Elamisluba õppimiseks õppeasutusele

Õppeasutuse kohustused

Millised kohustused on õppeasutusel seoses välismaalase vastu võtmisega?

Kutsuja on kohustatud:

  • kontrollima, et Eestisse kutsutud välismaalasel on Eestis viibimiseks seaduslik alus
  • võtma välismaalase Eestis vastu
  • tagama vajadusel välismaalase majutamise
  • kandma vajadusel välismaalase Eestis viibimise ja Eestist lahkumise kulud.

Välismaalase vastuvõtmisel lasub õppeasutusel ka teavitamiskohustus.

Milline on õppeasutuse teavitamiskohustus seoses välismaalase vastu võtmisega?

Välismaalasele elamisloa andmiseks kutse esitanud õppeasutuse, üliõpilasorganisatsiooni või noorteühingu esindajana teavita Politsei- ja Piirivalveametit 2 nädala jooksul, kui elamisloa saanud välismaalane:

  • ei asu õppetööle tähtaegselt
  • ei täida õppekava täismahus
  • on õpingud katkestanud
  • on õppeasutusest eksmatrikuleeritud
  • on õpingud lõpetanud.

Migratsiooninõustaja on sulle igal sammul abiks. Küsi migratsiooninõustajalt.