Haldusaktide ja menetlusdokumentide avaldamine

Kui isiku asukoht ei ole haldusorganile teada ja haldusorganil ei ole mõistliku aja jooksul või mõistliku pingutusega õnnestunud isiku asukohta välja selgitada, võib haldusakti adressaadi isikuandmed ja nii soodustava kui ka koormava haldusakti resolutiivosa või menetlusdokumendi, sealhulgas kutse sisu avaldada haldusorgani veebilehel.

Haldusakti resolutiivosa või menetlusdokumendi sisu avaldamisega haldusorgani veebilehel loetakse haldusakt isikule kättetoimetatuks ja jõustunuks ning menetlusdokument kättetoimetatuks.

   • Valerii Borokhov (sünd. 22.06.1975), Ukraina kodanik. PPA 12.06.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/309-1. Resolutsioon: tunnistada Valerii Borokhov’i tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 03.07.2014. Avaldamise kuupäev 13.06.2014.
   • Oleksandr Pyanov (sünd. 15.08.1974), Ukraina kodanik. PPA 13.06.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-10/101533. Resolutsioon: algatada Oleksandr Pyanov'i tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 11.07.2014. Avaldamise kuupäev 03.07.2014
   • Oleksandr Pyanov (sünd. 15.08.1974), Ukraina kodanik. PPA 15.08.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/438-1. Resolutsioon: tunnistada Oleksandr Pyanov'i tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 25.08.2014. Avaldamise kuupäev 18.08.2014.
   • Valeriy Voytko (sünd. 16.01.1965), Ukraina kodanik. PPA 15.08.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/439-1. Resolutsioon: tunnistada Valeriy Voytko tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 25.08.2014. Avaldamise kuupäev 18.08.2014.
   • Yevgen Voitko (sünd.14.09.1992), Ukraina kodanik. PPA 15.08.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/440-1. Resolutsioon: tunnistada Yevgen Voitko tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 25.08.2014. Avaldamise kuupäev 18.08.2014.
   • Valentyn Pashkov (sünd 01.12.1945), Ukraina kodanik. PPA 22.09.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/514-1. Resolutsioon: tunnistada Valentyn Pashkov'i tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 5 alusel kehtetuks alates 06.10.2014. Avaldamise kuupäev 29.09.2014
   • Danylo Yedok (sünd 24.05.1992), Ukraina kodanik. 19.11.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/606-1. Resolutsioon: tunnistada Danylo Yedok'i tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 5 alusel kehtetuks alates 20.11.2014. Avaldamise kuupäev 20.11.2014
   • Rosalia Kalvait (sünd. 04.09.1956), määratlemata kodakondsusega. PPA 28.11.2014 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-10/193806. Resolutsioon: algatada Rosalia Kalvait’i pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 06.01.2015. Avaldamise kuupäev 08.12.2014.
   • Edgar Kalwait (sünd. 03.06.1985), Saksamaa kodanik. PPA 28.11.2014 alalise elamisõiguse lõpetamise menetluse algatamise kiri nr 15.3-10/193812. Resolutsioon: algatada Edgar Kalwait’i alalise elamisõiguse lõpetamise menetlus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 06.01.2015. Avaldamise kuupäev 08.12.2014.
   • Walter Kalwait (sünd. 11.07.1956), Saksamaa kodanik. PPA 28.11.2014 alalise elamisõiguse lõpetamise menetluse algatamise kiri nr 15.3-10/193817. Resolutsioon: algatada Walter Kalwait’i alalise elamisõiguse lõpetamise menetlus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 06.01.2015. Avaldamise kuupäev 08.12.2014.
   • Alfonsas Kazlauskas (sünd. 08.04.1941), Leedu kodanik. PPA 28.11.2014 alalise elamisõiguse lõpetamise menetluse algatamise kiri nr 15.3-10/193821. Resolutsioon: algatada Alfonsas Kazlauskas’e alalise elamisõiguse lõpetamise menetlus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 06.01.2015. Avaldamise kuupäev 08.12.2014.
   • Heimo Uolevi Junttila (sünd. 03.04.1935), Soome kodanik. PPA 28.11.2014 alalise elamisõiguse lõpetamise menetluse algatamise kiri nr 15.3-10/193826. Resolutsioon: algatada Heimo Uolevi Junttila alalise elamisõiguse lõpetamise menetlus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 06.01.2015. Avaldamise kuupäev 08.12.2014.
   • Sointu Hillevi Junttila (sünd. 02.09.1934), Soome kodanik. PPA 28.11.2014 alalise elamisõiguse lõpetamise menetluse algatamise kiri nr 15.3-10/193831. Resolutsioon: algatada Sointu Hillevi Junttila alalise elamisõiguse lõpetamise menetlus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 06.01.2015. Avaldamise kuupäev 08.12.2014.
