Digi-ID taotlemine

Taotlemine postiga

Tavakorras digi-ID tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Taotlusankeet

Täida taotlusankeet käsitsi või arvutis.

Kinnita andmete õigsust taotluse lõpus allkirjaga.

Märgi ankeedile teenindus või Eesti Vabariigi välisesindus, kus soovid dokumendi kätte saada.

Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi.

Digi-ID taotlusankeet.

Taotlusankeedi täitmise juhend.

Riigilõiv

Digi-ID riigilõiv on 25 €.

Tasu riigilõiv ning lisa selle tasumist tõendav dokument ümbrikusse.

Taotluse saatmine postiga

Digi-ID taotlemisel postiga lisa ümbrikusse:

  • täidetud taotlusankeet
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument

Ümbrikule kirjuta:

TAOTLUS

Politsei- ja Piirivalveamet

Pärnu mnt 139

15060 Tallinn