Haldusaktide ja menetlusdokumentide avaldamine

Kui isiku asukoht ei ole haldusorganile teada ja haldusorganil ei ole mõistliku aja jooksul või mõistliku pingutusega õnnestunud isiku asukohta välja selgitada, võib haldusakti adressaadi isikuandmed ja nii soodustava kui ka koormava haldusakti resolutiivosa või menetlusdokumendi, sealhulgas kutse sisu avaldada haldusorgani veebilehel.

Haldusakti resolutiivosa või menetlusdokumendi sisu avaldamisega haldusorgani veebilehel loetakse haldusakt isikule kättetoimetatuks ja jõustunuks ning menetlusdokument kättetoimetatuks.

   • Valerii Borokhov (sünd. 22.06.1975), Ukraina kodanik. PPA 12.06.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/309-1. Resolutsioon: tunnistada Valerii Borokhov’i tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 03.07.2014. Avaldamise kuupäev 13.06.2014.
   • Oleksandr Pyanov (sünd. 15.08.1974), Ukraina kodanik. PPA 13.06.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-10/101533. Resolutsioon: algatada Oleksandr Pyanov'i tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 11.07.2014. Avaldamise kuupäev 03.07.2014
   • Oleksandr Pyanov (sünd. 15.08.1974), Ukraina kodanik. PPA 15.08.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/438-1. Resolutsioon: tunnistada Oleksandr Pyanov'i tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 25.08.2014. Avaldamise kuupäev 18.08.2014.
   • Valeriy Voytko (sünd. 16.01.1965), Ukraina kodanik. PPA 15.08.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/439-1. Resolutsioon: tunnistada Valeriy Voytko tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 25.08.2014. Avaldamise kuupäev 18.08.2014.
   • Yevgen Voitko (sünd.14.09.1992), Ukraina kodanik. PPA 15.08.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/440-1. Resolutsioon: tunnistada Yevgen Voitko tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 25.08.2014. Avaldamise kuupäev 18.08.2014.
   • Valentyn Pashkov (sünd 01.12.1945), Ukraina kodanik. PPA 22.09.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/514-1. Resolutsioon: tunnistada Valentyn Pashkov'i tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 5 alusel kehtetuks alates 06.10.2014. Avaldamise kuupäev 29.09.2014
   • Danylo Yedok (sünd 24.05.1992), Ukraina kodanik. 19.11.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/606-1. Resolutsioon: tunnistada Danylo Yedok'i tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 5 alusel kehtetuks alates 20.11.2014. Avaldamise kuupäev 20.11.2014
   • Rosalia Kalvait (sünd. 04.09.1956), määratlemata kodakondsusega. PPA 28.11.2014 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-10/193806. Resolutsioon: algatada Rosalia Kalvait’i pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 06.01.2015. Avaldamise kuupäev 08.12.2014.
   • Edgar Kalwait (sünd. 03.06.1985), Saksamaa kodanik. PPA 28.11.2014 alalise elamisõiguse lõpetamise menetluse algatamise kiri nr 15.3-10/193812. Resolutsioon: algatada Edgar Kalwait’i alalise elamisõiguse lõpetamise menetlus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 06.01.2015. Avaldamise kuupäev 08.12.2014.
   • Walter Kalwait (sünd. 11.07.1956), Saksamaa kodanik. PPA 28.11.2014 alalise elamisõiguse lõpetamise menetluse algatamise kiri nr 15.3-10/193817. Resolutsioon: algatada Walter Kalwait’i alalise elamisõiguse lõpetamise menetlus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 06.01.2015. Avaldamise kuupäev 08.12.2014.
   • Alfonsas Kazlauskas (sünd. 08.04.1941), Leedu kodanik. PPA 28.11.2014 alalise elamisõiguse lõpetamise menetluse algatamise kiri nr 15.3-10/193821. Resolutsioon: algatada Alfonsas Kazlauskas’e alalise elamisõiguse lõpetamise menetlus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 06.01.2015. Avaldamise kuupäev 08.12.2014.
   • Heimo Uolevi Junttila (sünd. 03.04.1935), Soome kodanik. PPA 28.11.2014 alalise elamisõiguse lõpetamise menetluse algatamise kiri nr 15.3-10/193826. Resolutsioon: algatada Heimo Uolevi Junttila alalise elamisõiguse lõpetamise menetlus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 06.01.2015. Avaldamise kuupäev 08.12.2014.
