Avalehe pilt
Põltsamaa
26.02.2017

PROJEKT KAITSE OMA VARA


Eesmärk:  Suurendada inimeste teadlikkust varavastaste süütegude toimumisviiside kohta ning suurendada inimeste teadlikkust oma vara hoidmisel ja kaitsmisel.

Sihtrühm: Põltsamaal elavad isikud.

Märts-aprill toimub tavapatrullimiste käigus laokile jäetud vara fotografeerimine, loengumaterjali kogumine. Viiakse läbi loengud erinevates kultuurikeskustes, külaseltsides seoses avastatud probleemidega, kogutud materjalidega (Põltsamaa linn, Adavere, Lustivere, Kamari, Esku, Puurmani, Pajusi). August-september  vaatluse II etapp - tavapatrullimiste käigus laokile jäetud vara fotografeerimine, loengumaterjali kogumine, võrdlemine I etapiga. Viiakse läbi loengud erinevates kultuurikeskustes, külaseltsides seoses avastatud probleemidega, kogutud materjalidega.

Partnerid: KOV ja kohalikud MTÜ-d

Kontakt: Kirly Kadastik, 53482607, kirly.kadastik@politsei.ee