Avalehe pilt
Harjumaa ülesed ennetusprojektid
22.02.2017

ÕPPEPÄEV OSKA AIDATA!


Eesmärk:
  Lasteaiaõpetajate teadlikkus ja oskus märgata pere- ja seksuaalvägivalla ohvriks langenud lapsi on tõusnud

Sihtgrupid:  lasteaedade õpetajad ja nende abid

Projekti käigus toimuvad kolme tunnised õppepäevad. Ettekande teeb psühholoog, kes räägib kuidas abivajavat last ära tunda, millised on psühholoogilised tunnused ja kuidas temaga suhelda. Politseid esindab lastekaitsetalituse töötaja, kes räägib oma tööst abivajava lapse valguses ning teavitab osalejaid ka aktuaalsel pedofiilia teemal. Ära ei unustata ka seadusandlust ja kodanikukohust. Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetalituse spetsialist selgitab kuidas nemad tegutsevad ja mis saab edasi teatatud abivajavast lapsest. Ohvriabi teavitab inimesi oma teenustest, ka psühholoogilise kulu abi hüvitisest. Vastatakse küsimustele ja arutatakse vastavalt teemale.

Teavitatakse lasteaednikke pere- ja seksuaalvägivallast – ennetamisest, tundemärkide märkamisest. Õpetatakse lasteaiaõpetajad ja nende abid sekkuma võimalikesse juhtumitesse õigel ajal, õigel viisil, et ära hoida hilisemaid kriise laste elus, millega ennetada ka laste kuritegelikule teele sattumist. Lisaks tihendatakse koostööd erinevate asutuste ja lasteaedade vahel, et esmatasandi koostöö tõhustuks.

Partnerid: Ohvriabi, Tallinna Linnavalitsus

Materjalid: Voldik (eesti ja vene keeles)

Kontakt: Tatjana Paškovskaja, 6125924; tatjana.paskovskaja@politsei.ee

 

KOOLITUSPÄEV ÕPETAJATELE


Eesmärk:
  Kiusamiskäitumise vähendamine kooliõpilaste hulgas

Sihtrühm: Tallinna koolide õpetajad

Toimuvad koolivägivalla loengud õpetajatele. Loengukestus 3 h iga loengul osalenu saab vastava tunnistuse.

Loengute teemad ja läbiviijad läbi:
1.teema:  noorsookonstaabli töö ja varajase märkamise ja sekkumise vajalikkus- ennetusteenistus
2.teema : kriminaalpolitsei töö - Kriminaaltalituse ametnik
3.teema . karistuspoliitika, perevägivald- Põhja Ringkonna prokuratuur
4.teema: koostöö- kohaliku omavalituse lastekaitseametnik

Partnerid: Tallinna LV

Kontakt: Kristel-Liis Kaunismaa, 6125914; kristel-liis.kaunismaa@politsei.ee

 

PROJEKT OLE EESKUJUKS


Eesmärk: Eakatega toimuvate liiklusõnnetuste ja eakate vastu toimepandavate süütegude vähenemine.
Sihtgrupid:  Tallinna ja Harjumaa piirkonnas elavad eakad

Eakate sotsiaal- ja päevakeskustes toimuvad infopäevad. Valmib jagamismaterjal eakatele. Osaletakse eakate festivalil.

Partnerid: Põhja-Eesti Päästekeskus, Maanteeamet, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Kontakt: Kristel-Liis Kaunismaa, 6125914; kristel-liis.kaunismaa@politsei.ee

 

PROJEKT KASPAR


Eesmärk:
  Vähendada liiklussurmasid ja raskete tagajärgedega lõppevaid liiklusõnnetusi.

Sihtgrupid: Tallinna ja Harjumaa koolide 10 -11 klasside õpilased

Koostöös MNT ja Tallinna Puuetega inimeste Kojaga viiakse veebruari ja märtsi kuul läbi loengud Tallinna koolide 10- 11 klassi õpilastele ja  oktoober- november  loengud Harju Maakonna 10-11 klasside õpilastele. Loengud toimuvad Tallinna Puuetega Inimeste koja saalis ja loenguid viivad läbi filmi „Kaspar“ autor Märt Treier ja ennetusteenistuse politseiametnik.

Partnerid: Maanteeamet

Kontakt: Kristel-Liis Kaunismaa,  56619333, kristel-liis.kaunismaa@politsei.ee

 

PROJEKT TURVALISELT MERELE


Eesmärk: Veesõidukitega toimuvate õnnetuste, uppumissurmade ja vigastuste ärahoidmine.

Sihtgrupid: väikelaevade ja jahtide omanikud, harrastuskalamehed, yeti sõitjad, piirkonna kooli 3.-4. klasside õpilased

Koostöös Eesti Vabatahtliku Mere- ja Järvepääste, G4Si ning Viimsi, Harku, Keila ja Kuusalu vallavalitsustega teostab veeliiklusteenistus PVB ja VLT ujuvvahenditega igapäevaselt järelevalvet Harju maakonnaga piirneval merealal, sadamates ja kalastuskohtades. Antud projekti käigus pööratakse ennetavalt tähelepanu veele minejate turvalisusele. Osaletakse erinevatel temaatilistel messidel ja väliüritustel ja politseilistel tegevustel. Jagatakse teavet kehtivate seaduste ja korralduste kohta.

Koolides peetakse loenguid jääle minekuga seotud ohtudest.

Planeeritavad üritused:

  • Koolimess Teeviit
  • Meremessil osalemine
  • Tapurla merepäeval osalemine
  • Muraste külapäeval osalemine.
  • Maakaitsepäev
  • Merelaager


Partnerid: G4S, Viimsi vallavalitsus, Keila vallavalitsus, Harku vallavalitsus, Kuusalu vallavalitsus, Vabatahtlik Mere ja järvepääste

Kontakt: Maret Naagel, 612 4330,  maret.naagel@politsei.ee