Elamisluba pereliikmele abikaasa juurde elama asumiseks

Elamisloa pikendamine

Kuidas pikendada elamisluba?

  1. Taotle elamisloa pikendamist vähemalt 2 kuud enne elamisloa lõppemist.
  2. Esita nõutud dokumendid ja tasu riigilõiv.
  3. Õigeaegselt esitatud taotlusele saad vastuse hiljemalt 10 päeva enne kehtiva elamisloa lõppemist.

Kui andsid sõrmejäljed viimase 6 aasta jooksul ja sul on kehtiv elamisloakaart, saad elamisluba pikendada ka e-posti teel.

Kuidas taotleda elamisloa pikendamist Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses?

Kui viibid Eestis, esita elamisloa taotlus Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses. Selleks broneeri aeg veebis või numbril 612 3000.

Millised dokumendid pead esitama elamisloa pikendamiseks?

Kui taotled elamisloa pikendamist, esita:

Menetleja võib vajadusel paluda lisaandmeid või -dokumente.

Loe välisriigis välja antud dokumentide nõuete kohta.

Kui kiiresti otsustatakse elamisloa pikendamine?

Otsus elamisloa pikendamise või sellest keeldumise kohta tehakse hiljemalt 10 päeva enne sinu elamisloa kehtivusaja lõppemist, kui esitasid pikendamise taotluse 2 kuud enne elamisloa kehtivuse lõppemist.