Ennetusalased materjalid

Kelmused

Politsei nõuanded kelmuste ohvriks langemise vastu:

 • Kui saad kahtlase kõne, lõpeta see kohe ära.
 • Kui sulle saabub pakkumine, mis lubab kiiresti suurt tulu või pakutakse müügiks toodet, mis on raskesti kättesaadav või oma tavalisest väärtusest palju odavam, siis suhtu sellesse ettevaatlikult. Kui pakkuja on tundmatu, tagant kiirustav, tundub liiga hea, et olla tõsi, siis enamasti ongi tegemist pettusega. Oluline on säilitada rahu ja võtta endale aega mõtlemiseks.
 • Enne, kui hakkad kas reaal- või virtuaalkekskonnas rahalist tehingut sooritama, otsi interneti otsingumootoreid kasutades tehingu teise osapoole kohta infot. Tihti võib sealt leida varem petta saanud inimeste kohta kommentaare ja vihjeid. Kui leidub viiteid, et tehingu teise poolega on varem olnud probleeme, peata tehing ning teavita isiku tegevusest politseid ja portaali haldajat. Alati tuleb olla ettevaatlik, kui kaupleja palub raha kanda eraisiku kontole. Lisaks saad kontrollida ettevõtte tausta Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti mustast nimekirjast.
 • Ära lae võõraste palvel oma arvutisse programme AnyDesk, TeamViewer ega ava tundmatute inimeste saadetud faile.
 • Hoolitse, et sinu fotod või andmed PIN-koodidest, krediitkaartidest ning isikut tõendavatest dokumentidest ei satuks võõraste kätte.
 • Ära sisesta kergekäeliselt oma krediitkaardi numbrit/panga paroole, kui sul neid küsitakse. Pank ei küsi neid sinult kunagi e-maili teel - tal on need tavaliselt olemas. Kui kahtled - helista oma panka ja küsi kas nad koguvad e-mailide teel krediitkaardi numbreid/paroole. Kontrolli väidetavatest probleemidest oma pangakonto või ülekandega otse internetipangast.
 • Pane tähele, et veebilehel PIN 2 lisamisega allkirjastad kokkuleppe, kinnitad tellimuse.
 • Kindlasti ei tohi alluda kelmide poolt sageli kasutatavale võttele, mil küsitaks mingil põhjusel (näiteks kaup läks kallimaks vms) raha juurde.
 • Kui oled saanud kahju, pöördu politseisse. Virtuaalkeskkonnas toimunud kelmuse korral teavita sellest koheselt ka portaali pidajat. Kui sa ei ole kelmile veel raha välja maksnud või on raha nn vahekontol (so broneeritud) ja väljamakset ei ole veel teostatud, teavita probleemist koheselt deposiidi hoidjat (panka, väljamakse teostajat).

Kõiki arvutikelmuse eriliike ei ole võimalik kirjeldada, tähtis on teada, et arvutikelmus eeldab arvutisüsteemi eksitusse viimist ehk arvutisüsteemile jääb läbi identifitseerimise mulje, et tegemist on õige konto omanikuga (näit. kolmanda isiku poolt võõra ID kaardiga logimine/allkirjastamine kelmuse eesmärgil).

Kuhu pöörduda, kui on mure seoses pettuse või kelmusega?

Teavita kahtlasest kõnest:

Abi saad:

Kurjategijad kujundavad oma skeeme vastavalt ühiskonnas toimuvale ja nii levivad erinevad kelmused, et inimestelt raha välja petta. Samuti kasutatakse inimeste petmiseks vanu skeeme.

Allpool on toodud mõned skeemid kelmustest.

Investeerimine

Inimesega võetakse ühendust telefoni teel ja pakutakse kõrge tootlusega investeerimisvõimalust. Kõne on tavaliselt vene keeles ning kelm lubab, et rikkaks saab juba paari päevaga ja suurema vaevata. Inimesel palutakse arvutisse laadida kaugjuhtimisprogramm AnyDesk või TeamViewer ning kelm võtab üle arvutipildi ja saab ligipääsu inimese pangakontole, millelt hakkab ülekandeid tegema.

