Elamisluba alaealisele lapsele pereliikme juurde elama asumiseks

Mis see on?

Elamisluba annab sulle võimaluse tulla Eesti kodaniku või Eestis elamisloa alusel elava välismaalase kutsel Eestisse elama selleks, et liituda siin lähedase pereliikmega, või koos temaga Eestisse saabudes siin ühiselt elama asuda. Elamisloa andmisel väljastatakse sulle elamisloakaart.

Mis on elamisloakaart?

Elamisloakaart on sinu Eestis elamise õigust tõendav dokument, mis on ühtlasi ka sinu isikutunnistus. Elamisloakaardil on sinu isikuandmed, elamisloa andmed, foto ja sõrmejäljekujutised.

Kellele?

Vajad elamisluba pereliikme juurde Eestisse elama tulemiseks, kui:

 • oled välismaalane
 • sul ei ole muul alusel Eesti elamisluba.

Kes on välismaalane?

Välismaalane on inimene, kes ei ole Eesti ega Euroopa Liidu kodanik (s.o Euroopa Liidu liikmesriikide, Islandi, Liechtensteini, Norra ega Šveitsi kodanik).

Kes on alaealine laps?

Saad taotleda lapsele elamisluba, kui laps on alla 18-aastane välismaalane ja ta:

 • ei ole abielus
 • ei ela iseseisvat elu
 • ei ela eraldi perekonnas.

Millal taotleda?

Saad taotleda elamisluba oma alaealisele lapsele, kui laps on välismaalane ja sina oled Eesti riigi kodanik või elamisloa alusel Eestis elav välismaalane ning soovid, et ta tuleks sinu juurde Eestisse elama.

Millal saab laps elamisloa automaatselt?

Laps saab sündides automaatselt elamisloa, kui:

 • tema vanem on välismaalane, kes elab Eestis elamisloa alusel
 • laps sünnib Eestis või asub Eestisse elama 1 aasta jooksul pärast sündi
 • lapse sünd Eestis või välisriigi sünniandmed on registreeritud Eesti rahvastikuregistris.
   

Kui mõlemad vanemad on välismaalased, kes alles asuvad Eestisse elama, ning lapse sünni hetkel ei olnud kummalgi vanemal Eesti elamisluba, tuleb ka alaealisele lapsele taotleda elamisluba.

Täpsemat infot lapse sünni registreerimise või sünni andmete kandmise kohta saad oma elukohajärgsest kohaliku omavalituse perekonnaseisuasutusest.

Kui laps saab elamisloa automaatselt, siis on kohustus taotleda talle elamisloakaart alates lapse 15-aastaseks saamisest.

Taotle lapsele elamisloakaarti varem, kui soovid temaga reisida ja riigipiiri ületada.

Millised on nõuded lapsevanemale?

Alaealisele lapsele elamisloa taotlemiseks pead lapsevanemana vastama järgmistele tingimustele:

 • Oled Eesti kodanik või välismaalane, kes elab Eestis elamisloa alusel.
 • Sinu elukoht on registreeritud Eesti rahvastikuregistris ja omad tegelikku eluruumi Eestis – see ei ole vajalik, kui saabud Eestisse koos pereliikmega, kelle juurde elama asud.

Kui kauaks elamisluba pereliikmega liitumiseks antakse?

Elamisluba pereliikmega liitumiseks antakse kuni 5 aastaks, kuid mitte kauemaks kui kutsuja elamisloa kehtivusajaks.

Kui kauaks elamisluba pereliikmega liitumiseks pikendatakse?

Elamisluba pereliikmega liitumiseks võib pikendada kuni 10 aastaks korraga, kuid mitte kauemaks kui kutsuja elamisloa kehtivusajaks.

Milliste piirangutega pean arvestama?

Sinu elamisloa kehtivusaeg sõltub sellest, kui kaua kehtib selle isiku elamisluba, kes sind Eestisse kutsus, ja kutsuja ei ole Eesti kodanik.

Kuidas saab sinu välismaalasest pereliige sind lühiajaliselt Eestis külastada?

Kui sinu pereliige, kes on välismaalane, soovib sind Eestis lühiajaliselt külastada, siis peab tal olema selleks seaduslik alus. Seaduslik alus Eesti külastamisel võib olla viisa, mõnede riikidega kehtib viisavabadus.