Riigilõivu tagastamine
21.12.2014

Enammakstud riigilõivu on maksjal õigus tagasi taotleda. Selleks tuleb esitada prefektuuri teenindusse või saata postiga vormikohane avaldus aadressil Pärnu mnt. 139, 15060 Tallinn. Tagastamise õigus aegub 2 aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal riigilõiv tasuti.