Avalehe pilt
Lõuna politseijaoskond
23.02.2017

PROJEKT ABIKÄSI


Eesmärk:
Vähendab puudega inimeste poolt toime pandud süütegude arv ning suureneb nende teadlikkus oma õigustest ja kohustusest

Sihtgrupid: Erivajadustega noored ja täiskasvanud Mustamäe, Nõmme, Haabersti ja Kristiine linnaosadest

Noorsoopolitseinikud külastavad erivajadustega noorte õppeasutusi ja ka täiskasvanutele ettenähtud keskusi, arutlevad noortega erinevatel turvalisust käsitlevatel teemadel: liiklusohutus, ohutu käitumine tänaval. Tuletatakse koos meelde põhilisi liiklusreegleid, võimalusel mängitakse üheskoos „Foori“ mängu. Ühtlasi meenutatakse üldisi turvalisuse reegleid, nagu näiteks et võõrastega ei minda kaasa, võõrastelt ei võeta vastu kingitusi. Noortele selgitatakse, kelle poole pöörduda kui ollakse hätta sattunud, kuidas politseid ära tunda. Politseinikud tutvustavad oma vormivarustust ning erivahendeid – kuulivesti, raadiosaatjat, käeraudu ja kumminuia. Pikemalt peatutakse tubakaseaduse, alkoholiseaduse ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadusel. Käsitletakse ka küberturvalisuse temaatikat.

Partnerid: Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus, Õismäe kool, Mustamäe Puuetega Noorte õppekeskus, Pihlaka Arenduskeskus, Puuetega Inimeste Koda, Maanteeamet, Günoloogiatalitus, Tervise Arengu Instituut

Kontakt: Sirje Tramm, 612 5726, sirje.tramm@politsei.ee

 

PROJEKT KOOSTÖÖS PEITUB JÕUD


Eesmärk:
Linnakodanike usalduse tõstmine politsei suhtes ja omavahelise koostöö parendamine, mille tulemusel suureneb elanike turvatunne ja väheneb risk langeda süüteo ohvriks.

Sihtgrupp: Nõmme, Kristiine, Haabersti ja Mustamäe piirkonna elanikud

Osaletakse linnaosavalitsuste poolt läbiviidavatel ennetusüritustel sh liikluspäevadel ning algklassiõpilastele suunatud liiklusteemalistel üritustel. Ürituste käigus tutvustatakse politsei tööd ja erivahendeid, jagatakse nõuandeid ja materjale sellest, kuidas vältida ja kuidas käituda süüteoohvriks langemisel, kuidas kaitsta oma vara ja aidata kaasa turvalisuse tagamisele piirkonnas. Samuti edastatakse informatsiooni, kuidas ohutumalt ja eeskujulikult liikluses käituda, seda enam, et algklasside laste teadmised liiklusest ja seal olevatest ohtudest on üpris väiksed, tihti ei oska nad hinnata liiklusohtlikke olukordi. Oskamatus liiklusolukordi õigesti hinnata võib kaasa tuua ettearvamatu käitumise ja sattumise liiklusõnnetusse, olenemata, kas ollakse „suur“ või „väike“ liikleja. Ürituste raames lahendatakse ristsõnu ja küsimustikke ning õigesti vastanute vahel loositakse välja auhinnad. Lisaks tunnustab politsei tublimaid liiklejaid Liikluspäeval.

Partnerid: Tervise Arengu Instituut, Maanteeameti Põhja regioon, Kristiine Linnaosa Valitsus, Nõmme Linnaosa Valitsus, Mustamäe Linnaosa valitsus.

Kontakt: Nurmely Mitrahovitš, 6125755, nurmely.mitrahovits@politsei.ee

 

PROJEKT ALATI TEIEGA!


Eesmärk:
Tutvustatakse Politsei- ja Piirivalveametit ja politsei tööd, antakse ülevaade peamistest noori puudutavatest seadusandlustest

Sihtgrupp: Mustamäe, Kristiine, Haabersti, Nõmme elanikud ja koolide, lasteaedade ja noortekeskuste lapsed
Projekti käigus parandatakse laste teadlikkust seaduskuulekast ja ennast säästvast (sh tervislikest eluviisidest) käitumisest, luuakse usalduslik suhe elanikkonnaga, selgitatakse millised on riigi poolt politseile pandud ülesanded, õigused, kohustused ja võimalused.