   • Oleksandr Makhevsky (sünd. 10.07.1972), Ukraina kodanik. PPA 05.12.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-10/197548-1. Resolutsioon: algatada Oleksandr Makhevsky tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 16.01.2015. Avaldamise kuupäev 16.12.2014.
   • Alfonsas Kazlauskas (sünd.08.04.1941), Leedu kodanik. PPA 27.01.2015 Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse lõpetamise otsus nr 15.3-3/39-1. Resolutsioon: lõpetada Alfonsas Kazlauskas’e Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel alates 27.01.2015. Avaldamise kuupäev 03.02.2015.
   • Heimo Uolevi Junttila (sünd.03.04.1935), Soome kodanik. PPA 27.01.2015 Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse lõpetamise otsus nr 15.3-3/41-1. Resolutsioon: lõpetada Heimo Uolevi Junttila Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel alates 27.01.2015. Avaldamise kuupäev 03.02.2015.
   • Sointu Hillevi Junttila (sünd.02.09.1934), Soome kodanik. PPA 27.01.2015 Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse lõpetamise otsus nr 15.3-3/43-1. Resolutsioon: lõpetada Sointu Hillevi Junttila Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel alates 27.01.2015. Avaldamise kuupäev 03.02.2015.
   • Walter  Kalwait (sünd.11.07.1956), Saksamaa kodanik. PPA 27.01.2015 Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse lõpetamise otsus nr 15.3-3/45-1. Resolutsioon: lõpetada Walter Kalvat’i Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel alates 27.01.2015. Avaldamise kuupäev 03.02.2015.
   • Edgar Kalwait (sünd.03.06.1985), Saksamaa kodanik. PPA 27.01.2015 Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse lõpetamise otsus nr 15.3-3/46-1. Resolutsioon: lõpetada Edgar Kalwat’i Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel alates 27.01.2015. Avaldamise kuupäev 03.02.2015.
   • Rosalia Kalvait (sünd.04.09.1956) määratlemata kodakondsusega. Pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/47-1. Resolutsioon: tunnistada Rosalia Kalvait’i pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 27.01.2015. Avaldamise kuupäev 03.02.2015.
   • Oleksandr Makhevsky (sünd. 10.07.1972), Ukraina kodanik. PPA 12.02.2015 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/95-1. Resolutsioon: tunnistada Oleksandr Makhevsky'i tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 27.02.2015. Avaldamise kuupäev 17.02.2015.
   • Teijo Tapani Keinänen (sünd.01.03.1960), Soome kodanik. PPA 13.02.2015 Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse lõpetamise otsus nr 15.3-3/100-1. Resolutsioon: lõpetada Teijo Tapani Keinänen'i Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel alates 13.02.2015. Avaldamise kuupäev 16.03.2015.
   • Klara Dižur (sünd. 22.04.1951), määratlemata kodakondsusega. PPA 27.04.2015 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-10/1620-1. Resolutsioon: algatada Klara Dižur'i pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 ja 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 25.05.2015. Avaldamise kuupäev 05.05.2015.
   • Klara Dižur (sünd. 22.04.1951), määratlemata kodakondsusega. PPA 04.06.2015 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/341. Resolutsioon: tunnistada Klara Dižur’i pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks  välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punktide 2 ja 4 alusel alates 04.06.2015. Avaldamise kuupäev 09.06.2015.
   • Natalia Kerbo (sünd.16.07.1958) Vene Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 02.02.2016 nr 15.3-3/25-1. Resolutsioon: keelduda Natalia Kerbo'le tähtajalise elamisloa pikendamisest välismaalaste seaduse § 144 punkti 3 ja § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 29.02.2016
   • Maunick Joseph Mayo (sünd. 20.10.1985), Kameruni kodanik. PPA tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/60-1. Resolutsioon: tunnistada Maunick Joseph Mayo tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse VMS § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 23.02.2016. Avaldamise kuupäev 24.02.2016.
   • Alex Stephane Balomog B II (sünd. 22.10.1985), Kameruni kodanik. PPA tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/59-1. Resolutsioon: tunnistada Alex Stephane Balomog B II tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse VMS § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 23.02.2016. Avaldamise kuupäev 24.02.2016.
   • Moussa Ouedraogo (sünd. 01.01.1993), Burkina Faso kodanik. PPA tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/62-1. Resolutsioon: tunnistada Moussa Ouedraogo tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse VMS § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 23.02.2016. Avaldamise kuupäev 24.02.2016.
