Eesti passi taotlemine täiskasvanule

Taotlemine e-postiga

Passi taotlemine tavakorras

E-posti teel saad passi taotleda juhul, kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat ning sul on võimalik taotlus digiallkirjastada.

Tavakorras passi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Välismaale tellitud passi kättesaamisel tuleb arvestada pikema ajaga, sest dokumentide transport Eesti Vabariigi välisesindusse võtab rohkem aega.

Dokumendi välisesindusse jõudmise ja kättesaamise küsimustes võta ühendust välisesindusega, kuhu dokumendi tellisid.

Vaata enda passi taotluse hetkeseisu.

Passi taotlemine kiirkorras

E-postiga ei saa passi kiirkorras taotleda.

Passi taotlemine esimest korda

Juhul, kui tegemist on esmakordse Eesti kodaniku dokumendi taotlemisega, tuleb täita lisaankeet.

Esmakordsel passi taotlemisel tuleb esitada Eesti kodakondsust tõendav dokument.

Kodakondsust saab tõendada, kui esitad esmakordselt dokumenti taotledes ühe nendest dokumentidest:

 • Eesti kodaniku isikutunnistus ehk ID-kaardi
 • originaaldokumendi, kus on kirjas, et dokumendi taotleja ühel vanemal või vanavanemal on Eesti kodakondsus. Koos sellega tuleb esitada ka tõend sugulussideme kohta (näiteks sünnitunnistus). Selleks tee vanemate või vanavanemate Eesti kodakondsuse kohta päring rahvusarhiivi

Dokumendifoto

Digitaalne dokumendifoto saada aadressil ppa@politsei.ee.

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Allkirjanäidis

Passi taotlemisel e-postiga tuleb esitada allkirjanäidis.

Kirjuta tugeva tumeda ja ühtlase joonega enda allkiri tühjale valgele paberile.

Skanni või pildista allkirjanäidis.

Allkirjanäidise minimaalsed mõõdud on 200X600 pikslit ja õige pildiformaat on JPEG.

Taotlusankeet

Täida taotlusankeet arvutis.

Märgi ankeedile teenindus või Eesti välisesindus, kus soovid dokumendi kätte saada.

Eesti kodaniku passi taotlusankeet.

Taotlusankeedi täitmise juhend.

Digiallkirjastamise juhend.

Riigilõiv

Tasu riigilõiv ning salvesta selle tasumist tõendav dokument arvutisse.

Eesti kodaniku pass

Passi riigilõiv on 40 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on passi riigilõiv 20 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja passi riigilõiv on 20 €. Soodustuse saamiseks tuleb koos taotlusega esitada puuet tõendava dokumendi koopia.

Eesti kodaniku pass ja ID-kaart

Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi riigilõiv on 50 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi riigilõiv 25 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv on 25 €. Soodustuse saamiseks tuleb teeninduses esitada puuet tõendav dokument.

Taotluse saatmine e-postiga

Passi taotlemisel e-postiga kogu kõik vajalikud dokumendid kokku ning digiallkirjasta need ühes konteineris.

Digiallkirjastatud konteineris peavad olema:

 • täidetud taotlusankeet
 • dokumendifoto
 • allkirjanäidis
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument

Kui oled välismaal abiellunud, lahutanud või nime muutnud, siis lisa digitaalselt allkirjastatud konteinerisse koopia seda tõendavast dokumendist.

Riigilõivu soodustuse saamiseks lisa digitaalselt allkirjastatud konteinerisse koopia seda tõendavast dokumendist.

Digitaalselt allkirjastatud konteiner saada aadressil ppa@politsei.ee. E-kirja pealkirjaks märgi „Passi taotlus“.

Abielu, lahutus või nimemuutus välismaal

Välismaal isikuandmete muutumisel on passi taotlemisel vaja esitada seda tõendav dokument.

Kui sinu isikuandmed muutusid Soomes pärast 2010. aasta 1. juulit, siis seda saad tõendada Soome rahvastikuregistri inglisekeelse väljavõttega.

Kui sinu isikuandmed muutusid Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis kontrolli, kas see info on jõudnud Soome rahvastikuregistrisse ning õige info olemasolul saad seda tõendada inglisekeelse väljavõttega.

Kui sinu isikuandmete muutust tõendav dokument on väljastatud Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis tuleb see tõlkida vandetõlgi poolt või tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud ning dokument peab olema apostilliga kinnitatud või legaliseeritud.

Välisriigis välja antud dokumendi esitamisel kontrolli, kas seda on vaja tõlkida ning apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei ole vaja apostilliga kinnitada või legaliseerida:

 • Austria
 • Belgia
 • Bosnia
 • Bulgaaria
 • Cabo Verde
 • Hispaania
 • Holland
 • Horvaatia
 • Leedu
 • Iirimaa
 • Itaalia
 • Läti
 • Luksemburg
 • Makedoonia
 • Moldova
 • Montenegro
 • Poola
 • Portugal
 • Prantsusmaa
 • Rumeenia
 • Saksamaa
 • Serbia
 • Sloveenia
 • Šveits
 • Taani
 • Türgi
 • Ukraina
 • Venemaa

  Teistes riikides väljastatud dokumendid tuleb apostilliga kinnitada või legaliseerida.

  Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiab välisministeeriumi kodulehelt.

  Passi taotlemine eestkostetavale

  Eestkostetava eest saab passi taotluse esitada ainult tema eestkostja.

  Juhul, kui eestkoste andmed ei ole kantud Eesti Rahvastikuregistrisse, siis võta teenindusse kaasa eestkostet tõendav dokument.

  Eestkostetavale passi taotlemisel võetakse eestkostetavalt sõrmejäljed.

  1-aastase kehtivusega sõrmejälgedeta pass

  Erandkorras on võimalik taotleda sõrmejäljekujutisteta passi, kui:

  • sulle on varem välja antud Eesti kodaniku pass või isikutunnistus ning
  • viibid välisriigis, kus puudub Eesti välisesindus või sul oleks liialt keerukas lähimasse Eesti välisesindusse pöörduda.

  1-aastase kehtivusega sõrmejälgedeta passi taotlemisel esita kirjalik seletus või muu tõend selle dokumendi väljaandmise vajaduse kohta.

  Volitatud esindaja kaudu sõrmejäljekujutisteta passi taotluse esitamisel peab volitatud isikul olema lihtkirjalik volitus. Sõrmejäljekujutisteta pass antakse välja kehtivusajaga kuni üks aasta.

  1-aastase kehtivusega sõrmejälgedeta pass riigilõiv on 29 eurot.