Uudised

Piirangud riiki sisenemisel Venemaa Föderatsiooni kodanikele

18. augustist 2022 ei lubata riiki siseneda neil Venemaa Föderatsiooni kodanikel, kellel on kehtiv Eesti antud viisa ja kes soovivad riiki siseneda turismi, ärireisi, spordivõistlustel või kultuuriüritustel osalemise eesmärgil. Piiranguid kehtivad kõikides Eesti rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktides - Narva, Luhamaa, Koidula piiripunktid ning Tallinna Lennujaam ja sadamad. Politsei- ja piirivalveamet kontrollib riiki saabujaid ja nende reisi eesmärki ning ei luba riiki inimesi, kel puudub õigus Eestisse tulla.

Eestisse tohivad endiselt siseneda Venemaa Föderatsiooni kodanikud, kellel on Eestis pikaajaline elamisluba või tähtajaline elamisluba, kes tulevad Eestisse lähisugulaste külastamiseks, aga ka Eestis töötavad Vene diplomaadid ja nende pereliikmed, rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud töötajad, Euroopa Liidu õiguse alusel liikuda saavad kodanikud ja inimesed, kes sisenevad Eestisse humaansetel kaalutlustel.

Küsimused-vastused

Mis ajast piirangud kehtima hakkavad?

Venemaa kodanikele viisade väljastamise ja välispiiril riiki sisenemise piirangud kehtivad alates 18.08.2022.

Kui kaua piirangud kehtivad?

Piirangud kehtivad seni, kuni Vabariigi Valituse otsustab need lõpetada

Kus piiranguid rakendatakse?

Piiranguid rakendatakse kõikides Eesti rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktides: Narva, Luhamaa, Koidula, Tallinna Lennujaam, sadamad. Politsei- ja piirivalveamet kontrollib riiki saabujate reisi eesmärki ja tõkestab nende inimeste sissepääsu, kellel pole enam õigust Eesti riiki tulla.

Kas Eesti antud Schengeni viisa muutub kehtetuks?

Viisa kehtetuks ei muutu ja seda piiripunktis ei tühistata, piiriületus tõkestatakse ja isik saadetakse piirilt tagasi.

Kas ma saan Eestit külastada, kui mul on kinnisvara Eestis?

Sõltub asjaoludest. Turismi või ärireisi eesmärgil, nt puhkus või kinnisvara rentimine, ei saa.

Kas ma saan Eestit külastada, kui mu vanaema elab Eestis?

Jah, otsejoones ülenevaid ja alanevaid lähisugulasi saab külastada juhul, kui lähisugulane on kas Eesti või muu EL riigi kodanik või omab pikaajalise elaniku elamisluba. Lähisugulased on lapsed, lapselapsed, vanemad, vanavanemad. Külastada saab ka abikaasat ning samuti lubatakse külastada inimest, kellega on ühised alaealised lapsed.

Kas ma saan Eestit külastada, kui ma olen kutsutud pulma/ juubelile?

Ainult lähisugulaste (kirjeldatud eelmises punktis)

Kas ma saan Eestit külastada, kui mul on juba varem broneeritud (ja makstud) ööbimiskoht?

Ei.

Kas ma saan Eestis toimuvatel matustel osaleda?

Jah.

Ma lõpetasin Eestis ülikooli ja olen praegu suvepuhkusel kodumaal (Venemaal). Kas ma saan Eestisse tagasi tulla, et oma üürikodu tagasi anda?

Jah, kui on kehtiv elamisluba või viisa.

Kas ma saan Eestit külastada, et osaleda siin kontserdil, mille pilet mul juba eelnevalt ostetud on?

Ei.

Kas ma saan Eestit külastada, kui jätsin oma auto lennureisile suundudes Tallinna lennujaama?

Jah. Need Eesti välja antud Schengeni viisa omanikud, kes on siin transiidil, pääsevad ka sanktsioonide jõustumisel läbi Eesti tagasi koju. Need, kes on juba pääsenud Schengeni alasse, neil on võimalik Eestisse tagasi pöörduda, võtta oma auto ja sõita tagasi kodumaale.

Kas transiit on võimalik, kui Eesti Schengeni viisat omav Venemaa kodanik soovib Eesti kaudu sõita teisse riiki?

