Avalehe pilt
Lääne-Harju politseijaoskond
24.02.2017

PROJEKT ALKOHOL JA KOGUKOND


Eesmärk: Kasvanud on täisealiste ja alaealiste teadlikkus alkoholi ja sõltuvusprobleemide mõjudest alaealistele (sotsiaalsed ja tervislikud) ning võimalustest sõltuvusprobleemidest vabanemiseks.

Sihtrühm: Keila Linna elanikud

Projekti raames viiakse läbi teemanädal (see on sinu valik), toimuvad loengud koolides ning temaatilised filmiõhtud. Kaasatakse meediat sõnumite tugevdamiseks.

Partnerid: Keila LV, Keila Avatud Noortekeskus, Keila Kool, Keila Ühisgümnaasium, Keila Leht, Eesti Karskusliit, MTÜ Valikuvõimalused, Keila tervisekeskus

Kontakt: Liisa Kangur, 53088374, liisa.kangur@politsei.ee

 

PROJEKT „MINA JA LIIKLUS“


Eesmärk:
Vähendada lastega toimuvate liiklusõnnetuste arvu

Sihtgrupp: Saku, Kiili, Saue, Harku, Saue piirkonna eelkooliealised lapsed

Toimuvad temaatilised õpitoad lasteaia lastele, kaardistatakse kodutee tagamaks turvaline liiklus jms.

Partnerid: Kohalikud omavalitsused

Kontakt: Vladimir Teder, 5166370, Vladimir.teder@politsei.ee