Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud

2+2 ja maski kandmise nõue

Riiginfo telefon 1247 reklaam foto

Vabariigi Valitsuse 12. novembri korraldusega hakkas poodides ja kaubanduskeskustes taas kehtima nn 2+2 reegel. 24. novembrist tuleb avalikes siseruumides, sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades kanda maski või katta nina ja suu.

Maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Avalik siseruum on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, näiteks kaubanduskeskused, poed, ühissõiduk jms.

Kõikjal avalikes siseruumides tuleb järgida nn 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos saavad liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad. Muu hulgas kehtib see näiteks pangakontoris, muuseumis, näitustel, juuksuri- ja ilusalongides, kuid samuti veekeskustest, ujulates, saunades.

Piirang ei kehti koos liikuvale perekonnale või ka siis, kui seda pole võimalik mõistlik tagada, näiteks paljude reisijate korral ühistranspordis, kus lisaks maksimaalse võimaliku distantsi hoidmisele tuleb kanda ka maski.

18. jaanuarist kehtivad piirangute leevendused Harjumaal ja Ida-Virumaal

Sisetingimustes lubatakse individuaaltegevusena, huviharidus ja -tegevus, täiendkoolitus ja -õpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine. Õues on kõik loetletud tegevused lubatud jätkuvalt kuni kümneliikmelises rühmas.

Muuseumites ja näitusasutustes on lubatud liikuda 2+2 reeglit arvestades ning ruumi täitumus ei tohi olla suurem kui 50 protsenti. Õues tohib külastajate rühma suurus olla endiselt kuni 10 inimest.

18. jaanuarist leevendatakse keeldu viibida toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis kohapealseks ajaveetmiseks. Restoranide ja kohvikute ning muude toitlustusasutuste ruumid võivad olla klientide jaoks kohapealseks ajaviitmiseks avatud ajavahemikul 6.-19. Arvestada tuleb kuni 25 protsendiga ruumi täitumuse nõudest, ehk kliendid peavad viibima ruumis hajutatult, ruumis liikudes tuleb arvestada 2+2 reeglit, mis ei laiene perekondadele. Toidu kaasamüügi ajale piiranguid ei seata.

1. veebruarini jäävad kehtima olemasolevad piirangud:

Keelatud on meelelahutusteenuste osutamise kohtades viibimine.

Külastajate jaoks peavad jääma suletuks saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad. Need on avatud ainult individuaalspordiks.

Siseruumides on keelatud avalikud koosolekud ja üritused, sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid. Õues tohib avalikest üritustest ja koosolekutest osa võtta kuni kümneliikmelises rühmas ning kokku ei tohi puutuda teiste rühmadega. Avalik väliüritus peab lõppema kell 22.

Jumalateenistustel ja avalikel usutalitustel säilib 50-protsendiline ruumitäitumuse piirang, kehtib maskikandmise kohustus ning liikuda tohib 2+2 reeglit arvestades, mis ei laiene perekondadele.
 

Kuidas kontrollib politsei 2+2 ja maski kandmise nõuet?

Politsei abistab Terviseametit kehtestatud piirangute täitmise tagamisel ja korraldab oma tavatöö ümber nii, et pisteliselt kontrollitakse ka avalikke siseruume.

Kui politseinikud märkavad, et inimesed ei kanna teistega kokku puutudes maski, näiteks kaubanduskeskuses või teenindussaalides, selgitatakse inimestele, miks on oluline maski kanda. Juhul kui politseinikel on alust arvata, et maski kandmise nõuet rikutakse teadlikult, anname sellest Terviseametile teada.

Kas politsei määrab maski mitte kandmise eest trahvi?

Tänase koostöö raames politsei ei menetle ega trahvi rikkumisi, vaid saadud info edastatakse Terviseametile, kes alustab vajadusel väärteomenetluse või määrab sunniraha.

Kas 2+2 kehtib ka PPA töötajatele? Kuidas teostatakse sel juhul toiminguid, mis nõuavad rohkem kui kahe inimese juuresolekut? Näiteks kui on vaja rakendada sundi või viia läbi ülekuulamisi?

Politseiametnikud, kes täidavad ametiülesandeid, ei pea kinni pidama 2+2 reeglist. Lisaks kasutavad politseinikud isikukaitsevahendeid.