Liigu sisuni

Digi-ID taotlemine

Kättesaamine

Aja broneerimine teeninduses

Teeninduses dokumendi kättesaamiseks on võimalik aeg broneerida.

Vaata teenindusi.

Broneeri aeg.

Digi-ID taotlemine tavakorras

Tavakorras digi-ID tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Teeninduses trükitakse dokument võimalusel ootetööna ja seda on võimalik koheselt kätte saada.

Digi-ID taotlemine välismaal

Digi-ID tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse Eestisse jõudmist ja menetlusse võtmist.

Välismaalt tellitud digi-ID kättesaamisel tuleb arvestada pikema ajaga, sest dokumentide transport Eesti Vabariigi välisesindusse võtab rohkem aega.

Dokumendi välisesindusse jõudmise ja kättesaamise küsimustes võta ühendust välisesindusega, kuhu dokumendi tellisid.

Juba välisesindusse saadetud digi-ID kätte saamise koha muutmine on tasuline. Rohkem infot leiab välisministeeriumi kodulehelt.

Tulen digi-ID-le ise järele

Uue dokumendi kättesaamiseks võta kaasa oma vana digi-ID, juhul kui see on olemas.

Saadan digi-ID-le järele enda volitatud esindaja

Kui dokumendile tuleb järele sinu poolt volitatud esindaja, siis peab ta kaasa võtma enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja sinu vana digi-ID, juhul kui see on olemas.