Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud

Teave riikide ja eneseisolatsiooninõuete kohta Eestisse saabujatele

Otseviite nupp Terviseameti iseteenindusse

Riiginfo telefon 1247 reklaam foto

Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele Välisministeeriumi kodulehel.

Erandina on lubatud Eestisse siseneda ka haigusnähtudeta välismaalasel, kelle Politsei- ja Piirivalveamet on riiki lubanud eritaotluse alusel. Taotlus tuleb edastada aadressil ppa@politsei.ee. Erandlikel asjaoludel piiriületamise lubamise taotlus. Eritaotluse eesmärk on võimaldada kolmandate riikide kodanikel taotleda välispiiri ületamise lubamist, Eestisse sisenemise eesmärgil, eelkõige perekondlikel põhjustel, nt matused, pulmad, pereliikme haigestumine, hädavajalik kohtumine pereliikmega. Eritaotluse alusel Eestisse siseneda lubatud välismaalasele kehtib üldine liikumisvabaduse piirang ning ta ei tohi 10 päeva jooksul oma püsivast elu- või viibimiskohast lahkuda.

Inimeste osas, kes korralduses nimetatud erandite alla ei mahu, on jätkuvalt võimalik lubada piiriületus eritaotluse alusel, mis tuleb edastada aadressil ppa@politsei.ee.

Eneseisolatsiooni kohustus on kõikidel haigustunnustega inimestel. Haigustunnusteta inimeste eneseisolatsiooni kohustus sõltub sellest, millisest riigist nad enda teekonda alustasid või millist riiki läbisid.

Mis on piiriületaja ankeet?

Piiriületaja ankeet on liikumisvabaduse piirangu täitmise kinnitus, mille välismaalt Eestisse tulija allkirjastab piiril. Ta kinnitab, et on:

 • teadlik liikumisvabaduse piirangu täitmise kohustusest ja nõuetest
 • kohustub viibima 10 kalendripäeva kodus või majutuskohas
 • inimene esitab isiku- ja kontaktandmed ning kodu või majutuskoha aadressi

Ankeeti saab täita elektrooniliselt 24 tundi enne Eestisse saabumist: iseteenindus.terviseamet.ee. Palun hoia alles pärast ankeedi täitmist e-mailile saabunud kinnituskiri. Jätkuvalt saab ankeeti täita ka paberkandjal.

Ankeet paberkandjal.


Vabariigi Valitsuse korraldusega kehtestatud liikumisvabaduse piirang (eneseisolatsioon) kehtib sõltumata sellest, kas Eestisse saabudes anti allkiri kinnituslehele või mitte.

Kuidas kontrollitakse piiriületusel vaktsineerimistõendit?

Vaktsineerimistõendit saab piiriületusel esitada nii paberil kui ka näidata nutiseadmest. Vaktsineerimistõendil on QR-kood, mille skaneerimisel saab kiirelt kontrollida andmete tõesust ja ajakohasust.

Teises riigis teostatud vaktsineerimist tõendav dokument peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning sisaldama järgmist informatsiooni:

 • vaktsineeritu isikuandmed (ees- ja perekonnanimi)
 • vaktsineerimise kuupäevad
 • manustatud vaktsiin ja annus
 • vaktsiini partii number
 • manustatud vaktsiinidooside hulk
 • vaktsineerija nimi jm andmed

Kõik vaktsineerimised dokumenteeritakse digitaalselt ja soovi korral ka paberkandjal immuniseerimispassi. Vaktsineeritust saab tõendada mitmel viisil:

 • digilugu.ee portaalist väljatrükitud immuniseerimispassiga
 • paberkandjal immuniseerimispassiga, mille väljastab vaktsineerimist läbiviiv tervishoiutöötaja
 • teises riigis teostatud vaktsineerimisi saab tõendada immuniseerimispassi, selle koopia või vastava sertifikaadi või andmebaasi kinnitatud väljatrükiga

Tõendit puudutavatele küsimustele leiad vastused lehelt kriis.ee ja terviseamet.ee

Kelle poole peaksin pöörduma, kui mul on tekkinud liikumisvabaduse piirangu kohta küsimusi?

Juhul kui inimene soovib, et vaadataks üle liikumisvabaduse piirangu kehtestamine või soovib muuta kinnituslehele märgitud kontaktandmeid, tuleb ühendust võtta Terviseametiga aadressil info@terviseamet.ee ning lisada enda kontaktandmed (ees- ja perekonna nimi, isikukood, telefoni number, aadress), piiriületuse aeg ja koht ning selgitus (nt erandi alla kuulumise põhjendus ning tõend või kontaktandmete muutus).

Nakkushaiguse COVID-19 epideemilise leviku tõkestamiseks piiriületajate isikuandmete töötlemine ja nende teavitamine nakkusohust ja -tõrje meetmetest korraldus.