Projekti käigus külastatakse politseijaoskonda, külastatakse noortekeskusi ja kogunemiskohti, vaadatakse õppefilme, viiakse läbi avatud uste päev.

Partnerid: Tervise Arengu Instituut, Kaitseliit, Maanteeameti Põhja regioon, Haabersti Noortekeskus, Kristiine Noortekeskus, Mustamäe Laste Loomingu Maja

Kontakt: Nurmely Mitrahovitš, 6125755, nurmely.mitrahovits@politsei.ee

 

PROJEKT HAABERSTI LIIKLUSÄSS


Eesmärk: Laste osalusel toimuvate liiklusõnnetuste vähendamine

Sihtgrupid: Haabersti piirkonna koolide õpilased

Projekti raames viiakse läbi liiklusloengud ja viktoriinid koolides. Lõpuüritus toimub 17.mai Haabersti Vaba Aja Keskuses ja selle lähiümbruses, igast koolist osalevad 4-liikmelised võistkonnad. Võitjatele auhinnad!
Partnerid: Haabersti Linnaosa Valitsus, Maanteeamet, MTÜ Plekk-Liisu

Kontakt: Nurmely Mitrahovitš, 6125755, nurmely.mitrahovits@politsei.ee

 

PROJEKT KOOSTÖÖS PEITUB JÕUD


Eesmärk:
Linnakodanike usalduse tõstmine politsei suhtes ja omavahelise koostöö parendamine, mille tulemusel suureneb elanike turvatunne ja väheneb risk langeda süüteo ohvriks.

Sihtgrupp: Nõmme, Kristiine, Haabersti ja Mustamäe piirkonna elanikud

Osaletakse linnaosavalitsuste poolt läbiviidavatel ennetusüritustel sh liikluspäevadel ning algklassiõpilastele suunatud liiklusteemalistel üritustel. Ürituste käigus tutvustatakse politsei tööd ja erivahendeid, jagatakse nõuandeid ja materjale sellest, kuidas vältida ja kuidas käituda süüteoohvriks langemisel, kuidas kaitsta oma vara ja aidata kaasa turvalisuse tagamisele piirkonnas. Samuti edastatakse informatsiooni, kuidas ohutumalt ja eeskujulikult liikluses käituda, seda enam, et algklasside laste teadmised liiklusest ja seal olevatest ohtudest on üpris väiksed, tihti ei oska nad hinnata liiklusohtlikke olukordi. Oskamatus liiklusolukordi õigesti hinnata võib kaasa tuua ettearvamatu käitumise ja sattumise liiklusõnnetusse, olenemata, kas ollakse „suur“ või „väike“ liikleja. Ürituste raames lahendatakse ristsõnu ja küsimustikke ning õigesti vastanute vahel loositakse välja auhinnad. Lisaks tunnustab politsei tublimaid liiklejaid Liikluspäeval.

Partnerid: Tervise Arengu Instituut, Maanteeameti Põhja regioon, Kristiine Linnaosa Valitsus, Nõmme Linnaosa Valitsus, Mustamäe Linnaosa valitsus.

Kontakt: Nurmely Mitrahovitš, 6125755, nurmely.mitrahovits@politsei.ee

 

PROJEKT „AITAME KOOS!“


Eesmärk:
Vähendada alaealiste õigusrikkumisi ja sõltuvusainete tarbimist noorte seas

Sihtgrupp: Nõmme ja Kristiine linnaosa elavad korduvalt tubaka- ja alkoholiseadust rikkunud noored (12-16.a), lisaks koolide personal

Projekti raames viiakse läbi õpilaste sõltuvusteemalised ümarlauad kooli töötajatele, kaasatud koolides toimuvad seminarid õpilastele. Eesmärk õppeasutuste juhendamine sõltuvusprobleemide varaseks märkamiseks ja sekkumiseks.  

Partnerid: Tervise Arengu Instituut, Harju Maavalitsus, Pääsküla Noortekeskus, Männiku Noortekeskus, Kristiine Noortekeskus, Kristiine Linnaosa Valitsus, Nõmme Linnaosa Valitsus

Kontakt: Nurmely Mitrahovitš, 6125755, nurmely.mitrahovits@politsei.ee