Elamisluba õppimiseks välismaalasele

Mis see on?

Elamisluba õppimiseks on Politsei- ja Piirivalveameti väljastatav tähtajaline elamisluba õpilasele täiskoormusel õppimiseks Eestis tunnustatud õppeasutustes. Elamisloa andmisel väljastatakse sulle elamisloakaart.

Mis on elamisloakaart?

Elamisloakaart on sinu Eestis elamise õigust tõendav dokument, mis on ühtlasi ka sinu isikutunnistus. Elamisloakaardil on sinu isikuandmed, elamisloa andmed, foto ja sõrmejäljekujutised.

Kui kauaks?

Elamisluba õppimiseks antakse õppekava täiskoormusel läbimiseks kuni terveks õpingute perioodiks. Õpingute perioodi kestus oleneb õppeastmest. Elamisluba õppimiseks väljastatakse kuni 5. aastaks.

Kellele?

Vajad Eestis õppimiseks elamisluba sel juhul, kui:

 • sa ei ole Euroopa Liidu liikmesriikide, Islandi, Liechtensteini, Norra või Šveitsi kodanik
 • sinu õpinguperiood kestab üle 1 aasta ja
 • sul ei ole muul alusel Eesti elamisluba.

Elamisluba õppimiseks sobib:

 • algkooli, põhikooli ja keskkooli õpilastele
 • kutsekooli õpilastele
 • üliõpilastele – nii bakalaureuse, magistri kui ka doktoriõppe tudengitele
 • ettevalmistuskursustel osalejatele
 • õppeasutuse praktikantidele
 • vabatahtlikus teenistuses osalevatele noortele.

Kuidas leida sobivaim õppeasutus?

Eesti kõrgkoolide ja õppekavade kohta leiad infot Study in Estonia kodulehelt. Kui oled sobivaima õppekava välja valinud, võta ühendust kooliga, et sisseastumistingimuste kohta lisainfot saada.

Kuidas taotleda elamisluba õppimiseks?

 1. Leia sobiv Eesti kool Study in Estonia kodulehelt ja soorita sisseastumiskatsed.
 2. Esita nõutud dokumendid ja tasu riigilõiv.
 3. Vastuse saad 2 kuu jooksul, elamisloakaart väljastatakse 30 päeva jooksul pärast seda.

Kuidas saada elamisluba õppimiseks, kui oled välismaalane?

 • Kool kinnitab, et asud sinna õppima.
 • Sul on piisav sissetulek (kahekordne toimetulekupiir) Eestis toime tulemiseks, mida kinnitad taotluse allkirjastamisega. Toimetulekupiir kehtestatakse igal aastal riigieelarve seadusega.
 • Sul on ravikindlustuse leping, mida kinnitad taotluse allkirjastamisega. Nõuded ravikindlustuse lepingule on loetletud välismaalaste seaduse § 120 (kindlustuskaitse).
 • Asud pärast elamisloa saamist Eestisse elama ja registreerid oma elukoha rahvastikuregistris.

Kuidas käituda, et elamisluba õppimiseks säiliks?

Elamisluba õppimiseks antakse õppekava läbimiseks täiskoormusel. Et elamisluba õpinguteks säilitada ja õpingud edukalt lõpetada, tuleb sul:

 • asuda õppetööle tähtaegselt
 • täita õppekava täismahus
 • õpinguid mitte katkestada.

Kas elamisluba õppimiseks sobib ka Eestis töötamiseks?

Kui oled saanud elamisloa õppimiseks, võid õpingute kõrvalt töötada juhul, kui tööl käimine ei takista sinu õpinguid ja jätkad õpinguid täiskoormusel.