   • Sointu Hillevi Junttila (sünd. 02.09.1934), Soome kodanik. PPA 28.11.2014 alalise elamisõiguse lõpetamise menetluse algatamise kiri nr 15.3-10/193831. Resolutsioon: algatada Sointu Hillevi Junttila alalise elamisõiguse lõpetamise menetlus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 06.01.2015. Avaldamise kuupäev 08.12.2014.
   • Oleksandr Makhevsky (sünd. 10.07.1972), Ukraina kodanik. PPA 05.12.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-10/197548-1. Resolutsioon: algatada Oleksandr Makhevsky tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 16.01.2015. Avaldamise kuupäev 16.12.2014.
   • Alfonsas Kazlauskas (sünd.08.04.1941), Leedu kodanik. PPA 27.01.2015 Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse lõpetamise otsus nr 15.3-3/39-1. Resolutsioon: lõpetada Alfonsas Kazlauskas’e Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel alates 27.01.2015. Avaldamise kuupäev 03.02.2015.
   • Heimo Uolevi Junttila (sünd.03.04.1935), Soome kodanik. PPA 27.01.2015 Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse lõpetamise otsus nr 15.3-3/41-1. Resolutsioon: lõpetada Heimo Uolevi Junttila Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel alates 27.01.2015. Avaldamise kuupäev 03.02.2015.
   • Sointu Hillevi Junttila (sünd.02.09.1934), Soome kodanik. PPA 27.01.2015 Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse lõpetamise otsus nr 15.3-3/43-1. Resolutsioon: lõpetada Sointu Hillevi Junttila Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel alates 27.01.2015. Avaldamise kuupäev 03.02.2015.
   • Walter  Kalwait (sünd.11.07.1956), Saksamaa kodanik. PPA 27.01.2015 Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse lõpetamise otsus nr 15.3-3/45-1. Resolutsioon: lõpetada Walter Kalvat’i Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel alates 27.01.2015. Avaldamise kuupäev 03.02.2015.
   • Edgar Kalwait (sünd.03.06.1985), Saksamaa kodanik. PPA 27.01.2015 Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse lõpetamise otsus nr 15.3-3/46-1. Resolutsioon: lõpetada Edgar Kalwat’i Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel alates 27.01.2015. Avaldamise kuupäev 03.02.2015.
   • Rosalia Kalvait (sünd.04.09.1956) määratlemata kodakondsusega. Pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/47-1. Resolutsioon: tunnistada Rosalia Kalvait’i pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 27.01.2015. Avaldamise kuupäev 03.02.2015.
   • Oleksandr Makhevsky (sünd. 10.07.1972), Ukraina kodanik. PPA 12.02.2015 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/95-1. Resolutsioon: tunnistada Oleksandr Makhevsky'i tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 27.02.2015. Avaldamise kuupäev 17.02.2015.
   • Teijo Tapani Keinänen (sünd.01.03.1960), Soome kodanik. PPA 13.02.2015 Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse lõpetamise otsus nr 15.3-3/100-1. Resolutsioon: lõpetada Teijo Tapani Keinänen'i Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel alates 13.02.2015. Avaldamise kuupäev 16.03.2015.
   • Klara Dižur (sünd. 22.04.1951), määratlemata kodakondsusega. PPA 27.04.2015 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-10/1620-1. Resolutsioon: algatada Klara Dižur'i pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 ja 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 25.05.2015. Avaldamise kuupäev 05.05.2015.
   • Klara Dižur (sünd. 22.04.1951), määratlemata kodakondsusega. PPA 04.06.2015 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/341. Resolutsioon: tunnistada Klara Dižur’i pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks  välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punktide 2 ja 4 alusel alates 04.06.2015. Avaldamise kuupäev 09.06.2015.
   • Natalia Kerbo (sünd.16.07.1958) Vene Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 02.02.2016 nr 15.3-3/25-1. Resolutsioon: keelduda Natalia Kerbo'le tähtajalise elamisloa pikendamisest välismaalaste seaduse § 144 punkti 3 ja § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 29.02.2016
   • Maunick Joseph Mayo (sünd. 20.10.1985), Kameruni kodanik. PPA tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/60-1. Resolutsioon: tunnistada Maunick Joseph Mayo tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse VMS § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 23.02.2016. Avaldamise kuupäev 24.02.2016.
