Digi-ID taotlemine

Taotlemine e-postiga

Tavakorras digi-ID tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Välismaale tellitud digi-ID kättesaamisel tuleb arvestada pikema ajaga, sest dokumentide transport Eesti Vabariigi välisesindusse võtab rohkem aega.

Dokumendi välisesindusse jõudmise ja kättesaamise küsimustes võta ühendust välisesindusega, kuhu dokumendi tellisid.

Vaata enda digi-ID taotluse hetkeseisu.

Taotlusankeet

Täida taotlusankeet arvutis.

Märgi ankeedile teenindus või Eesti välisesindus, kus soovid dokumendi kätte saada.

Digi-ID taotlemisel ei ole vaja esitada fotot ega allkirjanäidist.

Taotlusankeet.

Taotlusankeedi täitmise juhend.

Digiallkirjastamise juhend.

Riigilõiv

Digi-ID riigilõiv on 25 €.

Tasu riigilõiv ning salvesta selle tasumist tõendav dokument arvutisse.

Taotluse saatmine e-postiga

Digi-ID taotlemisel e-postiga kogu kõik vajalikud dokumendid kokku ning digiallkirjasta need ühes konteineris.

Digiallkirjastatud konteineris peavad olema:

  • täidetud taotlusankeet
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument

Digitaalselt allkirjastatud konteiner saada aadressil .... E-kirja pealkirjaks märgi „Digi-ID taotlus“.