Relva soetamine füüsilisele isikule
24.09.2014

Tingimused

Relva võib soetada Eesti Vabariigi kodanik või välismaalane, kellel on kehtiv Eesti elamisluba või kes elab Eestis elamisõiguse alusel. Relva võib soetada alates 18-aasta vanuselt, osade relvaliikide puhul alates 21-aasta vanuselt.


Füüsilisele isikule on lubatud relva soetada, omada ja vallata jahipidamiseks, enese ja vara kaitseks, spordiga tegelemiseks, kutsealal tegutsemiseks ja kollektsioneerimiseks.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • pass või ID-kaart
 • elamisluba (välismaalane)
 • perearsti poolt väljastatud tervisetõendi
 • 2 fotot mõõtmetega 30x40 mm
 • jahitunnistus (kui relva soovitakse osta jahipidamiseks)
 • spordiorganisatsiooni liikmelisust tõendav dokument (juhul kui relva soovitakse osta spordialaga tegelemiseks)

 

Riigilõivu määrad:

 • Relvasoetamisloa taotluse läbivaatamine - 12,78 EUR
 • Relvasoetamisloa pikendamine - 3,19 EUR
 • Relvaloa väljastamine - 12,78 EUR
 • Relvaloa vahetamine - 3,19 EUR
 • Paralleelrelvaloa väljastamine - 12,78 EUR
 • Relvakandmisloa väljastamine - 12, 78 EUR
 • Relvaeksam - 12, 78 EUR
 • Relva- ja padrunikollektsioneerimisloa taotlemine - 12, 78 EUR
 • Tegevusloa taotlemine relvade ja laskemoonaga seonduvatel tegevusaladel - 255, 64 EUR
 • Euroopa tulirelvapass (kehtib ainult koos relvaloaga) - 12, 78 EUR


Täpsemat infot riigilõivude tasumise kohta leiab siit.

Relva ostuks vajaliku soetamisloa saamiseks peab pöörduma elukohajärgsesse prefektuuri. Prefektuuris kirjutab relvasoetamisloa taotleja avalduse, kuhu kirjutab andmed ostetava relva liigi, otstarbe ja relva hoiukoha kohta.

Relvaluba väljastatakse pärast soetatud relva registreerimist politseiasutuses. Selleks peab olema tasutud riigilõiv relvaloa väljastamise eest.

NB! Enne relva soetamiseks prefektuuri pöördumist, oleks kasulik tutvuda relvaseaduses sätestatud relvasoetamisloa ja relvaloa andmist välistavate asjaoludega.