Liigu sisuni

Hooletu juhtimine

Möödunud aastal Maanteeameti ekspertide poolt läbi viidud ümarlaua küsitlus näitas, et inimesed hindavad iseend liiklejatena 10-palli süsteemis hinnetega 8 ja 9, kuid üldisele liikluskultuurile ei anta kõrgemat hinnet kui 7. See tähendab, et üleüldisel liikluskäitumisel süüdistatakse probleemides pigem kaasliiklejaid kui kaalutletakse oma käitumismaneeridel silma peal hoidmist.

Näiteks oli Eestis möödunud aastal kokku vaid 18 päeva, mil ei toimunud ühtegi inimkannatanutega liiklusõnnetust.

Muutus turvalisema liikluskeskkonna suunas saab tulla vaid siis, kui liiklejatena mõeldakse võimalikele tagajärgedele enne, kui riskantseid otsuseid vastu võetakse. Üldiselt peetakse iseend teadlikuks ning kogenud liiklejaks, kuid see ei muuda tõsiasja, et iga liikleja vastutab üksnes enda otsuste eest ja on võimetu teadma, kuidas käituvad kaasliiklejad. Seetõttu on ülimalt tähtis teadvustada endale oma liikluskäitumist – kaasliiklejaid ei tohiks panna olukordadesse, kust ise end leida ei soovita.

Tõsta teadlikkust, levita sõnumit, päästa elusid: #5VIISI