Avalehe pilt
Lääne prefektuuri ülesed ennetusprojektid
24.02.2017

LIIKLUS


VÄIKE LIIKLEJA

Kestus: aprill-juuni 2014

Lasteaias toimuvad tegevused lasteaedade viimasele vanuserühmale, mille käigus tutvustatakse lastele ohte tänaval ja õpitakse liiklusreegleid.

Kontakt: Karmen Kukk, 444 6439; karmen.kukk@politsei.ee

MINU KOOLITEE

Kestus: september 2014

1.klasside õpilased saavad kooliaasta algul liiklusaabitsa. Koos aabitsa jaotamisega toimuvad loengud, milles räägitakse jalgratta ohutusest ja jalgrattalubade vajalikkusest. Kooliaasta jooksul kontrollivad politseinikud pisteliselt liiklusaabitsa täitmist.

Kontakt: Karmen Kukk, 444 6439; karmen.kukk@politsei.ee

RATTAD ALLA

Kestus: aprill-november 2014 (aktiivperiood rattahooaja algus kevadel ja kooli algus sügisel)

Põhikooli õpilastele räägitakse loengutes jalgratta ja mopeedi ohutusest. Kevadel ja sügisel toimuvad koolide juures jalgrataste kontrollid, misläbi saavad lapsed teada, kas nende liiklusvahendid on korras, või vajavad „vuntsimist".

Voldik ja kleebised

Kontakt: Karmen Kukk, 444 6439; karmen.kukk@politsei.ee

OLE NÄHTAV

Kestus: oktoober 2014

Põhikooli õpilastele räägitakse liiklusohutusest pimedal ajal ja selgitatakse helkuri kandmise vajalikkust.

Kontakt: Karmen Kukk, 444 6439; karmen.kukk@politsei.ee

TURVALISELT SIIA SINNA või SELGE PILT

Kestus: aasta 2014

Noortele selgitatakse liiklejaks olemist autojuhina ja/või kaasreisijana läbi interaktiivsete tegevuste. Olulise osana selgitatakse sõltuvusainete mõju sõidukijuhile.

Kontakt: Karmen Kukk, 444 6439; karmen.kukk@politsei.ee

OLEN EESKUJUKS!

Kestus: september-oktoober 2014

Koostöös Päästeameti Lääne päästekeskusega toimuvad sügisel eakatepäevad. Teabepäevade käigus räägitakse nii tuleohutusest, liiklemisest pimedal ajal kui ka oma vara kaitsest.

Voldik

Kontakt: Karmen Kukk, 444 6439; karmen.kukk@politsei.ee

LISAKS
• Osaletakse jalgratta koolituste ja eksamite läbiviimisel.
• Toetatakse Maanteeameti liiklusalaseid teavituskampaaniad.

VÄGIVALD


OSKA MÄRGATA JA AIDATA

Kestus: september-november 2014

Sügisel toimuvad prefektuuri tööpiirkonna kuues maakonnas seminarid lasteaiaõpetajatele ja sotsiaalvaldkonna ametnikele, kus selgitatakse vägivalla varajase märkamise ja sekkumise olulisust.

Kontakt: Karin Uibo, 444 6455; karin.uibo@politsei.ee

PEATA KOOLIVÄGIVALD

Kestus: aasta 2014

Kooli soovil toimuvad põhikooliastme õpilastele koolikiusamise teemalised ennetusloengud.

Kontakt: Karin Uibo, 444 6455; karin.uibo@politsei.ee

Projekt „KOHTINGUVÄGIVALD"

Kestus: aasta 2014

Kooli soovil on gümnaasiumi õpilastel võimalik osaleda kohtinguvägivalla teemalises loengus.

Kontakt: Karin Uibo, 444 6455; karin.uibo@politsei.ee

Laager „ABIKÄSI"

Kestus: august 2014

Suve lõpus toimub lastelaager vägivallaga kokkupuutunud lastele. Laagris osalevad lapsed valitakse lastega töötavate spetsialistide poolt.

Kontakt: Karin Uibo, 444 6455; karin.uibo@politsei.ee

SÕLTUVUSAINEDOHUTUSPÄEVAD

Kestus: juuni-september 2014

Politsei osaleb Päästeameti korraldatud ohutuspäevadel tegevusega, mis on suunatud alkoholist tuleneva riskikäitumise vähendamisele.