   • Brigitte Sandrine Ndzie (sünd. 25.07.1985), Kameruni kodanik. . PPA tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/61-1. Resolutsioon: tunnistada Brigitte Sandrine Ndzie tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse VMS § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 23.02.2016. Avaldamise kuupäev 24.02.2016.
   • Alla Votyakova (sünd. 21.03.1954), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/4112-1. Resolutsioon: tunnistada Alla Votyakova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse VMS § 241 lõike 1 punkti 1 alusel kehtetuks alates 09.06.2017. Avaldamise kuupäev 09.06.2017.
   • Anatoly Moskalenko (sünd. 01.08.1925), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 09.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/453-1. Resolutsioon: tunnistada Anatoly Moskalenko pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 09.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Zinaida Nabokova (sünd. 22.10.1912), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 09.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/454-1. Resolutsioon: tunnistada Zinaida Nabokova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 09.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Andrei Antochkine (sünd. 23.10.1927), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 09.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/455-1. Resolutsioon: tunnistada Andrei Antochkine pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 09.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Vitaly Reutov (sünd. 27.05.1932), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 10.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/459-1. Resolutsioon: tunnistada Vitaly Reutov pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 10.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Albert Vinogradov (sünd. 20.11.1931), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 09.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/456-1. Resolutsioon: tunnistada Albert Vinogradov´i pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 09.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Nikolay Demenschonok (sünd. 19.05.1932), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 09.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/457-1. Resolutsioon: tunnistada Nikolay Demenschonok´i pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 09.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Elena Tayts (sünd. 13.07.1933), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 10.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/458-1. Resolutsioon: tunnistada Elena Tayts´i pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 10.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Lev Pedayas (sünd. 17.04.1934), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 14.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/479-1. Resolutsioon: tunnistada Lev Pedajas´i pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 14.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Lidia Novikova (sünd. 10.02.1922), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 10.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/461-1. Resolutsioon: tunnistada Lidia Novikova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 10.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Nadezhda Panova (sünd. 13.12.1923), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 14.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/480-1. Resolutsioon: tunnistada Nadezhda Panova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 14.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Galina Anufrieva (sünd. 25.02.1929), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 10.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/463-1. Resolutsioon: tunnistada Galina Anufrieva pikaajalise elaniku elamisloa välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 10.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Zinaida Knyazeva (sünd. 30.01.1932), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 10.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/464-1. Resolutsioon: tunnistada Zinaida Knyazeva pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 10.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Maria Mihhailova (sünd. 01.02.1932), määratlemata kodakondsusega. PPA 10.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/465-1. Resolutsioon: tunnistada Maria Mihhailova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 10.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Zinaida Vasilieva (sünd. 02.04.1935), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 15.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/485-1. Resolutsioon: tunnistada Zinaida Vasilieva pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 15.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Vera Stefanyuk (sünd. 24.12.1923), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 14.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/482-1. Resolutsioon: tunnistada Vera Stefanyuk´i pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 14.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Rimma Medvedeva (sünd. 17.04.1933), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 10.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/466-1. Resolutsioon: tunnistada Rimma Medvedeva pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 10.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Vassili Mitrofanov (sünd. 14.08.1933), Venemaa Föderatsiooni kodanik. : PPA 11.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/468-1. Resolutsioon: tunnistada Vassili Mitrofanov´i pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 11.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Vera Pessi (sünd. 20.07.1925), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 11.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/470-1. Resolutsioon: tunnistada Vera Pessi pikaajalise elaniku elamisloa välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 11.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Lidia Kolobkova (sünd. 29.04.1930), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 16.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/486-1. Resolutsioon: tunnistada Lidia Kolobkova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 16.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Vladimir Egorov (sünd. 20.06.1931), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 16.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/487-1. Resolutsioon: tunnistada Vladimir Egorov´i pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 16.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Lidia Bogomolova (sünd. 15.03.1925), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 11.