Avaandmed

Siin lehel jagame politseitööga seotud avaandmeid, mis on masinloetavas formaadis. Avaandmed on avalikud ja mõeldud kõigile vabalt kasutamiseks (kasutuslitsents: Creative Commons 3.0). Usume, et nende andmete jagamine aitab muuta Eestit turvalisemaks.

Andmete allikas on politsei menetlusinfosüsteem POLIS. Andmeid kasutades tuleb arvestada, et avaldatavad andmed lähtuvad operatiivtasandi andmebaasist, kuhu sisestatakse esmane registreerimist vajav informatsioon, mis võib edasise menetluse käigus täieneda ja muutuda.

Avaldame andmeid, mis on seotud:

  • liiklusjärelevalve käigus avastatud süütegudega
  • avaliku korra vastaste ja avalikus kohas toime pandud varavastaste süütegudega
  • varavastaste süütegudega


Loe andmete kasutamise seletuskirja.

Avaldame andmeid alates 2012. aastast kuni viimaste kõige värskemate andmeteni. Varem avaldatud andmed võivad iga avaldamiskorraga muutuda.

Andmeid uuendatakse kord nädalas neljapäeval.

Avaldatavate andmete kohta küsimused ja ettepanekud palume saata avaandmed@list.politsei.ee.

Andmefailid

Liiklusjärelevalve käigus avastatud süüteod:


Avaliku korra vastased ja avalikus kohas toime pandud varavastased süüteod:


Varavastased süüteod:

Esimesest failist saab infot selle ning eelmise aasta kohta. Teisest failist saab infot eelmise viie aasta kohta. Kolmandast failist saab infot üle-eelmise viie aasta kohta.

Euroopa liidu regionaalarengu fondi logo