Elamisluba õppimiseks õppeasutusele

Elamisloa taotlemine

Kuidas käib välismaalase kutsumine?

Kui välismaalane on täitnud teie õppeasutuse sisseastumistingimused ja nõuded keeleoskusele, esita palun välismaalase andmetega täidetud kutse Politsei- ja Piirivalveametile e-kirjaga aadressil ....
 

Kutse ankeet.

E-post: ...

Migratsiooninõustaja on sulle igal sammul abiks. Küsi migratsiooninõustajalt.