Eesti kodakondsuse mitteomamise tõend
21.12.2014

Avaldust Eesti kodakondsuse mitteomamise tõendi väljastamiseks saate esitada teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses.

Avaldus tõendi väljastamiseks.