   • Alex Stephane Balomog B II (sünd. 22.10.1985), Kameruni kodanik. PPA tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/59-1. Resolutsioon: tunnistada Alex Stephane Balomog B II tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse VMS § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 23.02.2016. Avaldamise kuupäev 24.02.2016.
   • Moussa Ouedraogo (sünd. 01.01.1993), Burkina Faso kodanik. PPA tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/62-1. Resolutsioon: tunnistada Moussa Ouedraogo tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse VMS § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 23.02.2016. Avaldamise kuupäev 24.02.2016.
   • Brigitte Sandrine Ndzie (sünd. 25.07.1985), Kameruni kodanik. . PPA tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/61-1. Resolutsioon: tunnistada Brigitte Sandrine Ndzie tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse VMS § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 23.02.2016. Avaldamise kuupäev 24.02.2016.
   • Alla Votyakova (sünd. 21.03.1954), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/4112-1. Resolutsioon: tunnistada Alla Votyakova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse VMS § 241 lõike 1 punkti 1 alusel kehtetuks alates 09.06.2017. Avaldamise kuupäev 09.06.2017.
   • Anatoly Moskalenko (sünd. 01.08.1925), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 09.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/453-1. Resolutsioon: tunnistada Anatoly Moskalenko pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 09.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Zinaida Nabokova (sünd. 22.10.1912), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 09.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/454-1. Resolutsioon: tunnistada Zinaida Nabokova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 09.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Andrei Antochkine (sünd. 23.10.1927), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 09.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/455-1. Resolutsioon: tunnistada Andrei Antochkine pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 09.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Vitaly Reutov (sünd. 27.05.1932), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 10.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/459-1. Resolutsioon: tunnistada Vitaly Reutov pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 10.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Albert Vinogradov (sünd. 20.11.1931), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 09.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/456-1. Resolutsioon: tunnistada Albert Vinogradov´i pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 09.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Nikolay Demenschonok (sünd. 19.05.1932), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 09.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/457-1. Resolutsioon: tunnistada Nikolay Demenschonok´i pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 09.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Elena Tayts (sünd. 13.07.1933), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 10.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/458-1. Resolutsioon: tunnistada Elena Tayts´i pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 10.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Lev Pedayas (sünd. 17.04.1934), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 14.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/479-1. Resolutsioon: tunnistada Lev Pedajas´i pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 14.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Lidia Novikova (sünd. 10.02.1922), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 10.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/461-1. Resolutsioon: tunnistada Lidia Novikova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 10.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Nadezhda Panova (sünd. 13.12.1923), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 14.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/480-1. Resolutsioon: tunnistada Nadezhda Panova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 14.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Galina Anufrieva (sünd. 25.02.1929), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 10.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/463-1. Resolutsioon: tunnistada Galina Anufrieva pikaajalise elaniku elamisloa välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 10.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Zinaida Knyazeva (sünd. 30.01.1932), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 10.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/464-1. Resolutsioon: tunnistada Zinaida Knyazeva pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 10.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Maria Mihhailova (sünd. 01.02.1932), määratlemata kodakondsusega. PPA 10.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/465-1. Resolutsioon: tunnistada Maria Mihhailova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 10.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Zinaida Vasilieva (sünd. 02.04.1935), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 15.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/485-1. Resolutsioon: tunnistada Zinaida Vasilieva pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 15.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Vera Stefanyuk (sünd. 24.12.1923), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 14.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/482-1. Resolutsioon: tunnistada Vera Stefanyuk´i pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 14.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Rimma Medvedeva (sünd. 17.04.1933), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 10.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/466-1. Resolutsioon: tunnistada Rimma Medvedeva pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 10.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Vassili Mitrofanov (sünd. 14.08.1933), Venemaa Föderatsiooni kodanik. : PPA 11.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/468-1. Resolutsioon: tunnistada Vassili Mitrofanov´i pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 11.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Vera Pessi (sünd. 20.07.1925), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 11.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/470-1. Resolutsioon: tunnistada Vera Pessi pikaajalise elaniku elamisloa välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 11.