Elamisluba pereliikmele abikaasa juurde elama asumiseks

Elamisloakaart

Kust saad elamisloakaardi kätte?

Elamisloakaart väljastatakse sulle isiklikult Eesti välisesinduses või Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses ehk kohas, mille märkisid tähtajalise elamisloa taotlusesse.

Millal saad elamisloakaardi kätte?

Elamisloakaardi saad kätte 30 päeva jooksul elamisloa andmisest. Kui saad elamisloakaardi kätte Eesti välisesindusest, arvesta palun posti saatmisest tingitud lisaajaga.