Elamisluba alaealisele lapsele pereliikme juurde elama asumiseks

Taotlemine

Kuidas taotleda elamisluba alaealise lapse elama asumiseks sinu juurde?

  1. Kogu kokku vajalikud dokumendid.
  2. Esita nõutud dokumendid ja tasu riigilõiv.
  3. Vastuse saad 2 kuu jooksul, elamisloakaart väljastatakse 30 päeva jooksul pärast seda.

Kes saab taotleda elamisluba alaealisele lapsele?

  • Alla 15-aastase lapse eest taotleb elamisluba tema seaduslik esindaja, näiteks ema või isa.
  • Üle 15-aastane laps saab taotleda endale elamisluba ise.

Kus saad elamisluba taotleda?

Elamisluba saad taotleda:

Kuidas taotleda elamisluba välisesinduses?

Kui viibid välismaal, esita elamisloa taotlus Eesti välisesindusele.

Välisesinduste nimekiri.

Uuri taotluse esitamise reeglite kohta enne taotluse esitamist konkreetsest välisesindusest.

Kuidas taotleda elamisluba Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses?

Kui viibid Eestis, esita elamisloa taotlus Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses. Selleks broneeri aeg veebis.

Kas laps peab koos sinuga asutusse kaasa tulema?

Kui laps on vanem kui 6-aastane, siis pead ka tema endaga asutusse kaasa võtma selleks, et ta saaks anda sõrmejäljed.

Sõrmejälgi ei võeta, kui:

  • ta on alla 6-aastane
  • ta on andnud oma sõrmejäljed vähem kui 6 aastat tagasi, näiteks seoses elamisloa taotlemisega
  • tal on tuvastatud sõrmejälgede andmise püsiv võimetus.

Milliseid dokumente on vaja, et taotleda elamisluba alaealisele lapsele Eestisse elama asumiseks?

Kui taotled elamisluba alaealisele lapsele Eestisse elama asumiseks, esita:

Menetleja võib vajadusel paluda lisaandmeid või -dokumente.

Millistele tingimustele peab vastama teise vanema nõusolek?

Vanema nõusolek peab olema kas notariaalselt kinnitatud või Eesti välisesinduses ametlikult kinnitatud.

Millal ei ole vanema nõusolek vajalik?

Vanema nõusolekut ei ole vaja, kui vanem, kes ise ei asu Eestisse elama,

  • esitab ise elamisloa taotluse oma alaealise lapse eest või
  • on elamisloa taotluse esitamise juures ja annab oma kirjaliku nõusoleku kohapeal.

Loe välisriigis välja antud dokumentide nõuete kohta.