Avaliku koosoleku registreerimine
23.04.2014

Avaliku koosoleku teade (lae siit) tuleb esitada hiljemalt 2 tundi enne koosoleku läbiviimist. Ööpäevaringselt on võimalik avaliku koosoleku teadet esitada kohaliku prefektuuri meiliaadressile digitaalselt allkirjastatult või vahetult koostada paberkandjal politseiasutuses tööpäeva ajal.

Avalikust koosolekust politseile teatamisega tagatakse, et ei korraldataks seadusega keelatud koosolekut ning korraldajaks poleks isik, kellel seda õigust ei ole.  Samuti saab politsei eelneva teavitamise korral planeerida oma tegevusi juhuks, kui  koosoleku läbiviimise kohas tekib oht osalejate või juuresviibijate turvalisusele ning politseil tuleb tagada avalik kord. Samuti tagab varasem teatamine, et samal ajal samas kohas ei registreeritaks teist avalikku koosolekut. Teate õigeaegseks registreerimiseks on mõistlik esitada see aegsasti.

Politseile teate esitamise korral on koosoleku korraldajal kohustus tõendada ja politseil tuvastada korraldaja vastavus seadusele (täisealine ja teovõimeline eesti kodanik või pikaajalise elaniku elamisloaga või alalise elamisõiguse alusel Eestis viibiv välismaalane).Telefoni teel esitatud teadet ei ole võimalik aga registreerida, kuna ei ole võimalik tuvastada isiku isikusamasust ning vastavust seadusele.

NB!


Politseiasutuste kontaktandmed avaliku koosoleku teate edastamisel

Põhja Prefektuur
Pärnu maantee 139
15028 Tallinn
pohja.korrapidaja@politsei.ee

Lõuna Prefektuur
Riia 132
50096 Tartu
louna.jk@list.politsei.ee

Ida Prefektuur
Rahu 38
41588 Jõhvi
ida@politsei.ee

Lääne Prefektuur
Pikk 18
80089 Pärnu
laane.jk@list.politsei.ee