Liigu sisuni

Elamisloakaardi taotlemine lapsele

Taotlemine postiga

Elamisloakaardi taotlemine tavakorras

Posti teel saab elamisloakaarti taotleda juhul, kui lapse eelmise elamisloakaardi taotlemisest ja seejuures sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat.

Tavakorras elamisloakaardi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Erandkorras on elamisloakaardi taotlemisel võimalik väljastuskohana valida Eesti Vabariigi välisesindus, kui laps on välismaalane, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ja tal on kehtiv Eesti elamisluba või elamisõigus ning lapse välismaa elukoht on registreeritud Eesti rahvastikuregistris.

Määratlemata kodakondsusega laste elamisloakaardi väljastuskohana ei ole võimalik Eesti Vabariigi välisesindust valida.

Erandkorras välismaale tellitud elamisloakaardi kättesaamisel tuleb arvestada pikema ajaga, sest dokumentide transport Eesti Vabariigi välisesindusse võtab rohkem aega.

Dokumendi välisesindusse jõudmise ja kättesaamise küsimustes võta ühendust välisesindusega, kuhu dokumendi tellisid.

Vaata lapse elamisloakaardi taotluse hetkeseisu.

Elamisloakaardi taotlemine kiirkorras

Postiga ei saa elamisloakaarti kiirkorras taotleda.

Dokumendifoto

Elamisloakaardi taotlemiseks on vaja ühte värvifotot.

Dokumendifoto ei tohi olla vanem kui kuus kuud.

Dokumendifoto peab olema otsevaates ja pildistatud heledal taustal.

Digitaalse dokumendifoto minimaalsed mõõdud on 600X800 pikslit ja õige pildiformaat on JPEG.

Faili suurus peab olema minimaalselt 500 kB.

Digitaalne dokumendifoto saada aadressil ppa@politsei.ee.

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Taotlusankeet

Täida taotlusankeet käsitsi või arvutis.

Alla 7-aastase lapse taotlusankeedil jääb allkirjaväli tühjaks.

7-14-aastane laps või eestkostetav võib kirjutada taotlusankeedile allkirjanäidise, kuid see ei ole kohustuslik.

Alates 15. eluaastast on allkirjanäidise esitamine kohustuslik.

Kui taotluse esitab alla 15-aastase lapse vanem, siis kinnitab tema enda allkirjaga andmete õigsust taotluse lõpus.

Kui taotluse esitab 15-17-aastane laps või tema vanem, siis kinnitab andmete õigsust taotluse lõpus oma allkirjaga taotluse esitaja.

Märgi ankeedile teenindus või erandkorras Eesti Vabariigi välisesindus, kus soovid dokumendi kätte saada.

Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi.

Elamisloakaardi taotlusankeet.

Taotlusankeedi täitmise juhend.

Riigilõiv

Tasu riigilõiv ning lisa selle tasumist tõendav dokument ümbrikusse.

Elamisloakaart

Alla 15-aastase lapse elamisloakaardi riigilõiv on 7 €.

Alates 15. eluaastast on elamisloakaardi riigilõiv 35 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja elamisloakaardi riigilõiv on 7 €. Soodustuse saamiseks tuleb koos taotlusega esitada puuet tõendava dokumendi koopia, mis on esitaja poolt allkirjaga kinnitatud.

Elamisloakaart ja pass

Alla 15-aastase lapse elamisloakaardi ja passi riigilõiv on 25 €.

Alates 15. eluaastast on elamisloakaardi ja passi riigilõiv 50 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning elamisloakaardi ja passi riigilõiv on 25 €. Soodustuse saamiseks tuleb teeninduses esitada puuet tõendav.

Taotluse saatmine postiga

Elamisloakaardi taotlemisel postiga lisa ümbrikusse:

 • täidetud taotlusankeet
 • üks dokumendifoto, kuid soovitame selle saata digitaalselt aadressil ppa@politsei.ee
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument

Kui lapse nimi muutus välismaal, siis tuleb ümbrikusse lisada koopia seda tõendavast dokumendist.

Riigilõivu soodustuse saamiseks lisa ümbrikusse koopia seda tõendavast dokumendist.

Ümbrikule kirjuta:

TAOTLUS

Politsei- ja Piirivalveamet

Pärnu mnt 139

15060 Tallinn


Lapse nimemuutus välismaal

Kui lapse isikuandmed muutusid välisriigis ja need ei ole kantud Eesti rahvastikuregistrisse, tuleb esitada lapse isikuandmete muutmist tõendav dokument.

Kui isikuandmed muutusid Soomes pärast 2010. aasta 1. juulit, siis seda saab tõendada Soome rahvastikuregistri inglisekeelse väljavõttega.

Kui isikuandmed muutusid Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis kontrolli, kas see info on jõudnud Soome rahvastikuregistrisse ning õige info olemasolul saab seda tõendada inglisekeelse väljavõttega.

Kui isikuandmete muutust tõendav dokument on väljastatud Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis tuleb see tõlkida vandetõlgi poolt või tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud ning dokument peab olema apostilliga kinnitatud või legaliseeritud.

Välisriigis välja antud dokumendi esitamisel kontrolli, kas seda on vaja tõlkida ning apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei ole vaja apostilliga kinnitada või legaliseerida:

 • Austria
 • Belgia
 • Bosnia
 • Bulgaaria
 • Cabo Verde
 • Hispaania
 • Holland
 • Horvaatia
 • Leedu
 • Iirimaa
 • Itaalia
 • Läti
 • Luksemburg
 • Makedoonia
 • Moldova
 • Montenegro
 • Poola
 • Portugal
 • Prantsusmaa
 • Rumeenia
 • Saksamaa
 • Serbia
 • Sloveenia
 • Šveits
 • Taani
 • Türgi
 • Ukraina
 • Venemaa

Teistes riikides väljastatud dokumendid tuleb apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiab välisministeeriumi kodulehelt.

Elamisloakaardi taotlemine eestkostjana

Kui oled määratud lapse eestkostjaks, siis tema eest elamisloakaarti taotledes tuleb taotlusankeet allkirjastada sinul.