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Lidia Kolobkova (sünd. 29.04.1930), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 16.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/486-1. Resolutsioon: tunnistada Lidia Kolobkova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 16.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Vladimir Egorov (sünd. 20.06.1931), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 16.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/487-1. Resolutsioon: tunnistada Vladimir Egorov´i pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 16.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Lidia Bogomolova (sünd. 15.03.1925), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 11.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/471-1. Resolutsioon: tunnistada Lidia Bogomolova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 11.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Praskovja Lavrova (sünd. 03.10.1929), määratlemata kodakondsusega. PPA 11.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/473-1. Resolutsioon: tunnistada Praskovja Lavrova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 11.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Tatiana Horjevskaia (sünd. 26.11.1934), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 11.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/474-1. Resolutsioon: tunnistada Tatjana Horjevskaia pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 11.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Albina Kuznetsova (sünd. 21.05.1931), määratlemata kodakondsusega. PPA 14.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/477-1. Resolutsioon: tunnistada Albina Kuznetsova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 14.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Anna Zaytseva (sünd. 15.11.1930), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 14.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/478-1. Resolutsioon: tunnistada Anna Zaytseva pikaajalise elaniku elamisloa välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 14.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Klavdia Kochkareva (sünd. 15.09.1922), Venemaa Föderatsiooni kodanik. : PPA 11.06.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/515-1. Resolutsioon: tunnistada Klavdia Kochkareva pikaajalise elaniku elamisloa välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 11.06.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Taisiya Kiriyanova (sünd. 22.10.1926), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 11.06.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/517-1. Resolutsioon: tunnistada Taisiya Kiriyanova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 11.06.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Maria Medvedeva (sünd. 28.08.1931), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 25.06.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/535-1. Resolutsioon: tunnistada Maria Medvedeva pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 25.06.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Zinaida Nikiforova (sünd. 30.11.1934), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 11.06.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/518-1. Resolutsioon: tunnistada Zinaida Nikiforova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 11.06.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Vladimir Nedelko (sünd. 05.06.1925), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 11.06.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/519-1. Resolutsioon: tunnistada Vladimir Nedelko pikaajalise elaniku elamisloa välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 11.06.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Vera Butko (sünd. 08.03.1935), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 25.06.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/534-1. Resolutsioon: tunnistada Vera Butko pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 25.06.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Zinaida Drozdova (sünd. 14.10.1917), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 11.06.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/521-1. Resolutsioon: tunnistada Zinaida Drozdova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 11.06.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Ljudmilla Gorkina (sünd. 30.01.1928), määratlemata kodakondsusega. PPA 11.06.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/520-1. Resolutsioon: tunnistada Ljudmilla Gorkina pikaajalise elaniku elamisloa välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 11.06.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Jasvanth Jabez Jeevan David (sünd. 18.10.1978), India kodanik. PPA 06.04.2018 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/271-1. Resolutsioon: tunnistada Jasvanth Jabez Jeevan David'i tähtajaline elamisluba töötamiseks välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 06.04.2018. Avaldamise kuupäev: 29.11.2018.
   • Priscillah Mohan Edward (sünd. 05.03.1982), India kodanik. PPA 06.04.2018 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/272-1. Resolutsioon: tunnistada Priscillah Mohan Edward'i tähtajaline elamisluba abikaasa juurde välismaalaste seaduse § 158 lõike 2 alusel kehtetuks alates 06.04.2018. Avaldamise kuupäev: 29.11.2018.
   • Edmund Cedric Jasvanth Jabez (sünd. 24.12.2014), India kodanik. PPA 06.04.2018 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/274-1. Resolutsioon: tunnistada Edmund Cedric Jasvanth Jabez'i tähtajaline elamisluba sugulase juurde välismaalaste seaduse § 158 lõike 2 alusel kehtetuks alates 06.04.2018. Avaldamise kuupäev: 29.11.2018.
   • Iurii Burov (sünd.07.02.1984), Vene Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 10.04.2019 nr 15.3-3.2/131-1. Resolutsioon: keelduda Iurii Burov`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse §123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 08.08.2019.
   • Sergo Kushchyan (sünd.29.10.1986), Gruusia kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 10.06.2019 nr 15.3-3.2/322-1. Resolutsioon: keelduda Sergo Kushchyan`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse §126 lõike 1 ja 2 alusel. Avaldamise kuupäev 11.11.2019.
   • Aleksei Gubin (sünd 25.04.1979), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 29.01.2020 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/115-1. Resolutsioon: tunnistada Aleksei Gubin´i pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõige 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 29.01.2020. Avaldamise kuupäev 31.01.2020.