Kelmid jätavad mulje, et „investeeritud“ raha kasvab kiirelt ja julgustavad muudkui juurde kandma. Kelmid manipuleerivad inimestega, et saada nende usaldus ja neid võimalikult kaua konksu otsas hoida. Eesmärk on ühelt inimeselt võimalikult palju raha kätte saada.

Arve- ja palgakonto pettused

Kelmid kasutavad ära olukorda, kus paljud inimesed teevad kaugtööd ja suur osa suhtlusest toimub veebi vahendusel. Näiteks on levinud pettused, kus ettevõtte raamatupidaja saab tegevjuhilt kirja, milles palutakse kiiruga teha rahaülekanne mõnele võõrale kontole. Tegelikkuses saadab kirja kelm, kes on loonud liba-e-posti aadressi ning töötajat kiirustatakse tagant makse sooritada.

Alati tuleb kontrollida kirja saatjat, vajadusel tööandjale helistada ja veenduda, et sellise ülekande tegemine on tõesti vajalik.

On olnud ka juhtumeid, kus kelm helistab ja tutvustab end IT-spetsialistina ja pakub võimalust üle kontrollida arvuti turvaseaded. Selle eesmärk oli saada kaugligipääs inimese arvutile.

Levivad ka palgakonto pettused, kus töötaja palub personalijuhil kanda oma palga uuele kontole, kuid tegelikkuses on kirja saatnud kelm

Olematute asjade müük

Väga tähelik tuleb olla müügiks pakutavate koduloomade või esemete osas, mille hind on turuväärtusest tunduvalt soodsam või tasuta ära anda, kuid palutakse tasuda postikulu, kindlustus või tollimaks.

Armukelmus ehk „Romance scam“

Armukelmuse nimetus tuleneb sellest, et kui sellega alustati, olid ohvrile saadetavad kirjad imalad ning need nõretasid armastuseavaldustest.

Algelisuse ja läbinähtavuse tõttu oli üsna lihtsalt arusaadav, et tegemist ei ole usutava suhtlusega. Selliseid algelisi katsetajaid on praegugi, kuid aja jooksul on suhtluse stiil muutunud tasakaalukamaks ning räägitavad lood on muutunud inimlikmateks, loomulikumateks, lihtsamateks.

Kuidas ohvreid leitakse?

Tuttavaks saadakse kõikvõimalikes suhtlusvõrgustikes ja tutvusportaalides (Badoo, Twoo, Snaphcat, WhatsApp, Facebook jms). Ka Facebook’is võib juhtuda nii, et teine osapool algatab suhtluse. Üks teadaolev viis, kuidas jõutakse oma „väljavalituni“: ohvril on ca 300 sõpra, keda ta päriselt tunneb - nende hulgas ei ole välismaalasi ega võõraid. Paraku nende 300 hulgas on paar isikut, kes sotsiaalmeedias nii valivad ei ole ning võtavad vastu kõikvõimalikud sõbrakutsed, sealhulgas võõraste ja välismaalaste poolt saadetuid. Niimoodi lubatakse liiga heatahtlikust suhtumisest tingituna oma sõbralisti ka küberpätte, kelle kontod esmapilgul kahtlusi ei ärata. Kui ohvri privaatsussätted lubavad näidata oma profiili sisu sõpradele ja sõprade sõpradele, siis see ongi üks meetod, kuidas küberpätid leiavad oma skeemidesse võimalikke sobivaid ohvreid.

Uute tutvuste ja suhete otsimine suhtlusportaalides pole ammu enam tabu. Väga paljude eestlaste tutvusringkondades on paare, kes on veebi vahendusel tuttavaks saanud ning hiljem abiellunudki ja pere loonud. Veebi vahendusel võõrastega suhtlemist ei peeta tihti omavahelise distantsi ja teatava umbisikulisuse tõttu eriti ohtlikuks. Oluline on jääda infokriitiliseks ning ettevaatlikuks – küberpätid on organiseeritult ning läbimõeldult ära kasutamas lihtsate Eesti inimeste heasüdamlikkust.

