Elamisloakaardi taotlemine lapsele

Kättesaamine

Aja broneerimine teeninduses

Teeninduses dokumendi kättesaamiseks on võimalik aeg broneerida.

Vaata teenindusi.

Broneeri aeg.

Elamisloakaardi taotlemine tavakorras

Tavakorras elamisloakaardi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Elamisloakaardi taotlemine kiirkorras

Kiirkorras taotletud elamisloakaardi tegemine võtab aega maksimaalselt 5 tööpäeva. Elamisloakaardi kättesaamise arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast.

Elamisloakaardi taotlemine välismaal

Erandkorras saab elamisloakaarti taotleda välismaal, kui laps on välismaalane, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ja tal on kehtiv Eesti elamisluba või elamisõigus ning lapse välismaa elukoht on registreeritud Eesti rahvastikuregistris.

Määratlemata kodakondsusega lapsele ei ole võimalik elamisloakaarti Eesti Vabariigi välisesinduses taotleda.

Elamisloakaardi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse Eestisse jõudmist ja menetlusse võtmist.

Erandkorras välismaalt tellitud elamisloakaardi kättesaamisel tuleb arvestada pikema ajaga, sest dokumentide transport Eesti välisesindusse võtab rohkem aega.

Dokumendi välisesindusse jõudmise ja kättesaamise küsimustes võta ühendust välisesindusega, kuhu dokumendi tellisid.

Juba välisesindusse saadetud elamisloakaardi kättesaamise koha muutmine on tasuline. Rohkem infot leiab välisministeeriumi kodulehelt.

Tulen elamisloakaardile ise järele

Uue dokumendi kättesaamiseks võta kaasa oma vana elamisloakaart.

Saadan elamisloakaardile järele enda volitatud esindaja

Volitatud isikule väljastatakse dokument vaid juhul, kui tegemist on teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses kohapeal esitatud taotlusega ning volitus on esitatud juba dokumenditaotluse esitamisel. Kui dokumendile tuleb järele sinu poolt volitatud esindaja, siis peab ta kaasa võtma enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja kaasas peab olema ka taotleja vana elamisloakaart.