Transiit läbi Eesti on lubatud.

Mul on pilet laevakruiisile, mis algab ja lõpeb ühes teises Schengeni ala riigis, kuid mis peatub ka Tallinnas ja Saaremaal. Kas ma saan laeva pealt maha tulla ja Tallinnat ning Saaremaad külastada?

Jah. Need, kes on juba pääsenud Schengeni alasse, neil on võimalik Eestit külastada. Tallinna sadamates, lennujaamades ning sisepiiridel EL sisereisidel piirikontrolli ei ole.

Kas Eestisse tohivad endiselt siseneda Venemaa Föderatsiooni kodanikud, kellel on Eestis pikaajaline elamisluba või tähtajalise elamisluba?

Jah, tohivad endiselt siseneda.

Kas piirang kehtib ka pikaajalise (D-liiki) viisa alusel piiri ületajad?

Piirang kehtib ka pikaajalise (D-liiki) viisaga piiri ületajatele, kui reisi eesmärk on sanktsiooni alla kuuluv.

Kuidas on mõjutatud perekonnad, kus pereliikmetel on erineva eesmärgiga viisad?

Piirangut rakendatakse eesmärgi põhiselt ja kõigile pereliikmetele. Kui kõigil on reisi eesmärk, mis läheb sanktsiooni alla, siis ei saa siseneda. Kui aga reisi eesmärk ei kuulu sanktsiooni alla, siis saavad.

Kas lähisugulased, abikaasad, registreeritud elukaaslased ja mitte registreeritud elukaaslase võivad tulla?

Jah. Kui reisi eesmärk ei kuulu sanktsiooni alla, erisus on registreerimata elukaaslastel, sest piirangute alla ei kuulu ainult elukaaslased, kellel on ühine alaealine laps.

Kui tulevad abikaasad, kellest ühel on Vene kodakondsus ja teisel on mõne teise riigi kodakondsus ja sellel teise kodakondsusega abikaasal on olemas Schengeni viisa, kas siis tema Vene kodanikust abikaasa saab koos temaga tulla?

Eesmärgi põhiselt, kui koos ühisel eesmärgil, siis vastavalt sellele, kas eesmärk läheb sanktsiooni alla või mitte.

Kui viisa on saadud lühiajalise töötamise eesmärgil, kas ma siis võin riiki siseneda?

Jah, kui isikul on Eestis lubatud töötamine, Eestis lühiajaline töötamine on registreeritud.

Erandid

Kas ma saan Eestisse tulla, kui mu tütar (poeg, tütar, abikaasa, ema, isa) elab siin elamisloa alusel?

Jah, kui eesmärk on külastada Eestis elavat Eesti kodanikust või Eesti pikaajalist elamisluba omavat otsejoones alanejat (poeg, tütar, lapselaps) või ülenejat (ema, isa, vanaema,-isa) sugulast või abikaasat.

Kas ma saan Eestit külastada, kui mul töötab mees/naine diplomaadina Eestis?

Jah. Eestis asuva diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või nende pereliikmed saavad Eestit jätkuvalt külastada.

Kas ma saan Eestisse, kui ma töötan laeval/ kaugsõiduautol, mis väljub Eestist?

Jah. Vahetult rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev isik saab Eestis külastada.

Kas mul on võimalik Eestis õpingud lõpetada, kui ma nominaalajal ei jõudnud?

Õpingute lõpetamiseks on võimalik taotleda elamisloa pikendamist kuni aastaks. Selleks on vaja teha Politsei- ja Piirivalveametile vastav taotlus.

Kas ma pean tagasi Venemaale minema õppimiseks antud elamisloa lõppedes, kui mind ähvardab seal oht?

Kui tagasipöördumine kodumaale on ohtlik ka pärast õpingute lõpetamist, on võimalus teiste riikide kodanikega võrdsetel alustel taotleda Eestis rahvusvahelist kaitset.

Kas ma tohin Eestisse siseneda sanktsiooni all olevatel eesmärkidel mõnest teisest Schengeni liikmesriigist?

Eestisse tohib siseneda olenemata eesmärgist mõnest teisest Schengeni riigist, nt Soomest või Lätist