Eestis töötamise info välismaalasele

Üldinfo

Kuidas saad Eestisse tööle tulla?

 • Viisavabaduse alusel, kui tööandja registreerib lühiajalise töötamise.
 • Viisaga, kui tööandja registreerib lühiajalise töötamise.
 • Taotledes elamisluba töötamiseks.

Mis on lühiajaline töötamine?

Lühiajaline töötamine sobib sel juhul, kui soovid ajutiselt Eestis viibides ka mõnda aega töötada. Eestis saad viibida viisaga või viisavabaduse alusel. Lühiajalise töötamise registreerib tööandja. Sina ise lühiajalise töötamise registreerimiseks midagi tegema ei pea.

Millal võid Eestis lühiajaliselt töötada lühiajalist töötamist registreerimata?

Eestis saab teatud erandjuhtudel lühiajaliselt töötada seda Politsei- ja Piirivalveametis registreerimata, kui viibid riigis seaduslikult. Töötamise õigus on näiteks, kui:

 • töö kestab kuni 5 päeva 30 päeva jooksul või
 • viibid Eestis pärast elamisloa lõppemist lubatud perioodil.

Mis on elamisluba töötamiseks?

Elamisluba töötamiseks on Politsei- ja Piirivalveameti poolt väljastatav tähtajaline elamisluba Eestis töötamiseks. Elamisloa andmisel väljastatakse sulle elamisloakaart.

Kellele?

Vajad Eestis töötamiseks elamisluba sel juhul, kui sa ei ole Euroopa Liidu riikide, Islandi, Liechtensteini, Norra või Šveitsi kodanik.

Töötamise alused:

 • oskustöölisele (tavatingimustel)
 • renditöötajale
 • hooajatöötajale (võimalik vaid lühiajaline töötamine)
 • tippspetsialistile
 • ettevõtte juhtorgani liikmele
 • eksperdile
 • vaimulikule
 • iduettevõtte töötajale
 • teadlasele, õppejõule
 • õpetajale
 • sportlasele
 • loomingulisele töötajale
 • EL-i sinine kaart (võimalik vaid elamisloaga töötamine)
 • Eesti kõrgkooli lõpetanule
 • EL-ist lähetatud töötajale
 • rahvusvahelise ettevõtte töötajale
 • või muul erandjuhul.

Igal töötamise alusel kehtivad eraldi tingimused, mida välismaalane ja tööandja peavad täitma. Taotlemisel võib olla vajadus esitada täiendavaid andmeid või tõendeid.

Mis on elamisloakaart?

Elamisloakaart on sinu Eestis elamise õigust tõendav dokument, mis on ühtlasi ka sinu isikutunnistus. Elamisloakaardil on sinu isikuandmed, elamisloa andmed, foto ja sõrmejäljekujutised.

Kui kauaks elamisluba antakse?

Tähtajaline elamisluba antakse kuni 5 aastaks.

Kui kauaks elamisluba pikendatakse?

Tähtajalist elamisluba võib pikendada kuni 10 aastaks korraga.