Elamisluba pereliikmele abikaasa juurde elama asumiseks

Mis see on?

Mis on elamisluba pereliikmega liitumiseks?

Elamisluba annab sulle võimaluse tulla Eesti kodaniku või Eestis elamisloa alusel elava välismaalase kutsel Eestisse elama selleks, et liituda siin lähedase pereliikmega, või koos temaga Eestisse saabudes siin ühiselt elama asuda. Elamisloa andmisel väljastatakse sulle elamisloakaart.

Mis on elamisloakaart?

Elamisloakaart on sinu Eestis elamise õigust tõendav dokument, mis on ühtlasi ka sinu isikutunnistus. Elamisloakaardil on sinu isikuandmed, elamisloa andmed, foto ja sõrmejäljekujutised.

Kellele?

Vajad elamisluba pereliikme juurde Eestisse elama tulemiseks, kui:

  • oled välismaalane ja
  • sul ei ole muul alusel Eesti elamisluba.

Kes on välismaalane?

Välismaalane on inimene, kes ei ole Eesti ega Euroopa Liidu kodanik (s.o Euroopa Liidu liikmesriikide, Islandi, Liechtensteini, Norra ega Šveitsi kodanik).

Millal taotleda?

Saad taotleda elamisluba abikaasa juurde, kui sinu abikaasa on Eesti kodanik või elamisloa alusel Eestis elav välismaalane ja sa soovid tema juurde Eestisse elama asuda.

Mis on abikaasaga liitumiseks antava elamisloa tingimused?

  • Oled valmis pärast elamisloa saamist oma elukoha rahvastikuregistris registreerima.
  • Sul on piisav sissetulek (kahekordne toimetulekupiir) Eestis toime tulemiseks, mida kinnitad taotluse allkirjastamisega. Toimetulekupiir kehtestatakse igal aastal riigieelarve seadusega.
  • Sul on ravikindlustuse leping, mida kinnitad taotluse allkirjastamisega. Nõuded ravikindlustuse lepingule on loetletud välismaalaste seaduse § 120 (kindlustuskaitse).

Millised on nõuded abikaasale?

Abikaasaga liitumiseks elamisloa taotlemiseks peab sinu abikaasa vastama ühele järgmistest tingimustest.

  • Ta on Eesti kodanik või
  • välismaalane, kes elab Eestis elamisloa aluse, või
  • välismaalane, kes taotleb elamisluba ettevõtluseks, või
  • välismaalane, kes taotleb elamisluba töötamiseks või õppimiseks (nendel alustel Eestis elava välismaalase juurde tulemine on võimalik erijuhtudel, mille kohta saad lisainfot migratsiooninõustajalt).

Kui kauaks elamisluba pereliikmega liitumiseks antakse?

Elamisluba pereliikmega liitumiseks antakse kuni 5 aastaks, kuid mitte kauemaks kui kutsuja elamisloa kehtivusajaks.

Kui kauaks elamisluba pereliikmega liitumiseks pikendatakse?

Elamisluba pereliikmega liitumiseks võib pikendada kuni 10 aastaks korraga, kuid mitte kauemaks kui kutsuja elamisloa kehtivusajaks.

Milliste piirangutega pean arvestama?

Sinu elamisloa kehtivusaeg sõltub sellest, kui kaua kehtib selle isiku elamisluba, kes sind Eestisse kutsus, ja kutsuja ei ole Eesti kodanik.

Kuidas saab sinu välismaalasest pereliige sind lühiajaliselt Eestis külastada?

Kui sinu pereliige, kes on välismaalane, soovib sind Eestis lühiajaliselt külastada, siis peab tal olema selleks seaduslik alus. Seaduslik alus Eesti külastamisel võib olla viisa, mõnede riikidega kehtib viisavabadus.