Eesti passi taotlemine lapsele

Taotlemine e-postiga

Passi taotlemine tavakorras

E-posti teel saad passi taotleda juhul, kui lapse eelmise passi taotlemisest ja seejuures sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat ning sul on võimalik taotlus digiallkirjastada.

Tavakorras passi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Eesti välisesindusse tellitud passi kättesaamisel tuleb arvestada pikema ajaga, sest dokumentide transport Eesti Vabariigi välisesindusse võtab rohkem aega.

Dokumendi välisesindusse jõudmise ja kättesaamise küsimustes võta ühendust välisesindusega, kuhu dokumendi tellisid.

Vaata lapse passi taotluse hetkeseisu.

Passi taotlemine kiirkorras

E-postiga ei saa passi kiirkorras taotleda.

1-aastase kehtivusega sõrmejälgedeta pass

Sõrmejälgedeta passi taotlemiseks peab laps olema varem omanud Eesti kodaniku passi või ID-kaarti.

Passi taotlemiseks esita kinnitus, et sa viibid lapsega välisriigis, kus puudub Eesti välisesindus ja välisesindusse pöördumine on ebaproportsionaalselt koormav.

Sõrmejälgedeta passi kehtivusaeg on kuni 1 aasta.

Passi taotlemine esimest korda

Juhul, kui tegemist on esmakordse Eesti kodaniku dokumendi taotlemisega, tuleb täita lisaankeet.

Lapse esmakordsel passi taotlemisel tuleb esitada Eesti kodakondsust tõendav dokument.

Kodakondsust saab tõendada, kui esitad esmakordselt dokumenti taotledes ühe nendest dokumentidest:

 • lapsevanema Eesti kodaniku pass või ID-kaardi koopia
 • originaaldokumendi, kus on kirjas, et dokumendi taotleja ühel vanemal või vanavanemal on Eesti kodakondsus. Koos sellega tuleb esitada ka tõend sugulussideme kohta (näiteks sünnitunnistus). Selleks tee vanemate või vanavanemate Eesti kodakondsuse kohta päring rahvusarhiivi

Dokumendifoto

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Allkirjanäidis

7-14-aastane või eestkostetav võib esitada enda allkirjanäidise.

Alates 15. eluaastast tuleb passi taotlemisel e-postiga esitada allkirjanäidis.

Kirjuta tugeva tumeda ja ühtlase joonega enda allkiri tühjale valgele paberile.

Skanni või pildista allkirjanäidis.

Allkirjanäidise minimaalsed mõõdud on 200X600 pikslit ja õige pildiformaat on JPEG.

Taotlusankeet

Täida taotlusankeet arvutis.

Kui taotluse esitab alla 15-aastase lapse vanem, siis kinnitab tema enda digiallkirjaga andmete õigsust.

Kui taotluse esitab 15-17-aastane laps või tema vanem, siis kinnitab digiallkirjaga andmete õigsust taotluse esitaja.

Märgi ankeedile teenindus või Eesti välisesindus, kus soovid dokumendi kätte saada.

Eesti kodaniku passi taotlusankeet.

Taotlusankeedi täitmise juhend.

Digiallkirjastamise juhend.

Riigilõiv

Tasu riigilõiv ning salvesta selle tasumist tõendav dokument arvutisse.

Eesti kodaniku pass

Alla 15-aastase lapse passi riigilõiv on 20 €.

Alates 15. eluaastast on passi riigilõiv 40 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja passi riigilõiv on 20 €. Soodustuse saamiseks tuleb koos taotlusega esitada puuet tõendava dokumendi koopia.

Eesti kodaniku pass ja ID-kaart

Alla 15-aastase lapse Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi riigilõiv on 25 €.

Alates 15. eluaastast on Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi riigilõiv 50 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi riigilõiv on 25 €. Soodustuse saamiseks tuleb teeninduses esitada puuet tõendav dokument.

Taotluse saatmine e-postiga

Passi taotlemisel e-postiga kogu kõik vajalikud dokumendid kokku ning digiallkirjasta need ühes konteineris.

Digiallkirjastatud konteineris peavad olema:

 • täidetud taotlusankeet
 • dokumendifoto
 • allkirjanäidis (kohustuslik alates 15. eluaastast)
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument

Kui lapse nimi muutus välismaal, siis lisa digitaalselt allkirjastatud konteinerisse koopia seda tõendavast dokumendist.

Riigilõivu soodustuse saamiseks lisa digitaalselt allkirjastatud konteinerisse koopia seda tõendavast dokumendist.

Digitaalselt allkirjastatud konteiner saada aadressil ppa@politsei.ee. E-kirja pealkirjaks märgi „Passi taotlus“.

Lapse nimemuutus välismaal

Kui lapse isikuandmed muutusid välisriigis ja need ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, tuleb esitada lapse isikuandmete muutmist tõendav dokument.

Kui isikuandmed muutusid Soomes pärast 2010. aasta 1. juulit, siis seda saab tõendada Soome rahvastikuregistri inglisekeelse väljavõttega.

Kui isikuandmed muutusid Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis kontrolli, kas see info on jõudnud Soome rahvastikuregistrisse ning õige info olemasolul saab seda tõendada inglisekeelse väljavõttega.

Kui isikuandmete muutust tõendav dokument on väljastatud Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis tuleb see tõlkida vandetõlgi poolt või tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud ning dokument peab olema apostilliga kinnitatud või legaliseeritud.

Välisriigis välja antud dokumendi esitamisel kontrolli, kas seda on vaja tõlkida ning apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei ole vaja apostilliga kinnitada või legaliseerida:

 • Austria
 • Belgia
 • Bosnia
 • Bulgaaria
 • Cabo Verde
 • Hispaania
 • Holland
 • Horvaatia
 • Leedu
 • Iirimaa
 • Itaalia
 • Läti
 • Luksemburg
 • Makedoonia
 • Moldova
 • Montenegro
 • Poola
 • Portugal
 • Prantsusmaa
 • Rumeenia
 • Saksamaa
 • Serbia
 • Sloveenia
 • Šveits
 • Taani
 • Türgi
 • Ukraina
 • Venemaa

Teistes riikides väljastatud dokumendid tuleb apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiab välisministeeriumi kodulehelt.

Passi taotlemine eestkostjana

Kui oled määratud lapse eestkostjaks, siis tema eest passi taotledes tuleb taotlusankeet digiallkirjastada sinul.

1-aastase kehtivusega sõrmejälgedeta pass

Erandkorras on võimalik taotleda sõrmejäljekujutisteta passi, kui:

 • sulle on varem välja antud Eesti kodaniku pass või isikutunnistus ning
 • viibid välisriigis, kus puudub Eesti välisesindus või sul oleks liialt keerukas lähimasse Eesti välisesindusse pöörduda.

1-aastase kehtivusega sõrmejälgedeta passi taotlemisel esita kirjalik seletus või muu tõend selle dokumendi väljaandmise vajaduse kohta.

Volitatud esindaja kaudu sõrmejäljekujutisteta passi taotluse esitamisel peab volitatud isikul olema lihtkirjalik volitus. Sõrmejäljekujutisteta pass antakse välja kehtivusajaga kuni üks aasta.

1-aastase kehtivusega sõrmejälgedeta passi riigilõiv on 29 eurot.