Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud

Eesti ja Soome vahel liikumine

Häirekeskuse infotelefon 1247

Soomest Eestisse

Soomest Eestisse saab tulla inimene, kellel on Eesti kodakondsus, Eesti elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on Eestis.

Eestisse saavad tulla ka haigustunnusteta Soome kodanikud, elamisloa või -õiguse omanikud, kes tulevad siia ja kellele ei kehti 14-päevane kodus püsimise kohustus:
  • tööle
  • õppima
  • vältimatul perekondlikul põhjusel (nagu nt nagu lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad, haigusjuhtumid)

Need, kelle suhtes kehtib eriolukorra ajal kehtestatud isolatsiooni/karantiini nõue, peavad seda täitma kuni määratud tähtaja möödumiseni.

Maismaapiiridel, sadamates ja lennujaamades jätkub piirikontroll, kus riiki sisenemise põhjus kindlaks tehakse. Seega peab reisija suutma piiril reisi eesmärki tõendada.

Soomest Eestisse saabujatel soovitatakse püsida kodus, teha vaid hädavajalikke käike ning pidada rangelt kinni turvalise pikivahe hoidmise ja hügieeninõuetest.

Eestisse tohivad siseneda ning ei pea kodus püsima kõik need haigustunnusteta isikud, kellele see õigus laienes ka varem. Näiteks kauba ja tooraine transportijad, rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud inimesed, Eestis tegutseva ettevõtte tehnoloogilise tööga seotud inimesed, tervishoiuteenuste osutajad, diplomaadid, rahvusvahelise sõjalise koostöö raames saabuvad inimesed ning sisenemiseks eriloa saanud inimesed.

Piiri ületamise tõendamiskohustus, kui isik mahub eranditena kirjeldatud kategooria alla, lasub inimesel endal. Samuti võib taotluse esitada ja asjaolusid tõendada ka ettevõte või tööandja.

Seadme hooldamise, remondi-, garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga seotud isikute ning töörändega seotud isikute piiriületuse eelduseks on PPA eelnev teavitamine. Teavitus esitatakse aadressil ppa@politsei.ee ning sellele vastatakse esimesel võimalusel.

Isikute osas, kes korralduses nimetatud erandite alla ei mahu, on jätkuvalt võimalik lubada piiriületus eritaotluse alusel, mis tuleb edastada aadressil ppa@politsei.ee.

Eestist Soome

Soome saab minna Eesti kodanik, kellel on Soome Migratsiooniametis registreeritud elamisõigus ja tema pereliige.

Lisaks elamisõigusele saab Soome siseneda:
  • töösuhte või tööülesande alusel
  • vältimatul perekondlikul põhjustel (nt matus, pulm, haigestumine, kohtumine lähisugulasega)
  • Soomes õppija

Maismaapiiridel, sadamates ja lennujaamades jätkub piirikontroll, kus riiki sisenemise põhjus kindlaks tehakse. Seega peab reisija suutma piiril reisi eesmärki tõendada.

Reisija peab suutma piiril reisi eesmärki tõendada. Otsuse riiki lubamise osas teeb Soome piirivalve. Piirivalve juhendi eesti keeles leiad SIIT. Piirivalve infotelefon on +358 (0) 50597 2255.

Soome reisiv inimene peab püsima 14 päeva karantiinitaolistes oludes. See tähendab, et lubatud on liikuda töö- ja elukoha vahel, kuid vältida tuleb tarbetuid liikumisi ja kontakte. Kodus püsimise kohustust ei pea järgima esmaabi- ja päästetöötajad ning piirivalve- ja tolliametnikud. Küll aga peaksid ka nemad viiruse leviku tõkestamiseks järgima Soome ametlikke juhiseid, hügieeninõudeid, turvalist vahemaad ja vältima füüsilisi kontakte.

Sotsiaal- ja tervishoiutöötajad peaksid tööandjaga kokku leppima töökorralduse. Tööandja peab hindama nakatumisohtu ja vajadusel muutma tööülesandeid 14 päevaks riiki saabumisest, et tagada klientide ja patsientide ohutus ning töökogukeskkonna turvalisus.

Kõik muud 19. märtsil kehtestatud piiriliikluse ajutised piirangud (näiteks piirikontroll piiripunktides, piiriliikluse piiramine turistidele jne) kehtivad praeguse seisuga kuni 14. juunini.