Elamisluba ettevõtluseks äriühingu osanikule

Mis see on?

Elamisluba ettevõtluseks on Politsei- ja Piirivalveameti väljastatav tähtajaline elamisluba ettevõtjale Eestis ettevõtlusega tegelemiseks. Elamisloa andmisel väljastatakse sulle elamisloakaart.

Mis on elamisloakaart?

Elamisloakaart on sinu Eestis elamise õigust tõendav dokument, mis on ühtlasi ka sinu isikutunnistus. Elamisloakaardil on sinu isikuandmed, elamisloa andmed, foto ja sõrmejäljekujutised.

Kui kauaks elamisluba antakse?

Tähtajaline elamisluba antakse kuni 5 aastaks.

Kui kauaks elamisluba pikendatakse?

Tähtajalist elamisluba võib pikendada kuni 10 aastaks korraga.

Kellele?

Vajad Eestis ettevõtluseks elamisluba sel juhul, kui sa ei ole Euroopa Liidu riikide, Islandi, Liechtensteini, Norra või Šveitsi kodanik.

Elamisluba ettevõtluseks sobib:

  • äriühingu osanikule
  • füüsilisest isikust ettevõtjale ehk FIE-le
  • iduettevõtjale
  • suurinvestorile