Digi-ID taotlemine

Taotlemine välismaal

Välismaal saad digi-ID-d taotleda postiga, e-postiga või Eesti Vabariigi välisesinduses.

Digi-ID taotlemiseks leia endale sobiv Eesti välisesindus ning võta sinna kaasa isikut tõendav dokument.

Vaata Eesti välisesindusi.

Digi-ID taotlemine tavakorras

Tavakorras digi-ID tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse Eestisse jõudmist ja menetlusse võtmist.

Välismaalt tellitud digi-ID kättesaamisel tuleb arvestada pikema ajaga, sest dokumentide transport Eesti Vabariigi välisesindusse võtab rohkem aega.

Dokumendi välisesindusse jõudmise ja kättesaamise küsimustes võta ühendust välisesindusega, kuhu dokumendi tellisid.

Vaata dokumendi taotluse hetkeseisu.

Digi-ID taotlemine kiirkorras

Digi-ID ei saa kiirkorras taotleda.

Digi-ID kättesaamise volitus

Kui tahad digi-ID-le järele saata enda poolt volitatud inimese, siis tuleks seda otsustada taotluse esitamisel.

Volitatud inimene peab dokumendi kättesaamisel esitama enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja kaasas peab olema ka taotleja vana digi-ID, juhul kui see on olemas.

Taotlusankeet

Täida taotlusankeet käsitsi või arvutis.

Kinnita andmete õigsust taotluse lõpus allkirjaga.

Märgi ankeedil teenindus või Eesti Vabariigi välisesindus, kus soovid dokumendi kätte saada.

Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi.

Taotlusankeet.

Taotlusankeedi täitmise juhend.

Riigilõiv

Eesti välisesinduses kohapeal riigilõivu tasumise võimaluste teada saamiseks võta ühendust selle välisesindusega, kuhu lähed digi-ID taotlema.

Välisesinduste kontaktid.

Digi-ID riigilõiv on 55 €.

Kui tasud riigilõivu enne välisesindusse tulekut, siis võta seda tõendav dokument sinna kaasa.

Välisesinduses digi-ID taotlemiseks vajalikud dokumendid

Võta Eesti välisesindusse kaasa:

  • täidetud taotlusankeet
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument

Kui tahad digi-ID-le järele saata enda poolt volitatud inimese, siis selleks täida välisesinduses volitus.