Ülevaade ennetustööst
25.11.2015

Politsei ennetustegevuse eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust erinevatest ohtudest ja nende ära hoidmise võimalustest. Ohu- ja süüteoennetust teostatakse koostöös erinevate sektoritega (avalik-, era- ja mittetulundussektor) kampaaniate, projektide, loengute ja ühekordsete ürituste kaudu.

Politsei- ja Piirivalveameti ennetuse valdkonna korraldamise ja arendamise eest on vastutav arendusosakonna ennetus ja järelevalve büroo. Ennetustöö korraldajate ülesandeks on luua koond kõikidest Politsei- ja Piirivalveameti poolt läbi viidavatest ennetustegevustest, tagada ennetuse eelarve otstarbekas kasutamine ning viia läbi riiklikke projekte või tegevusi antud vallas. Politsei- ja Piirivalveametis on ennetustöö teenuse eest vastutav Pille Luiga (pille.luiga@politsei.ee, telf: 612 3216).

Kõikidesse prefektuuridesse on loodud teabebürood, kus ennetustegevusi koordineerivad prefektuuri haldusalas:

Põhja Prefektuur: Kristel-Liis Kaunismaa (kristel-liis.kaunismaa@politsei.ee, telf: 6125914),
Lõuna Prefektuur: Marina Paddar (marina.paddar@politsei.ee, telf: 7308771),
Lääne Prefektuuri: Liilia Mänd (Liilia.Mänd@politsei.ee, telf: 4446457)
Ida prefektuuri koordinaator Annela Floren (annela.floren@politsei.ee, telf: 3372351).