Teave eriolukorra kohta

Eesti ja Läti vahel tööl käimise erand

Lisainfo eriolukorra kohta telefoninumbril 1247

Valitsuse otsusel laiendati 20.03.2020 eriõigust, mis lubab Eesti ja Läti elanikel naaberriigis tööl käia ja koju naasta ilma, et nad peaksid 14 päevaks koju jääma.

Vajalik on eriluba, mille saamiseks tuleb PPA-le esitada piiriületuse lubamiseks vastav taotlus.


Taotlus, mis sisaldab inimese nime, sünniaega, isikut tõendava dokumendi numbrit, piiriületuse kohta ning Eestis töötamist tõendavat dokumenti, tuleb esitada e-posti teel aadressil ppa@politsei.ee või piiripunktis kohapeal.

  Taotlus esita e-posti teel aadressil ppa@politsei.ee ja need vaadatakse üle esimesel võimalusel.
   

  Taotluse esitamine ei anna automaatselt luba piiri ületamiseks.

  Otsustest antakse teada e-kirja teel.

  Positiivse otsuse korral saavad Eesti-Läti piiriäärsel alal töötavad inimesed käia tööl ja naasta koju, ilma et peaksid 14 päeva olema kodus karantiinis. Samuti võivad PPA-le esitada taotluse eriloa saamiseks tööandjad, kes ei asu EV ja LV piiriäärsetes omavalitsused.

  Politsei- ja piirivalveamet teeb igakülgset koostööd ettevõtetega, et inimeste piiriülene tööl käimine oleks võimalikult sujuv sõltumata sellest, kas tegemist on töösuhte, lepingu täitmise või ettevõtlusega. Palume siiski igal juhul inimestel läbi mõelda enda liikumisvajadus vastutustundlikult nii, et hoida enda ja teiste inimeste tervist.

  Milline dokument sobib töötamise tõendamiseks?

  Piisab töölepingu koopiast või ka vabas vormis tööandja poolt PPA-le esitatud kirjalikust kinnitusest, kus on märgitud töötaja või töötajate ees- ja perekonnanimed, nende isikut tõendava dokumentide numbrid ning ettevõtte andmed, kus ja millal nad tööle peaks asuma.

  Kui kaua võtab taotluse ülevaatamine aega?

  PPA teeb ses küsimuses nii taotluse esitanud inimeste kui ettevõtetega igakülgset koostööd, et piiriületus neile, kel on see erandkorras lubatud, oleks võimalikult sujuv. Vaatame laekunud taotlused üle esimesel võimalusel, viivitamata.

  Kas ettevõtjana saame kuidagi abiks olla, et meie töötajate taotlused kiiremini läbi vaadataks?

  Taotluste läbivaatamist lihtsustab, kui ettevõtjad koondavad oma töötajatest, kellele eriluba laieneb, nimekirja ning edastavad selle PPA-le ülevaatuseks. Nimekirja tuleks lisada töötaja või töötajate ees- ja perekonnanimed, nende isikut tõendava dokumentide numbrid ning ettevõtte andmed, kus ja millal nad tööle peaks asuma.

  PPA kontrollib seejärel oma registritest esimesel võimalusel nimekirja üle ning kinnitab, kas ja kellele on erandkorras piiriületus lubatud. Samamoodi vaadatakse esimesel võimalusel üle kõik üksikisikutelt laekunud taotlused.

  Kas eriloa alusel võib Läti kodanik tööl käia Eesti saartel?

  Eriõigus ei laiene saartel tööl käimiseks, sest alates 14. märtsist kehtib vabariigi valitsuskomisjoni korraldus, mis keelab suursaarte ja mandri vahelise liikumise. Üldpõhimõte on see, et lubatud on elutähtsa teenuse tagamisega seotud inimeste ja kaubavedude liikumine. Samuti on lubatud oma elukohta naasmine ehk võrulane saab saarelt ära, aga tagasi siis enam mitte.