Elamisluba õppimiseks välismaalasele

Pikendamine

Kuidas pikendada õppimiseks antud elamisluba?

  • Taotle elamisloa pikendamist vähemalt 2 kuud enne elamisloa lõppemist.
  • Esita nõutud dokumendid ja tasu riigilõiv.
  • Õigeaegselt esitatud taotlusele saad vastuse hiljemalt 10 päeva enne kehtiva elamisloa lõppemist.

Kui andsid sõrmejäljed viimase 6 aasta jooksul ja sul on kehtiv elamisloakaart, saad elamisluba pikendada ka e-posti teel.

Milliseid dokumente on vaja Eestis õppimiseks antava elamisloa pikendamiseks?

Kui taotleda Eestis õppimiseks antud elamisloa pikendamist, esita:

Kui kiiresti otsustatakse elamisloa pikendamine?

Otsus tähtajalise elamisloa pikendamise või sellest keeldumise kohta tehakse hiljemalt 10 päeva enne sinu tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist, kui esitasid pikendamise taotluse 2 kuud enne elamisloa kehtivuse lõppemist.