Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud

Kehtestatud piirangud ja nende kontrollimine

Riiginfo telefon 1247 reklaam foto

Valitsuse otsuse kohaselt lõpes 2. juunist keskne maskikandmise kohustus ja asendus soovitusega kanda suletud rahvarohketes siseruumides maski. Terviseametile jääb õigus maskikohustust määrata vastavalt vajadusele, samuti jääb see õigus tööandjatele. Rohkem infot leiad kriis.ee

Alates 31. maist tuleb avalikus siseruumis 2+2 liikumispiirangu asemel arvestada hajutatuse nõudega. Hajutatuse nõude puhul tuleb võõrastest inimestest hoiduda viiruseleviku seisukohast mõistlikusse kaugusesse.

Kõik piirangud leiad lehelt kriis.ee.

 

Kuidas kontrollib politsei Vabariigi Valitsuse korraldusest 282 tulenevaid nõudeid?

Politsei abistab Terviseametit kehtestatud piirangute täitmise tagamisel ja korraldab oma tavatöö ümber nii, et pisteliselt kontrollitakse nii avalikke siseruume kui ka muid korraldusest 282 tulenevaid nõudeid. Juhul kui tuvastame rikkumise, siis anname sellest Terviseametile teada.

 

Kas politsei saab määrata sunniraha isolatsiooninõude rikkumise eest?

Kui Terviseamet on Politsei- ja Piirivalveameti kaasanud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel, siis on võimalik politseil alustada menetlus. Hetkel seda tehtud ei ole ja fikseeritud juhtumite kohta edastab politsei info Terviseametisse. Isolatsiooninõuete rikkumise eest võib määrata sunniraha kuni 9600 eurot või alustada väärteomenetlust.

 

Kas politsei takistab Eesti riigist väljumist?

Politsei võib takistada riigist väljumist, kui seda teeb meile teadaolevalt COVID-19 haige isik. Muudel juhtudel politsei ei takista riigist väljumist. Küll aga peaks inimene Eestist lahkudes olema tutvunud nii sihtriigi kui ka transiitriigi sisenemise ja võimalike eneseisolatsiooni tingimustega. Sama tuleb arvestada ka Eestisse tagasipöördumisel. Juhul kui inimesele on määratud liikumisvabaduse piirang, kuid ta peab Eestist lahkuma, ei pea ta selleks taotlema PPA-lt eriluba. Küll aga edastab PPA eneseisolatsiooni kohustuse korral riigist lahkuva inimese andmed Terviseametile.

 

Kuidas toimub isolatsiooninõude kontroll piiril?

Politsei pöörab piirikontrollis suuremat tähelepanu inimesele määratud kodus püsimise kohustusele. Kui piiriületaja rikub koroonaviiruse isolatsiooninõuet, edastab politsei selle info Terviseametisse sunniraha määramiseks.