Kontakt: Karmen Kukk, 444 6439; karmen.kukk@politsei.ee

OHUTULT RANNAS

Kestus: mai-september 2014

Veepiiriga maakondade rannaaladel toimuvad politsei eestvedamisel üldohutust propageerivad tegevused.

Kontakt: Karmen Kukk, 444 6439; karmen.kukk@politsei.ee

Projekt „KAITSE END JA AITA TEIST"

Kestus: veebruar-juuni 2014

Kõikide koolide 6. klasside õpilased osalevad sõltuvusainete tarvitamist ennetavates loengutes. Kooli poolt valitud võistkondadele toimub kooliaasta lõpus ohutuslaager, kus kinnistatakse veelkord ohutusalaseid teadmisi.

Kontakt: Karmen Kukk, 444 6439; karmen.kukk@politsei.ee

Teemanädal „NARKO"

Kestus: september-november 2014

Teemanädala käigus toimuvad politsei eestvedamisel koolides täiskasvanutele (sh lapsevanematele) suunatud ennetustegevused panustamaks narkootikumide vaba keskkonna kujundamisele, tutvustatakse „koer koolis" juhendit ja viiakse läbi näidis politseioperatsioon.

Kontakt: Karmen Kukk, 444 6439; karmen.kukk@politsei.ee

 

VARAVASTASED


Kampaania „KES VALVAB SINU ASJU?"

Kestus: aprill-september 2014

Teavituskampaania meelelahutus-, toitlustus- ja muudes asutustes elanikkonna valvsuse tõstmiseks oma vara osas.

Plakat ja voldik

• Vt ka üle-eestilised tegevused - kampaania „Lukusta või kaota!"


PIIRIVALVEALANE


ÜMARLAUAD MAJUTUSETTEVÕTETEGA

Kestus: aasta 2014

Ümarlauas tutvustatakse ettevõtjatele viisapäevade lugemise põhimõtteid, viisavabade riikide loetelusid ja Eestis viibimise põhimõtteid.

Kontakt: Sirli Seegar, 444 6488; sirli.seegar@politsei.ee

KUTSUJA VASTUTUSE RAKENDAMINE

Kestus: aasta 2014

Teavitatakse elanikkonda välismaalaste seaduses kehtestatud kutsuja vastutusest ja kontrollitakse kolmandate riikide kodanike võimalikke viisade väärkasutust.

Kontakt: Sirli Seegar, 444 6488; sirli.seegar@politsei.ee

VEDAJATE INFOPÄEV/ÜMARLAUD

Kestus: aasta 2014

Bussifirmade soovil korraldatakse teabepäevi riiki sisenemise nõuete kohta.

Kontakt: Sirli Seegar, 444 6488; sirli.seegar@politsei.ee

MEREPÄÄSTE TEABEPÄEVAD

Kestus: aasta 2014

Politsei eestvedamisel toimuvad teabepäevad koostööpartneritele reostus, mere- ja lennupääste valdkonnas tulevaste sündmuste ärahoidmiseks.
Elanikkonnale toimuvad pürotehniliste hädasignaalide (sh punase raketi) kasutamise õppepäevad.

Vaata ka: Mereturvalisus Lääne prefektuuris (Facebook)

Kontakt: Sirli Seegar, 444 6488; sirli.seegar@politsei.ee

ÜLDENNETUS


TURVALINE INTERNET

Kestus: aasta 2014

Koolide soovil toimuvad interneti ohutuse loenguid.

Kontakt: Karmen Kukk, 444 6439; karmen.kukk@politsei.ee

TEABEPÄEVAD TURVAFIRMADELE JA ETTEVÕTJATELE

Kestus: aasta 2014

Eraettevõtetega (nt turvafirmad) ja poodide personaliga käsitletakse ohutuma keskkonna kujundamise teemat ning selgitatakse dokumendikohustust ja korratakse üle alkoholiseadusest tulenevaid piirangud.

Voldik 

Kontakt: Karmen Kukk, 444 6439; karmen.kukk@politsei.ee