Elamisluba õppimiseks välismaalasele

Taotlemine

Kasulik infomaterjal

Kus saad elamisluba taotleda?

Elamisluba õppimiseks saad taotleda:

Kuidas taotleda välisesinduses?

Kui viibid välismaal, taotle esmalt viisa Eestisse tulekuks ja alusta elamisloa taotlemist Eestisse jõudes. Uuri taotluse esitamise reeglite kohta enne taotluse esitamist konkreetsest välisesindusest.

Välisesinduste nimekiri.

Kuidas taotleda elamisluba Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses?

Kui viibid Eestis, esita elamisloa taotlus Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses. Selleks broneeri aeg veebis.

Kas pead elamisloa taotlemiseks isiklikult kohale minema?

Taotluse esitamiseks pead asutusse isiklikult kohale minema, et saaksid anda ka sõrmejäljed. Sõrmejälgi ei võeta, kui:

  • oled andnud oma sõrmejäljed vähem kui 6 aastat tagasi, näiteks olles varem juba korra elamisluba taotlenud
  • sul on tuvastatud sõrmejälgede andmise püsiv võimetus.

Kes saab elamisluba õppimiseks taotleda?

  • Kui oled alla 15-aastane, taotleb sulle elamisluba Eestis õppimiseks sinu seaduslik esindaja, näiteks ema või isa. Kui taotluse esitab üks vanem, tuleb esitada teise vanema notariaalselt kinnitatud nõusolek selle kohta, et võid Eestisse elama asuda.
  • Kui oled 15–18-aastane, saad elamisluba Eestis õppimiseks taotleda ise. Taotlusele tuleb lisada mõlema vanema notariaalselt kinnitatud nõusolek selle kohta, et võid Eestisse elama asuda.
  • Kui oled täiskasvanu, saad elamisluba Eestisse õppima asumiseks taotleda ise.

Milliseid dokumente on vaja Eestis õppimiseks antava elamisloa taotlemiseks?

Kui taotled endale Eestis õppimiseks elamisluba, esita:

Menetleja võib vajadusel paluda lisaandmeid või -dokumente.

Kui taotled elamisluba Eestis õppimiseks oma lapsele, lisa eelpool nimetatud dokumentidele:

  • oma isikut tõendav dokument
  • esindusõigust tõendav dokument, näiteks lapse sünnitunnistus
  • teise vanema notariaalselt kinnitatud nõusolek selle kohta, et laps võib Eestisse elama asuda.

Kontrolli, kas lapse sünnitunnistus vajab formaliseerimist.

Kuidas taotleda elamisluba praktikaks?

Palun esita kõik eelpool nimetatud dokumendid ja lisaks ka praktikalepingu koopia.

Kuidas taotleda elamisluba vabatahtlikuks teenistuseks?

Palun esita kõik eelpool nimetatud dokumendid ja lisaks ka vabatahtliku teenistuse lepingu koopia.