   • Andrii Pyenkov (s. 31.08.1995), Ukraina kodanik, PPA 10.07.2020 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/403-1. Resolutsioon: tunnistada Andrii Pyenkovi tähtajaline elamisluba kehtetuks alates 10.07.2020; Teha Andrii Pyenkovile koheselt sundtäidetav lahkumisettekirjutus Eesti Vabariigist lahkumiseks; Kohaldada Andrii Pyenkovile sissesõidukeeld viieks aastaks Schengeni konventsiooni liikmesriikide territooriumile. Avaldamise kuupäev 28.07.2020.
   • Fakhri Souissi (sünd. 01.02.1984), Tuneesia kodanik. PPA 28.07.2020 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/353-3. Resolutsioon: algatada Fakhri Souissi tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 16.08.2020. Avaldamise kuupäev 31.07.2020.
   • Krishan Chand (sünd. 24.08.1972), India kodanik. PPA 22.10.2020 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/624-1. Resolutsioon: algatada Krishan Chand tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 3 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 23.11.2020. Avaldamise kuupäev 09.11.2020.
   • Pavlo Stepanchykov (sünd. 11.02.1988), Ukraina kodanik. PPA 14.01.2021 tunnistas tähtajalise elamisloa kehtetuks otsusega nr 15.9-3.1/10-1. Alus – välismaalaste seadus § 16, § 212 ja § 135 lõike 2 punkt 2, § 123 punkt 1. Avaldamise kuupäev 14.01.2021.
   • Yurii Bahrinets (sünd. 11.07.1979), Ukraina kodanik. PPA 14.01.2021 tunnistas tähtajalise elamisloa kehtetuks otsusega nr 15.3-3.4/22-1. Alus – välismaalaste seadus § 16, § 212 ja § 135 lõike 2 punkt 2, § 123 punkt 1. Avaldamise kuupäev 14.01.2021.
   • Evgeniia Sharovatova (sünd. 14.01.1995) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.10.2020 nr 15.3-3.2/284-2. Resolutsioon: keelduda Evgeniia Sharovatovale tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punktide 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev 26.01.2021.
   • Nina Prokuronova (sünd. 14. august 1968) ja tema alaealised lapsed (sünd. 16. august 2008 ja 31. mai 2011), Venemaa Föderatsiooni kodanikud. PPA 14. jaanuari 2021 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsused nr 15.3-3.2/5-1, 15.3-3.2/6-1 ja 15.3-3.2/7-1. Resolutsioon: keelduda Nina Prokuronovale tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punktide 2 ja 3 alusel; keelduda Nina Prokuronova alaealistele lastele tähtajalise elamisloa andmisest VMS § 123 lg 2 alusel. Avaldamise kuupäev 27. jaanuar 2021.
   • Maksym Razinkin (sünd. 17.08.1988), Ukraina kodanik. PPA 18.01.2021 vaideotsus nr 15.3-3.1/3783-4. Resolutsioon: Jätta vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev: 03.02.2021.
   • Vitaly Gorbachev`i (sünd. 16.04.1970) alaealised lapsed (sünd. 15.05.2014 ja 29.07.2017), Venemaa Föderatsiooni kodanikud. PPA 02.12 2020 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsused nr 15.3-3.2/313-1 ja 15.3-3.2/314-1. Resolutsioon: keelduda Vitaly Gorbachev`i alaealistele lastele tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 ja VMS § 127 alusel. Avaldamise kuupäev 23.02.2021.
   • Dmitry Prokuronov (sünd. 10. oktoober 1966), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 12. veebruari 2021 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/38-2. Resolutsioon: keelduda Dmitry Prokuronovile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 ja § 127 alusel. Avaldamise kuupäev 26. veebruar 2021.
   • Ashrafur Rahman (s. 06.02.1997), Bangladeshi kodanik, PPA 16.02.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/76-1. Resolutsioon: tunnistada Ashrafur Rahmani tähtajaline elamisluba kehtetuks alates 26.02.2021. Avaldamise kuupäev 02.03.2021.
   • MD Mostafizur Rahman (s. 17.03.1991), Bangladeshi kodanik, PPA 16.02.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/77-1. Resolutsioon: tunnistada MD Mostafizur Rahmani tähtajaline elamisluba kehtetuks alates 26.02.2021. Avaldamise kuupäev 02.03.2021.
