Eesti kodakondsuse mitteomamise tõend
19.09.2014

Avaldust Eesti kodakondsuse mitteomamise tõendi väljastamiseks saate esitada kodakondsus- ja migratsioonibüroo teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses.

Avaldus tõendi väljastamiseks.