Elamisluba alaealisele lapsele pereliikme juurde elama asumiseks

Elamisloa lõppemine või kehtetuks tunnistamine

Mis saab siis, kui elamisluba lõppeb või seda ei pikendata?

Kui sinu elamisluba lõppeb või seda ei pikendata, võid Eestisse jääda veel kuni 90 päevaks.

Mis saab siis, kui elamisluba tunnistatakse kehtetuks?

Kui elamisluba tunnistatakse kehtetuks, pead kohe Eestist lahkuma.

Loe Eestis viibimise seaduslike aluste kohta.


 

Migratsiooninõustaja on sulle igal sammul abiks. Küsi migratsiooninõustajalt.