Kes on ohver?

Peamiselt üksik 40+ aastane naisterahvas, kuid on ka teadaolevaid näiteid, kus vastavalt kohandatud stsenaariumiga üritatakse mõjutada ka mehi.

Kelmi tegevuskäik: esimene etapp

 • Tihti luuakse endast hea ja huvitav kuvand. Tihedamalt kasutatavad tegelaskujud (tegemist ei ole ammendava loendiga):
 • USA sõdur, peamiselt Lähis-Idas või Aafrikas, kuid asukohaks on vahel väidetud ka liitlasvägede Euroopas asuvaid baase
 • USA või muu tuntuma riigi arst sarnases piirkonnas
 • Punase Risti vabatahtlik Aafrikas
 • Laevakapten või muu merendusega seonduv ametikoht

Usaldusväärsuse suurendamine

Erinevate riikide õiguskaitseasutused soovitavad inimestel olla veebis infokriitilised ning võimalusel teha faktikontrolli. Ka küberpätid on sellega kursis ning seetõttu üritatavad nad leida kattevarju, mille suhtes otsingumootori abil kontrollivate päringute tegemine annaks kahtlevale inimesel esmaste viidete hulgas pigem kinnitust, et kõik ongi nii nagu väidetakse. Sageli kasutataksegi päris arstide, notarite või sõjaväelaste pilte ja nimesid. Tööpraktika jooksul on esinenud väga läbimõeldud ettevalmistusega stsenaariume, kus näiteks väidetakse, et peatselt saabutakse Eestisse osalema tuntud kõrgkooli rahvusvahelises projektis. Väljavalitud ohvri asukohariigi kohta sellise info kogumine viitab põhjalikkusele – see võib tähendada omakorda ka seda, et küberpätid on kursis Eesti pensionireformiga ning 2021. aastal võime pidada piisavalt tõenäoliseks, et küberpättide huvi Eesti kodanikega suhelda suureneb.

Mõned suhtlusele iseloomulikud tunnused:

 • Tutvumisportaalis tutvumise puhul tehakse tihti üsna kiiresti ettepanek suhtlus kolida Facebook Messenger’i, Google Hangouts keskkonda või e-postiaadressile
 • Tuttavaks saamise kõrvalt suheldakse üsna lihtsatel ja igapäevastel teemadel
 • Võimalik seos Eestiga – võidakse väita, et suguvõsas on keegi kaugema ringiga Eestist pärit; ollakse Eestis puhkusel käinud (saadab Eesti pilte); naaber või töökaaslane olevat eestlane
 • Tihti võidakse suhelda ka eesti keeles – mõni ütleb, et õpib ja tahab harjutada; mõni ütleb otse, et kasutab tõlkeprogramme - seega vigane eesti keel ei äratagi tihti kahtlusi
 • Isikliku taustaloo poolelt võidakse üritatakse tekitada kaastunnet – tegemist võib olla üksiku inimesega, kellel on lähedased surnud või muul moel on elukogemus olnud pigem kurb

Suhtluse hoidmine

Tegemist on igapäevase ja küllaltki mõõduka suhtlusega. Suhtlus on inimlikku ja hoolivat laadi – tuntakse vestluspartneri käekäigu osas muret, vesteldakse üleüldiselt elust, perest, tööst, plaanidest, ühtlasi kuulatakse muresid ning pakutakse lihtsamaid lahendusi. Sellist suhtlust hoitakse 2-4 nädalat. Tegemist on järjepideva psühholoogilise mõjutamisega, mille käigus räägitakse väljamõeldud lugusid. Sellisel moel on hiljem lihtsam jõuda raha küsimiseni, kuna varasemalt kinnistatud info on raha küsimise põhjusega otseses või kaudses seoses. Näiteks vestluspartneri laps õpib välismaal ning talle on tarvis saata raha, kuid keerulises asukohas viibimise ja mitmete muude fantaasiarikaste põhjuste tõttu ei olevat temal raha kandmine võimalik ning seetõttu palutakse väljavalitud suhtluskaaslase abi.

