E-residendi digi-ID

Kättesaamine

E-residendi digi-ID väljastatakse taotlejale taotluses märgitud teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses. Dokumendi kohale jõudmise ja kätte saamise küsimustes võta ühendust PPA teenindusega või välisesindusega, kuhu dokument on tellitud. Välisesinduste kohta leiad infot välisministeeriumi kodulehelt.

E-residendi digi-ID-id võid kätte saada ka välise teenusepakkuja vahendusel järgnevates asukohtades:

  • Tokyo (Jaapan)
  • Seoul (Lõuna-Korea)
  • San Francisco (USA)

Valides dokumendi väljastuskohaks Seoul, pead dokumendile järele minnes tasuma täiendava teenustasu 28,5 €. Teenustasu makstakse kohapeal sularahas.

Valides väljastuskohaks Tokyo või San Francisco, pead dokumendile järele minnes tasuma täiendava teenustasu 30 €. Teenustasu makstakse kohapeal sularahas.

E-residendi digi-ID kättesaamiseks pead väljastuskohta isiklikult kohale ilmuma. Esindajale digi-ID-d ei väljastata. Dokumendi kättesaamisel võetakse e-residendilt sõrmejäljed.

E-residendi digi-ID kättesaamisel esita kehtiv välisriigi reisidokument.

Taotlusele märgitud väljastuskohta muutmiseks esita sellekohane avaldus teenindusele või välisesindusele, kuhu dokument on tellitud. Väljastuskoha muutmisel välisesinduste vahel või välisesindusest Eesti teenindusse tasu riigilõiv 50 €. Täpsema sellekohase info on leiad Välisministeeriumi kodulehel.

Kui dokumendi väljastuskohaks on algselt valitud väline teenuspakkuja (Tokyo, Seoul, San Francisco), siis pole väljastuskoha muutmine võimalik. Uue väljastuskoha soovi korral pead taotlema uue dokumendi.