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/471-1. Resolutsioon: tunnistada Lidia Bogomolova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 11.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Praskovja Lavrova (sünd. 03.10.1929), määratlemata kodakondsusega. PPA 11.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/473-1. Resolutsioon: tunnistada Praskovja Lavrova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 11.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Tatiana Horjevskaia (sünd. 26.11.1934), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 11.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/474-1. Resolutsioon: tunnistada Tatjana Horjevskaia pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 11.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Albina Kuznetsova (sünd. 21.05.1931), määratlemata kodakondsusega. PPA 14.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/477-1. Resolutsioon: tunnistada Albina Kuznetsova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 14.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Anna Zaytseva (sünd. 15.11.1930), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 14.05.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/478-1. Resolutsioon: tunnistada Anna Zaytseva pikaajalise elaniku elamisloa välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks alates 14.05.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Klavdia Kochkareva (sünd. 15.09.1922), Venemaa Föderatsiooni kodanik. : PPA 11.06.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/515-1. Resolutsioon: tunnistada Klavdia Kochkareva pikaajalise elaniku elamisloa välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 11.06.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Taisiya Kiriyanova (sünd. 22.10.1926), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 11.06.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/517-1. Resolutsioon: tunnistada Taisiya Kiriyanova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 11.06.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Maria Medvedeva (sünd. 28.08.1931), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 25.06.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/535-1. Resolutsioon: tunnistada Maria Medvedeva pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 25.06.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Zinaida Nikiforova (sünd. 30.11.1934), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 11.06.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/518-1. Resolutsioon: tunnistada Zinaida Nikiforova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 11.06.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Vladimir Nedelko (sünd. 05.06.1925), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 11.06.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/519-1. Resolutsioon: tunnistada Vladimir Nedelko pikaajalise elaniku elamisloa välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 11.06.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Vera Butko (sünd. 08.03.1935), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 25.06.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/534-1. Resolutsioon: tunnistada Vera Butko pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 25.06.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Zinaida Drozdova (sünd. 14.10.1917), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 11.06.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/521-1. Resolutsioon: tunnistada Zinaida Drozdova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 11.06.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Ljudmilla Gorkina (sünd. 30.01.1928), määratlemata kodakondsusega. PPA 11.06.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/520-1. Resolutsioon: tunnistada Ljudmilla Gorkina pikaajalise elaniku elamisloa välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 11.06.2018. Avaldamise kuupäev: 31.10.2018
   • Jasvanth Jabez Jeevan David (sünd. 18.10.1978), India kodanik. PPA 06.04.2018 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/271-1. Resolutsioon: tunnistada Jasvanth Jabez Jeevan David'i tähtajaline elamisluba töötamiseks välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 pu
   • nkti 2 alusel kehtetuks alates 06.04.2018. Avaldamise kuupäev: 29.11.2018.
   • Priscillah Mohan Edward (sünd. 05.03.1982), India kodanik. PPA 06.04.2018 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/272-1. Resolutsioon: tunnistada Priscillah Mohan Edward'i tähtajaline elamisluba abikaasa juurde välismaalaste seaduse § 158 lõike 2 alusel kehtetuks alates 06.04.2018. Avaldamise kuupäev: 29.11.2018.
   • Edmund Cedric Jasvanth Jabez (sünd. 24.12.2014), India kodanik. PPA 06.04.2018 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/274-1. Resolutsioon: tunnistada Edmund Cedric Jasvanth Jabez'i tähtajaline elamisluba sugulase juurde välismaalaste seaduse § 158 lõike 2 alusel kehtetuks alates 06.04.2018. Avaldamise kuupäev: 29.11.2018.
   • Iurii Burov (sünd.07.02.1984), Vene Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 10.04.2019 nr 15.3-3.2/131-1. Resolutsioon: keelduda Iurii Burov`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse §123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 08.08.2019.
   • Sergo Kushchyan (sünd.29.10.1986), Gruusia kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 10.06.2019 nr 15.3-3.2/322-1. Resolutsioon: keelduda Sergo Kushchyan`le tähtajalise elamisloa andmisest välismaalaste seaduse §126 lõike 1 ja 2 alusel. Avaldamise kuupäev 11.11.2019.
   • Aleksei Gubin (sünd 25.04.1979), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 29.01.2020 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/115-1. Resolutsioon: tunnistada Aleksei Gubin´i pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lõige 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 29.01.2020. Avaldamise kuupäev 31.01.2020.
   • Andrii Pyenkov (s. 31.08.1995), Ukraina kodanik, PPA 10.07.2020 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/403-1. Resolutsioon: tunnistada Andrii Pyenkovi tähtajaline elamisluba kehtetuks alates 10.07.2020; Teha Andrii Pyenkovile koheselt sundtäidetav lahkumisettekirjutus Eesti Vabariigist lahkumiseks; Kohaldada Andrii Pyenkovile sissesõidukeeld viieks aastaks Schengeni konventsiooni liikmesriikide territooriumile. Avaldamise kuupäev 28.07.2020.
   • Fakhri Souissi (sünd. 01.02.1984), Tuneesia kodanik. PPA 28.07.2020 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/353-3. Resolutsioon: algatada Fakhri Souissi tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 16.08.2020. Avaldamise kuupäev 31.07.2020.

   Otsuse kättesaamiseks palun pöördu kliendiinfosse: ppa@politsei.ee või infotelefonil +372 6123000.