Kelmi tegevuskäik: teine etapp

Raha küsimine

Varem või hiljem tekib „vajadus“ rahalise abi saamiseks.

 • Välismaal õppiv laps vajab raha (üüri maksmine, toiduraha sai otsa, raha varastati, kukkus eksami läbi ning järeleksam on tasuline)
 • Laevakaptenil või muul väidetavalt merendusega seotud tegelasel on probleemid viisadega, sadamatasudega või kimbutavad neid piraadid ning tahetakse oma isiklik vara kiirkorras helikopteriga kuhugi turvalisesse kohta saata
 • Sõdurid tahavad samuti oma isiklikke asju turvalisesse kohta hoiule saata, kuid jutuks võib tulla ka soov erru minna ning sellega seonduvalt lepingulise töösuhte ennetähtaegse lõpetamise puhul rakenduvad trahvid, mille tasumisega veidi abi tahetakse
 • Lihtsamate petulugude puhul võidakse küsida raha ka küllatulemise tarbeks (lennupiletid, viisad) või tahetakse saata väidetav väärtusliku sisuga pakk ning selle paki saatmisega kaasnevad rahalised kulud.

Tegemist ei ole ammendava loendiga, näited on mõeldud mõttetegevuse aktiviseerimiseks. Küberpättide fantaasia on lai ning pidevalt mõeldakse välja uusi stsenaariume.

Raha kandmine

Raha kandmine sõltub petuskeemi konkreetsemast olemusest, kuid igal juhul on raha saaja tegelikult üks hammasratas küberpättide võrgustikus. Näiteks paki saatmise puhul saadab ohvrile kinnituskirja väidetav transpordiettevõtte, kes paki kohaletoimetamisega tegeleb. Sellistel puhkudel võidakse kasutada tuntud transpordiettevõtte e-kirja vormistust koos logodega ning ligilähedaselt imiteerida tuntud transpordiettevõtte e-postiaadressi kuju.

Transpordiettevõte võib oma usaldusväärsust suurendada ka selliselt, et peale välismaisele arveldusarvele raha kandmist kantakse esmalt raha tagasi. Näiteks põhjusel, et lepingunumber vms sai valesti. Sellisel moel üritavad küberpätid vähendada erinevate riikide õiguskaitseasutuste ennetus- ja teavitusalase töö mõju ning kirja saajale tekitada veendumust, et asjasse pühendatud transpordiettevõte on käitunud igati korrektselt ja ei ole petuskeemi osapool.

Ülekannetega seonduv üritatakse ohvri jaoks võimalikult lihtne hoida – selliselt, et internetipangas asi viperusteta tehtud saaks. Krüptovaluutades maksmine enamasti kõne alla ei tulegi.

On üsna reeglipärane, et kui ohver ühe korra maksab, siis jäädaksegi erinevatel põhjustel raha küsima ning enamasti on tegemist üha suuremate summadega.

Kelmi tegevuskäik: kolmas etapp

Petuskeemile võivad mõne aja möödudes järgneda uued läbimõeldud petuskeemid.

Levinumad näited:

 • Väidetav Interpol või Europol töötaja pakub abi eelmise kelmi tuvastamisel ja tabamisel. Võidakse lubada, et osa kaotatud rahast saab tagasi. Tegelikult tekivad väidetaval „abistajal“ menetluse käigus komplikatsioonid, mille puhul vajab ta kiiret rahalist abi, et põgenevad kurikaelad kinni pidada
 • Paki saatmisega seonduvate arusaamatuste puhul lõpuks kontakteerub väljamõeldud tolliasutus või lennujaam ning pakutakse tasulisi lahendusi paki kohaletoimetamiseks VÕI pakis on avastatud keelatud esemeid ning nüüd tuleb trahvi maksta
 • Ühtlasi tuleb arvestada, et küberpätid võivad omavahel teha ohvrite kontaktidega äri ning pättidega suhelnud/suhtlev (eriti aga reaalselt raha maksnud) ohver võib hakata saama kõikvõimalikku õngitsuslikku rämsposti – võiduteated, pärandustega seonduvad notariaalsed dokumendid välismaalt jms