E-residendi digi-ID

Kättesaamine

E-residendi digi-ID väljastatakse taotlejale taotlusvormile märgitud teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses. Dokumendi kohale jõudmise ja kätte saamise küsimustes palume ühendust võtta välisesindusega, kuhu dokument on tellitud. Välisesinduste kohta leiab infot välisministeeriumi kodulehelt.

Alates 2017. aasta detsembrist on e-residendi digi-ID-d võimalik kätte saada ka välise teenuse pakkuja vahendusel Lõuna-Koreas, Seoulis.

E-residendi digi-ID kättesaamiseks peab e-resident väljastuskohta isiklikult kohale ilmuma. Esindajale digi-ID-d ei väljastata. Dokumendi kättesaamisel võetakse e-residendilt sõrmejäljed.

E-residendi digi-ID kättesaamisel esita kehtiv välisriigi reisidokument.

Kui soovid muuta taotlusele märgitud väljastuskohta, palun esita sellekohane avaldus välisesindusse, kuhu dokument on tellitud.