   • Emma Kelly Wittenberg (s. 23.06.2000), Ameerika Ühendriikide kodanik, PPA 16.02.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/78-1. Resolutsioon: tunnistada Emma Kelly Wittenbergi tähtajaline elamisluba kehtetuks alates 26.02.2021. Avaldamise kuupäev 02.03.2021.
   • Krishan Chand (sünd. 24.08.1972), India kodanik. PPA 19.02.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/624-4. Resolutsioon: tunnistada Krishan Chand tähtajaline elamisluba kehtetuks alates 19.02.2021. Avaldamise kuupäev 09.03.2021.
   • Aleksandr Ragel (sünd. 8. november 1978), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 26. veebruari 2021 haldusakt nr 15.3-3.1/225-5. Resolutsioon: esitada HMS § 76 lg 2 sätestatud nõuetele vastav vaie. Avaldamise kuupäev 11. märts 2021.
   • Adnan Manzoor (s. 14.12.1987), Pakistani kodanik, PPA 16.02.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/79-1. Resolutsioon: tunnistada Adnan Manzoori tähtajaline elamisluba kehtetuks alates 26.02.2021. Avaldamise kuupäev 12.03.2021.
   • Anurag Poudel (s. 24.08.1997), Nepali kodanik, PPA 17.02.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/82-1. Resolutsioon: tunnistada Anurag Poudeli tähtajaline elamisluba kehtetuks alates 27.02.2021. Avaldamise kuupäev 12.03.2021.
   • Bivek Sah Sonar (s. 09.08.1994), Nepali kodanik, PPA 17.02.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/83-1. Resolutsioon: tunnistada Bivek Sah Sonari tähtajaline elamisluba kehtetuks alates 27.02.2021. Avaldamise kuupäev 12.03.2021.
   • Maksym Florintsev (s. 10.11.2000), Ukraina kodanik, PPA 18.02.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/84-1. Resolutsioon: tunnistada Maksym Florintsevi tähtajaline elamisluba kehtetuks alates 28.02.2021. Avaldamise kuupäev 12.03.2021.
   • Iana Tsyganova (s. 27.09.1995), Venemaa kodanik, PPA 18.02.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/85-1. Resolutsioon: tunnistada Iana Tsyganova tähtajaline elamisluba kehtetuks alates 28.02.2021. Avaldamise kuupäev 12.03.2021.
   • Serhii Kolosok (sünd. 20.02.1981) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 01.03.2021 nr 15.3-3.2/53-1. Resolutsioon: keelduda Serhii Kolosokile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 ja § 180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 17.03.2021.
   • Gurban Gasimov (sünd. 25. november 1982), Aserbaidšaani kodanik. PPA 18. märtsi 2021 tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise otsus nr 15.3-3.2/86-1. Resolutsioon: keelduda Gurban Gasimovile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2, § 124 lg 1 p 1 ja § 124 lg 2 p 9 alusel. Avaldamise kuupäev 30. märts 2021.
   • Timofei Savastin (sünd.30.03.1997) Moldova kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 28.08.2020 nr 15.3-3.2/212-1. Resolutsioon: keelduda Timofei Savastin`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 126 lõike 1 alusel. Avaldamise kuupäev 05.04.2021
   • Sergei Kiselnikov (sünd.05.10.1962) Vene Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 28.10.2020 nr 15.3-3.2/286-1. Resolutsioon: keelduda Sergei Kiselnikov`le tähtajalise elamisloa pikendamisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 05.04.2021
   • Andrey Parygin (sünd. 10. oktoober 1968) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 22. märtsi 2021 vaideotsuse nr 15.3-3.6/14. Resolutsioon: Jätta vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 06. aprill 2021.
   • MD Tuhibul Islam (sünd. 06.12.1999) Bangladesh kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.03.2021 nr 15.3-3.2/98-1. Resolutsioon: keelduda MD Tuhibul Islam tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 14.04.2021.
   • MD Mahmudul Hasan Jony (sünd. 11.12.1998) Bangladesh kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.03.2021 nr 15.3-3.2/99-1. Resolutsioon: keelduda MD Mahmudul Hasan Jony tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 14.04.2021.
