e-teenuste kaudu esitada vastulauset väärteomenetluses. Kõige mugavam on süüteomenetluse andmeid vaadata ja elektroonilisi avaldusi teha läbi avaliku E-toimiku.

Politseiteenistusse astumise ankeedi esitamine. Ankeet on mõeldud täitmiseks ka Sisekaitseakadeemiasse astujatele. Informatsiooni saamiseks pöörduge lähimasse prefektuuri. Rohkem politseihariduse kohta saate lugeda siit.


Teabenõude/selgitustaotluse/märgukirja esitamine.
Portaali eesti.ee (politsei e-teenused) kaudu või meiliaadressile: ppa@politsei.ee on võimalik Politsei- ja Piirivalveametile edastada teabenõue, märgukiri või selgitustaotlus.