Elamisluba alaealisele lapsele pereliikme juurde elama asumiseks

Pikendamine

Alaealise lapse elamisloa pikendamist ei ole vaja taotleda, kuna see pikeneb automaatselt vanema elamisloa pikendamisel või vanemale uue elamisloa andmisel.

Kui laps saab elamisloa automaatselt, siis on kohustus taotleda talle elamisloakaart alates lapse 15-aastaseks saamisest.

Taotle lapsele elamisloakaarti varem, kui soovid temaga reisida ja riigipiiri ületada.