   • Shahriar Arifin Nirob (sünd. 17.07.1997) Bangladesh kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 26.03.2021 nr 15.3-3.2/100-1. Resolutsioon: keelduda Shahriar Arifin Nirob tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 1 alusel. Avaldamise kuupäev 14.04.2021.
   • Dmitrijs Kacs (sünd. 18.12.1986 ) määratlemata kodakondsusega. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/133-1 26.04.2021. Resolutsioon: keelduda Dmitrijs Kacs`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 11.05.2021.
   • Kostiantyn Asmalovskyi (sünd. 04.02.1981) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/165-1 27.04.2021. Resolutsioon: keelduda Kostiantyn Asmalovskyi`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 12.05.2021.
   • Roman Semenchuk (sünd. 19.09.1977) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/145-1 27.04.2021. Resolutsioon: keelduda Roman Semenchuk`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 12.05.2021.
   • Oleksandr Hevrasiev (sünd. 14.04.1974) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/164-1 27.04.2021. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Hevrasiev`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 12.05.2021.
   • Ruslan Abdullaiev (sünd. 27.04.1973) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/161-1 27.04.2021. Resolutsioon: keelduda Ruslan Abdullaiev`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 12.05.2021.
   • Svitlana Kravchenko (sünd. 11.05.1968) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/153-1 27.04.2021. Resolutsioon: keelduda Svitlana Kravchenko`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 12.05.2021.
   • Anatolii Rosinets (sünd. 10.09.1991) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/143-1 27.04.2021. Resolutsioon: keelduda Anatolii Rosinets`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 12.05.2021.
   • Andrii Bursala (sünd. 08.08.1972) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/141-1 27.04.2021. Resolutsioon: keelduda Andrii Bursala`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 12.05.2021.
   • Natalka Cherniavska (sünd. 11.07.1972) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/220-1 28.04.2021. Resolutsioon: keelduda Natalka Cherniavska`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 13.05.2021.
   • Oleksandr Filonenko (sünd. 04.11.1994) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/203-1 28.04.2021. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Filonenko`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 13.05.2021.
   • Viacheslav Mindria (sünd. 23.02.1993) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/216-1 28.04.2021. Resolutsioon: keelduda Viacheslav Mindria`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 13.05.2021.
   • Dmytro Vasylenko (sünd. 05.08.1981) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/185-1 28.04.2021. Resolutsioon: keelduda Dmytro Vasylenko`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 13.05.2021.
   • Eduard Malash (sünd. 24.03.1985) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/265-1 30.04.2021. Resolutsioon: keelduda Eduard Malash`ile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 14.05.2021.
   • Olena Derevianko (sünd. 23.09.1981) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/264-1 30.04.2021. Resolutsioon: keelduda Olena Derevianko`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 14.05.2021.
   • Vitalii Krasko (sünd. 14.04.1981) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/263-1 30.04.2021. Resolutsioon: keelduda Vitalii Krasko`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 14.05.2021.
   • Maksym Maksymov (sünd. 17.07.1983) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/250-1 29.04.2021. Resolutsioon: keelduda Maksym Maksymov tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 14.05.2021.
   • Oleksandr Bratenkov (sünd. 08.01.1976) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/252-1 29.04.2021. Resolutsioon: keelduda Oleksandr Bratenkov tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 14.05.2021.
   • Maksym Hlukhenkyi (sünd. 24.05.1983) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/255-1 29.04.2021. Resolutsioon: keelduda Maksym Hlukhenkyi tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 14.05.2021.
   • Rostyslav Yevtushenko (sünd. 10.09.1995) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/256-1 29.04.2021. Resolutsioon: keelduda Rostyslav Yevtushenkotähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 14.05.2021.
   • Ignat Aleksandrov (sünd. 03.02.1998) Venemaa kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/266-1 30.04.2021. Resolutsioon: keelduda Ignat Aleksandrovtähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 14.05.2021.
   • Oleh Vlasenko (sünd. 06.03.1978) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/268-1 30.04.2021. Resolutsioon: keelduda Oleh Vlasenko tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 14.05.2021.
   • Yaroslav Antonchyk (sünd. 08.10.1982) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/308-1 04.05.2021. Resolutsioon: keelduda Yaroslav Antonchykule tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2021.
   • Maksym Holubenkyi (sünd. 01.08.1983) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/315-1 04.05.2021. Resolutsioon: keelduda Maksym Holubenkyi tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2021.
