Elamisluba alaealisele lapsele pereliikme juurde elama asumiseks

Menetlemine

Millal algab taotluse menetlusaeg?

Menetlusaeg algab taotluse menetlusse võtmisest Politsei- ja Piirivalveametis.

  • Kui esitad taotluse saatkonna kaudu, algab menetlusaeg siis, kui taotlus jõuab Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse.
  • Kui taotluses esineb puudusi, algab menetlusaeg siis, kui taotluses on kõik puudused kõrvaldatud.

Esita elamisloa taotlus aegsasti.

Kuidas elamisloa taotlust menetletakse?

Politsei- ja Piirivalveamet kontrollib, kas taotlemiseks vajalikud dokumendid on nõuetekohaselt esitatud ja elamisloa saamiseks vajalikud tingimused on täidetud. Kui taotluses esineb puudusi või menetleja vajab täiendavat infot, võetakse sinuga ühendust. Kui kõik on korras, siis sinuga ühendust ei võeta.

Kui kaua läheb elamisloa saamiseks aega?

Taotluse menetlemine võtab aega kuni 2 kuud. Elamisloakaardi saad positiivse vastuse korral kätte 30 päeva jooksul alates otsuse langetamisest. Kui taotled elamisluba Eesti välisesinduses, lisandub taotluse menetlemise ajale ka aeg, mis kulub dokumentide saatmisele.

Mis saab siis, kui elamisloa andmisest keeldutakse?

Sinuga võetakse ühendust ka elamisloa andmisest keeldumise aluse esinemisel. Menetleja küsib sellega seoses sinu arvamust ja vastuväiteid. Elamisloa andmisel arvestatakse sinu seisukohaga.


 

Migratsiooninõustaja on sulle igal sammul abiks. Küsi migratsiooninõustajalt.