Riigilõivu tagastamine
23.10.2014

Enammakstud riigilõivu on maksjal õigus tagasi taotleda. Selleks tuleb esitada Prefektuuri Kodakondsus- ja Migratsioonibüroo teenindusse või saata postiga vormikohane avaldus aadressile Sõle 61a, 10313 Tallinn. Tagastamise õigus aegub 2 aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal riigilõiv tasuti.