   • Serhii Lebid (sünd. 21.04.1994) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/317-1 04.05.2021. Resolutsioon: keelduda Serhii Lebidile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2021.
   • Dmytro Likhodieiev (sünd. 28.06.1966) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/307-1 04.05.2021. Resolutsioon: keelduda Dmytro Likhodieievile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2021.
   • Viktor Opanasenko (sünd. 04.07.1984) Ukraina kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/306-1 04.05.2021. Resolutsioon: keelduda Viktor Opanasenkole tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2021.
   • Pavlo Riabin (sünd. 09.05.1977) Vene Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/310-1 04.05.2021. Resolutsioon: keelduda Pavlo Riabinile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2021.
   • Manoj Kumar (sünd. 19.09.1997) India kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 15.3-3.2/319-1 04.05.2021. Resolutsioon: keelduda Manoj Kumar tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 alusel. Avaldamise kuupäev 17.05.2021.
   • Aleksandr Nurganov (sünd. 23. jaanuar 1973) Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 27. mai 2021 vaidlustamise avalduse tagastamise otsus nr 15.3-10/173-3. Resolutsioon: Haldusmenetluse seaduse § 79 lg 1 p 2 alusel jäeti Aleksander Nurganov`i vaie läbi vaatamata ja tagastati. Avaldamise kuupäev 08. juuni 2021.
   • Stuti Ajaykumar Bansal (sünd. 20.06.1998), India kodanik. PPA 09.02.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.1/329-2. Resolutsioon: algatada Stuti Ajaykumar Bansal tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 135 lg 1 p 4 ja VMS § 135 lg 2 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 19.05.2021.
   • Viktar Danilik (sünd. 13.01.1994) Valgevene kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 14.05.2020 nr 15.3-3.1/808-2. Resolutsioon: keelduda Viktar Danilikile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 4 ja §180 lõike 2 punkti 5 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2021.
   • Ravi Kumar (sünd. 06.02.1992) India kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 17.05.2020 nr 15.3-3.1/567-2. Resolutsioon: keelduda Ravi Kumarile tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punktide 2 ja 3 alusel. Avaldamise kuupäev 09.06.2021.
   • Maksim Borisov (sünd. 9. detsembril 1973), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 1. juuni 2021 haldusakt nr 5.3-10/175-3. Resolutsioon: tagastada esitatud vaidlustamise avaldus haldusmenetluse seaduse § 79 lg 1 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 25. juuni 2021.
   • Adam David Mullen (sünd 20.12.1980), Ameerika Ühendriikide kodanik. PPA 03.05.2021 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.1/831-1. Resolutsioon: algatada Adam David Mullen tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 2 alusel. Vastamise tähtaeg 24.06.2021. Avaldamise kuupäev 15.06.2021.
   • OÜ Vame, registrikood 14583063. PPA 1. juuni 2021 haldusakt nr 15.9-3.2/1358-3. Resolutsioon: tagastada esitatud vaidlustamise avaldus haldusmenetluse seaduse § 79 lg 1 p 2 alusel. Avaldamise kuupäev 25. juuni 2021.
   • Saveli Curu (sünd 18.12.1990), Moldova Vabariigi kodanik. PPA 17.06.2021 viisa kehtetuks tunnistamise teatis nr 1163/2021. Resolutsioon: Saveli Curu viisa tunnistati kehtetuks 24.06.2021 välismaalaste seaduse § 78 lg 2 p 9 alusel. Avaldamise kuupäev 19.07.2021.
   • Furkan Abdülilah Yesiler (sünd. 12.12.1997) Türgi kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 07.07.2021 nr 15.3-3.2/554-1. Resolutsioon: keelduda Furkan Abdülilah Yesiler tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse § 123 punkti 2 alusel. Avaldamise kuupäev 21.07.2021.
   • Aghunik Galstyan (sünd. 15.02.1959), Armeenia Vabariigi kodanikud. PPA 17.05.2021 vaideotsus nr 15.3-10/181-2. Resolutsioon: jätta Aghunik Galstyani vaie rahuldamata haldusmenetluse seaduse § 85 p 4 alusel. Avaldamise kuupäev 22.07.2021.

   Otsuse kättesaamiseks palun pöördu kliendiinfosse: ppa@politsei.ee või infotelefonil +372 6123000.